Advanced

En för alla, alla för en! - En studie om hur teamkänsla kan skapas och bevaras i hotellbranschen.

Andersson, Maria; Andersson, Johanna and Karlemark, Cecilia (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Författare: Johanna Andersson, Maria Andersson och Cecilia Karlemark Handledare: Erika Andersson Cederholm och Veronica Åberg Problem: Det finns flera faktorer som försvårar ledarens arbete med att skapa och bevara teamkänsla. Hotellbranschen präglas av krävande arbetsförhållanden, utgörs till stor del av extrapersonal och har relativt hög personalomsättning. Vidare är hotellverksamheter indelade i flera avdelningar vilka består av olika yrkesgrupper. Syfte: Syftet med vår uppsats är att utreda hur teamkänsla kan skapas och bevaras i hotellbranschen. Frågeställning: På vilket sätt påverkar företagskultur, kommunikation och motivation ledarens dagliga arbete med att skapa och bevara teamkänsla? Metod: Vid insamlandet av empiri har vi använt... (More)
Författare: Johanna Andersson, Maria Andersson och Cecilia Karlemark Handledare: Erika Andersson Cederholm och Veronica Åberg Problem: Det finns flera faktorer som försvårar ledarens arbete med att skapa och bevara teamkänsla. Hotellbranschen präglas av krävande arbetsförhållanden, utgörs till stor del av extrapersonal och har relativt hög personalomsättning. Vidare är hotellverksamheter indelade i flera avdelningar vilka består av olika yrkesgrupper. Syfte: Syftet med vår uppsats är att utreda hur teamkänsla kan skapas och bevaras i hotellbranschen. Frågeställning: På vilket sätt påverkar företagskultur, kommunikation och motivation ledarens dagliga arbete med att skapa och bevara teamkänsla? Metod: Vid insamlandet av empiri har vi använt oss av sju kvalitativa intervjuer samt oplanerade deltagande observationer som utgörs av våra samlande intryck från arbetslivet. Slutsatser: Ledarens arbete med att skapa en företagskultur som stödjer arbetet med att skapa och bevara teamkänsla kan innefatta införandet av tydliga riktlinjer samt att ledaren försöker påverka företagskulturen genom sitt agerande. Kommunikation är A och O i en organisation och utgör en viktig del i skapandet och bevarandet av teamkänsla. Om ledaren inför kontinuerliga teammöten samt jobbrotation kan kommunikationen förbättras inom organisationen och därmed förhindra att konflikter uppstår. Motivationen har en betydande roll i skapandet och bevarandet av teamkänsla och behöver inte inbegripa så stora medel för ledaren. Beröm och att samtliga i personalen får ta del av dricksen kan vara motivationshöjande och kan bidra till att teamkänslan förstärks. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Maria; Andersson, Johanna and Karlemark, Cecilia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
team, teamkänsla, hotellbranschen, företagskultur, kommunikation, konflikt och motivation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436399
date added to LUP
2009-06-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:01
@misc{1436399,
 abstract   = {Författare: Johanna Andersson, Maria Andersson och Cecilia Karlemark Handledare: Erika Andersson Cederholm och Veronica Åberg Problem: Det finns flera faktorer som försvårar ledarens arbete med att skapa och bevara teamkänsla. Hotellbranschen präglas av krävande arbetsförhållanden, utgörs till stor del av extrapersonal och har relativt hög personalomsättning. Vidare är hotellverksamheter indelade i flera avdelningar vilka består av olika yrkesgrupper. Syfte: Syftet med vår uppsats är att utreda hur teamkänsla kan skapas och bevaras i hotellbranschen. Frågeställning: På vilket sätt påverkar företagskultur, kommunikation och motivation ledarens dagliga arbete med att skapa och bevara teamkänsla? Metod: Vid insamlandet av empiri har vi använt oss av sju kvalitativa intervjuer samt oplanerade deltagande observationer som utgörs av våra samlande intryck från arbetslivet. Slutsatser: Ledarens arbete med att skapa en företagskultur som stödjer arbetet med att skapa och bevara teamkänsla kan innefatta införandet av tydliga riktlinjer samt att ledaren försöker påverka företagskulturen genom sitt agerande. Kommunikation är A och O i en organisation och utgör en viktig del i skapandet och bevarandet av teamkänsla. Om ledaren inför kontinuerliga teammöten samt jobbrotation kan kommunikationen förbättras inom organisationen och därmed förhindra att konflikter uppstår. Motivationen har en betydande roll i skapandet och bevarandet av teamkänsla och behöver inte inbegripa så stora medel för ledaren. Beröm och att samtliga i personalen får ta del av dricksen kan vara motivationshöjande och kan bidra till att teamkänslan förstärks.},
 author    = {Andersson, Maria and Andersson, Johanna and Karlemark, Cecilia},
 keyword   = {team,teamkänsla,hotellbranschen,företagskultur,kommunikation,konflikt och motivation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En för alla, alla för en! - En studie om hur teamkänsla kan skapas och bevaras i hotellbranschen.},
 year     = {2009},
}