Advanced

Kompetensutveckling i hotellbranschen - En enkätundersökning med frontlinjepersonal

Johansson, Sandra; Isleifsdottir, Drifa and Thell, Therese (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med vår magisteruppsats är att undersöka vilken vikt ledning inom hotellbranschen lägger vid att utveckla personalens kompetens. Detta kommer vi att göra genom att kartlägga frontlinjepersonalens upplevelser kring sin kompetensutveckling. Vi valde att tillämpa ett kvantiativt mätinstrument, enkätundersökning, som vi delade ut till samtliga hotell i Helsingborg. Uppsatsens teoretiska förankring sammanställde vi i en modell som innefattade följande element; kunskapsskapande, kompetens, lärande och utveckling samt slutprodukt: utvecklad kompetens.
Vår slutsats var att ledning inom hotellbranschen lägger vikt vid utveckling av personalens kompetens, främst genom utvecklingsaktiviteter som utförs på plats i anknytning till det dagliga... (More)
Syftet med vår magisteruppsats är att undersöka vilken vikt ledning inom hotellbranschen lägger vid att utveckla personalens kompetens. Detta kommer vi att göra genom att kartlägga frontlinjepersonalens upplevelser kring sin kompetensutveckling. Vi valde att tillämpa ett kvantiativt mätinstrument, enkätundersökning, som vi delade ut till samtliga hotell i Helsingborg. Uppsatsens teoretiska förankring sammanställde vi i en modell som innefattade följande element; kunskapsskapande, kompetens, lärande och utveckling samt slutprodukt: utvecklad kompetens.
Vår slutsats var att ledning inom hotellbranschen lägger vikt vid utveckling av personalens kompetens, främst genom utvecklingsaktiviteter som utförs på plats i anknytning till det dagliga arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1436438,
 abstract   = {Syftet med vår magisteruppsats är att undersöka vilken vikt ledning inom hotellbranschen lägger vid att utveckla personalens kompetens. Detta kommer vi att göra genom att kartlägga frontlinjepersonalens upplevelser kring sin kompetensutveckling. Vi valde att tillämpa ett kvantiativt mätinstrument, enkätundersökning, som vi delade ut till samtliga hotell i Helsingborg. Uppsatsens teoretiska förankring sammanställde vi i en modell som innefattade följande element; kunskapsskapande, kompetens, lärande och utveckling samt slutprodukt: utvecklad kompetens.
Vår slutsats var att ledning inom hotellbranschen lägger vikt vid utveckling av personalens kompetens, främst genom utvecklingsaktiviteter som utförs på plats i anknytning till det dagliga arbetet.},
 author    = {Johansson, Sandra and Isleifsdottir, Drifa and Thell, Therese},
 keyword   = {human resource management,human resource development,kompetensutveckling och kunskapsskapande i hotellbranschen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetensutveckling i hotellbranschen - En enkätundersökning med frontlinjepersonal},
 year     = {2009},
}