Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Principal-Agent eller Principal-Steward?

Hartman, David ; Hartman, David ; Resvik, Nils and Larsson, Eric (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett agent- och stewardshipteoretiskt perspektiv belysa och analysera styrelsers relation till verkställande direktörer i företag där VD:n inte erhåller rörlig ersättning. Metod: Vid genomförandet av studien har en kvalitativ datainsamlingsmetod används. Tre fall har studerats för att belysa och analysera forskningsområdet samt leda fram till en slutsats. Semistrukturerade intervjuer har använts som primär informationskälla. Teoretisk referensram: För att besvara forskningsfrågan har en referensram utvecklats utifrån steward- och agentteorin. Empiri: Studiens empiri består av information erhållen från studiens tre fall, där styrelsens relation till VD:n undersöktes utifrån sex variabler. De tre... (More)
Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett agent- och stewardshipteoretiskt perspektiv belysa och analysera styrelsers relation till verkställande direktörer i företag där VD:n inte erhåller rörlig ersättning. Metod: Vid genomförandet av studien har en kvalitativ datainsamlingsmetod används. Tre fall har studerats för att belysa och analysera forskningsområdet samt leda fram till en slutsats. Semistrukturerade intervjuer har använts som primär informationskälla. Teoretisk referensram: För att besvara forskningsfrågan har en referensram utvecklats utifrån steward- och agentteorin. Empiri: Studiens empiri består av information erhållen från studiens tre fall, där styrelsens relation till VD:n undersöktes utifrån sex variabler. De tre fallen som studerades fanns inom företagen LKAB, Green Cargo och Folksam Sak. Slutsats: Studiens resultat visade att inte i något av de tre fall som studien undersökte kan relationen enbart beskrivas som en principal-stewardrelation eller som en principal-agentrelation. Vidare kan styrelsers relation till verkställande direktörer i företag som inte använder sig av rörlig ersättning bäst beskrivas som en kombination av de båda relationstyperna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hartman, David ; Hartman, David ; Resvik, Nils and Larsson, Eric
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate governance, agentteorin, stewardshipteorin, rörlig ersättning, styrelsers relation till VD:n, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436392
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:28:46
@misc{1436392,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett agent- och stewardshipteoretiskt perspektiv belysa och analysera styrelsers relation till verkställande direktörer i företag där VD:n inte erhåller rörlig ersättning. Metod: Vid genomförandet av studien har en kvalitativ datainsamlingsmetod används. Tre fall har studerats för att belysa och analysera forskningsområdet samt leda fram till en slutsats. Semistrukturerade intervjuer har använts som primär informationskälla. Teoretisk referensram: För att besvara forskningsfrågan har en referensram utvecklats utifrån steward- och agentteorin. Empiri: Studiens empiri består av information erhållen från studiens tre fall, där styrelsens relation till VD:n undersöktes utifrån sex variabler. De tre fallen som studerades fanns inom företagen LKAB, Green Cargo och Folksam Sak. Slutsats: Studiens resultat visade att inte i något av de tre fall som studien undersökte kan relationen enbart beskrivas som en principal-stewardrelation eller som en principal-agentrelation. Vidare kan styrelsers relation till verkställande direktörer i företag som inte använder sig av rörlig ersättning bäst beskrivas som en kombination av de båda relationstyperna.}},
 author    = {{Hartman, David and Hartman, David and Resvik, Nils and Larsson, Eric}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Principal-Agent eller Principal-Steward?}},
 year     = {{2009}},
}