Advanced

Kvinnans riskupplevelser i resandets sociala rum

Friberg, Sandra; Moberg, Cajsa and Holmquist, Kristin (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Den kvinnliga resenären väger ständigt kollektiva uppfattningar mot individuella faktorer och bedömer utifrån detta hur pass riskbenägen hon ska våga vara – det vill säga i vilken utsträckning hon är beredd att trotsa de kollektiva uppfattningarna, som till stor del bygger på och reproducerar en könsmaktsordning. I mötet med individer som hyser främmande kollektiva uppfattningar tillkommer ytterligare lager av osäkerhet eftersom bristande kännedom om den andre försvårar avvägningen, vilket försätter den kvinnliga resenären i en dubbel eller rent av multipel utsatthet. Denna balansgång avgör i vilken grad riskupplevelsen begränsar den kvinnliga resenärens handlingsutrymme genom att resultera i ett val mellan tre grundläggande... (More)
Den kvinnliga resenären väger ständigt kollektiva uppfattningar mot individuella faktorer och bedömer utifrån detta hur pass riskbenägen hon ska våga vara – det vill säga i vilken utsträckning hon är beredd att trotsa de kollektiva uppfattningarna, som till stor del bygger på och reproducerar en könsmaktsordning. I mötet med individer som hyser främmande kollektiva uppfattningar tillkommer ytterligare lager av osäkerhet eftersom bristande kännedom om den andre försvårar avvägningen, vilket försätter den kvinnliga resenären i en dubbel eller rent av multipel utsatthet. Denna balansgång avgör i vilken grad riskupplevelsen begränsar den kvinnliga resenärens handlingsutrymme genom att resultera i ett val mellan tre grundläggande riskhanteringsstrategier: den undvikande strategin; strategin att utrusta sig; samt strategin att distansera sig. Den senare har inte uppmärksammats tidigare och innebär att kvinnan varken undviker ”farliga rum” eller utrustar sig för att försvara sig, utan istället tar avstånd från de kollektiva uppfattningarna. Vilken av strategierna som väljs påverkar hur turistupplevelsen utvecklas och därmed turismindustrins produktkvalitet, eftersom den kvinnliga resenären själv är delaktig i värdeskapandet under sin resa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Sandra; Moberg, Cajsa and Holmquist, Kristin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
risk, genus, turism, memory work, Tourism
language
Swedish
id
1436420
date added to LUP
2009-06-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:06
@misc{1436420,
 abstract   = {Den kvinnliga resenären väger ständigt kollektiva uppfattningar mot individuella faktorer och bedömer utifrån detta hur pass riskbenägen hon ska våga vara – det vill säga i vilken utsträckning hon är beredd att trotsa de kollektiva uppfattningarna, som till stor del bygger på och reproducerar en könsmaktsordning. I mötet med individer som hyser främmande kollektiva uppfattningar tillkommer ytterligare lager av osäkerhet eftersom bristande kännedom om den andre försvårar avvägningen, vilket försätter den kvinnliga resenären i en dubbel eller rent av multipel utsatthet. Denna balansgång avgör i vilken grad riskupplevelsen begränsar den kvinnliga resenärens handlingsutrymme genom att resultera i ett val mellan tre grundläggande riskhanteringsstrategier: den undvikande strategin; strategin att utrusta sig; samt strategin att distansera sig. Den senare har inte uppmärksammats tidigare och innebär att kvinnan varken undviker ”farliga rum” eller utrustar sig för att försvara sig, utan istället tar avstånd från de kollektiva uppfattningarna. Vilken av strategierna som väljs påverkar hur turistupplevelsen utvecklas och därmed turismindustrins produktkvalitet, eftersom den kvinnliga resenären själv är delaktig i värdeskapandet under sin resa.},
 author    = {Friberg, Sandra and Moberg, Cajsa and Holmquist, Kristin},
 keyword   = {risk,genus,turism,memory work,Tourism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnans riskupplevelser i resandets sociala rum},
 year     = {2009},
}