Advanced

Kunskapsarbetaren som utgångspunkt- Hur Relationsmarknadsföring kan förbättra förvaltandet av kunskap

Eriksson, Sara; Andersson, Jessica and Von Trampe, Martina (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och analysera hur ett kundrelationsperspektiv kan förbättra kunskapsintensiva organisationer. Frågeställningen är följande: Hur kan kundrelationsperspektivet förbättra förvaltandet av kunskap inom kunskapsintensiva organisationer?
För att ta reda på detta utgår vi från Relationsmarknadsföringsteorier. De aspekter och centrala begrepp ur tankegångarna kring kundrelationer som anses bidra till att uppnå syftet är 1. Attraktion och Förtroende, 2. Delaktighet och Inflytande, 3. Handlingsfrihet samt 4. Engagemang. De viktigaste utgångspunkterna för kunskapsintensiva organisationer finner vi vara: Kunskapsarbetaren som utgångspunkt, Gemensamt värdeskapande samt Ledaren som möjliggörare. Dessa kunskapsförvaltande aspekter... (More)
Syftet är att beskriva och analysera hur ett kundrelationsperspektiv kan förbättra kunskapsintensiva organisationer. Frågeställningen är följande: Hur kan kundrelationsperspektivet förbättra förvaltandet av kunskap inom kunskapsintensiva organisationer?
För att ta reda på detta utgår vi från Relationsmarknadsföringsteorier. De aspekter och centrala begrepp ur tankegångarna kring kundrelationer som anses bidra till att uppnå syftet är 1. Attraktion och Förtroende, 2. Delaktighet och Inflytande, 3. Handlingsfrihet samt 4. Engagemang. De viktigaste utgångspunkterna för kunskapsintensiva organisationer finner vi vara: Kunskapsarbetaren som utgångspunkt, Gemensamt värdeskapande samt Ledaren som möjliggörare. Dessa kunskapsförvaltande aspekter representerades av fyra verktyg Platsannons, Relationsavtal, Förbättringsplan samt Kunskapsklubb. Anledningen till att just dessa verktyg utvecklas är för att förbättra förvaltandet av kunskapsrelationens hela livslängd; ny relation, befintlig samt avslutad. Kunskapsarbetares erfarenheter syftar till att ge svar på om Relationsmarknadsföringens tankegångar kring kundrelationer skulle kunna förbättra förvaltandet av kunskap. Med andra ord vill vi ta reda på hur kunskapsarbetare ser på verktygen och deras funktion i kunskapsintensiva organisationer. Respondenternas utsagor visar att det finns ett behov av systematiska rutiner som bemöter den enskilde kunskaparbetarens förväntningar. Dessa rutiner skulle således kunna vara en del i hur en kunskapsintensiv organisation bättre än idag förvaltar kunskap som konkurrensfördel. På så vis kan både individ och företag utvecklas. I och med Relationsmarknadsföringens utgångspunkt i individen skulle Relationsmarknadsföringen kunna ses som den relationsdrivna strategi som på ett individburet och situationsanpassat sätt gör det möjligt att arbeta med kunskapsarbetarnas kunskap som konkurrensmedel. Svaret på frågeställningen blir därför att Relationsmarknadsföringens kundrelationsperspektiv skulle kunna vara ett sätt för kunskapsintensiva organisationer att bättre möjliggöra omvandlandet av individuellt kapital till en del av organisationens kärnkompetens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1436445,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och analysera hur ett kundrelationsperspektiv kan förbättra kunskapsintensiva organisationer. Frågeställningen är följande: Hur kan kundrelationsperspektivet förbättra förvaltandet av kunskap inom kunskapsintensiva organisationer?
För att ta reda på detta utgår vi från Relationsmarknadsföringsteorier. De aspekter och centrala begrepp ur tankegångarna kring kundrelationer som anses bidra till att uppnå syftet är 1. Attraktion och Förtroende, 2. Delaktighet och Inflytande, 3. Handlingsfrihet samt 4. Engagemang. De viktigaste utgångspunkterna för kunskapsintensiva organisationer finner vi vara: Kunskapsarbetaren som utgångspunkt, Gemensamt värdeskapande samt Ledaren som möjliggörare. Dessa kunskapsförvaltande aspekter representerades av fyra verktyg Platsannons, Relationsavtal, Förbättringsplan samt Kunskapsklubb. Anledningen till att just dessa verktyg utvecklas är för att förbättra förvaltandet av kunskapsrelationens hela livslängd; ny relation, befintlig samt avslutad. Kunskapsarbetares erfarenheter syftar till att ge svar på om Relationsmarknadsföringens tankegångar kring kundrelationer skulle kunna förbättra förvaltandet av kunskap. Med andra ord vill vi ta reda på hur kunskapsarbetare ser på verktygen och deras funktion i kunskapsintensiva organisationer. Respondenternas utsagor visar att det finns ett behov av systematiska rutiner som bemöter den enskilde kunskaparbetarens förväntningar. Dessa rutiner skulle således kunna vara en del i hur en kunskapsintensiv organisation bättre än idag förvaltar kunskap som konkurrensfördel. På så vis kan både individ och företag utvecklas. I och med Relationsmarknadsföringens utgångspunkt i individen skulle Relationsmarknadsföringen kunna ses som den relationsdrivna strategi som på ett individburet och situationsanpassat sätt gör det möjligt att arbeta med kunskapsarbetarnas kunskap som konkurrensmedel. Svaret på frågeställningen blir därför att Relationsmarknadsföringens kundrelationsperspektiv skulle kunna vara ett sätt för kunskapsintensiva organisationer att bättre möjliggöra omvandlandet av individuellt kapital till en del av organisationens kärnkompetens.},
 author    = {Eriksson, Sara and Andersson, Jessica and Von Trampe, Martina},
 keyword   = {relationsmarknadsföring,kunskapsintensiva organisationer,kunskapsarbetare,attraktion,förtroende,delaktighet,inflytande,handlingsfrihet,engagemang,kundrelationer,gemensamt värdeskapande,ledaren som möjliggörare,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskapsarbetaren som utgångspunkt- Hur Relationsmarknadsföring kan förbättra förvaltandet av kunskap},
 year     = {2009},
}