Advanced

Det var en gång... En studie om episodisk storytelling- ett marknadsföringsverktyg som väcker känslor och berör-

Tamm, Mikaela; Colfach, Christian and Löfgren, Anna (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Det saknas en kritisk inställning till storytelling i den litteratur som existerar både för corporate storytelling och storytelling inom extern marknadsföring. Det mesta av den information som finns att tillgå har en positiv och okritisk inställning till storytelling och tar inte hänsyn till speciella omständigheter såsom i vilket syfte man använder det samt hur det påverkar försäljningen av de produkter som marknadsförs. Vi anser därför att en intressant aspekt att diskutera är huruvida storytelling som marknadsföringsverktyg verkligen är positivt i alla sammanhang. Efter att ha forskat om ämnet storytelling anser vi även att det saknas djupare forskning kring huruvida storytelling är ett användbart marknadsföringsverktyg. Hur och varför... (More)
Det saknas en kritisk inställning till storytelling i den litteratur som existerar både för corporate storytelling och storytelling inom extern marknadsföring. Det mesta av den information som finns att tillgå har en positiv och okritisk inställning till storytelling och tar inte hänsyn till speciella omständigheter såsom i vilket syfte man använder det samt hur det påverkar försäljningen av de produkter som marknadsförs. Vi anser därför att en intressant aspekt att diskutera är huruvida storytelling som marknadsföringsverktyg verkligen är positivt i alla sammanhang. Efter att ha forskat om ämnet storytelling anser vi även att det saknas djupare forskning kring huruvida storytelling är ett användbart marknadsföringsverktyg. Hur och varför är storytelling användbart? När är storytelling användbart? Vad är storytelling användbart till?
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera huruvida storytelling är ett användbart verktyg i extern marknadsföring.
Uppsatsen är utformad som en kvalitativ undersökning där vi har fått svar från mellan en till fyra personer inom våra fyra intressentgrupper: företag, reklambyråer, konsumentföreträdare och forskare, genom e- post intervjuer. Totalt sätt genomfördes nio intervjuer. Vi har valt att dela upp arbetet i tre olika teman under rubrikerna hur och varför är storytelling användbart? Vad är storytelling användbart till? och när är storytelling användbart?
Genom att mynta begreppet episodisk storytelling har vi bidragit till forskningen inom storytelling. Det fanns stor mängd litteratur som handlade om storytelling av andra former. Vi ansåg därför att det var viktigt att precisera det aspekten av storytelling som vi undersökte. Episodisk storytelling är enligt oss ett marknadsföringsbehov som människor i dagens samhälle behöver ha tillfredställt. Vi anser att när den ekonomiska krisen har passerat och människor inte längre är i lika stort behov av trygghet och starka relationer kommer trenden inte vara lika användbart längre. Även att "ärlighet varar längst" är en av de mest utbredda slutsatserna som vi har kommit fram till. Vi har därför gjort detta till en huvudregel inom episodisk storytelling. Ytterligare en viktig slutsats som vi har kommit fram till är Sexvägsmodellen: Modellen går ut på att illustrera hur episodisk storytelling med hjälp av ett antal faktorer kan bidra till ett starkare varumärke och marknadsföringen av enskilda produkter. På dessa grunder har vi dragit slutsatsen att episodisk storytelling är ett användbart verktyg för att marknadsföra enskilda produkter och stärka ett varumärke. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tamm, Mikaela; Colfach, Christian and Löfgren, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
episodisk storytelling, identitet, varumärke, konsumtion, kommunikation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436498
date added to LUP
2009-06-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:24
@misc{1436498,
 abstract   = {Det saknas en kritisk inställning till storytelling i den litteratur som existerar både för corporate storytelling och storytelling inom extern marknadsföring. Det mesta av den information som finns att tillgå har en positiv och okritisk inställning till storytelling och tar inte hänsyn till speciella omständigheter såsom i vilket syfte man använder det samt hur det påverkar försäljningen av de produkter som marknadsförs. Vi anser därför att en intressant aspekt att diskutera är huruvida storytelling som marknadsföringsverktyg verkligen är positivt i alla sammanhang. Efter att ha forskat om ämnet storytelling anser vi även att det saknas djupare forskning kring huruvida storytelling är ett användbart marknadsföringsverktyg. Hur och varför är storytelling användbart? När är storytelling användbart? Vad är storytelling användbart till?
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera huruvida storytelling är ett användbart verktyg i extern marknadsföring.
Uppsatsen är utformad som en kvalitativ undersökning där vi har fått svar från mellan en till fyra personer inom våra fyra intressentgrupper: företag, reklambyråer, konsumentföreträdare och forskare, genom e- post intervjuer. Totalt sätt genomfördes nio intervjuer. Vi har valt att dela upp arbetet i tre olika teman under rubrikerna hur och varför är storytelling användbart? Vad är storytelling användbart till? och när är storytelling användbart?
Genom att mynta begreppet episodisk storytelling har vi bidragit till forskningen inom storytelling. Det fanns stor mängd litteratur som handlade om storytelling av andra former. Vi ansåg därför att det var viktigt att precisera det aspekten av storytelling som vi undersökte. Episodisk storytelling är enligt oss ett marknadsföringsbehov som människor i dagens samhälle behöver ha tillfredställt. Vi anser att när den ekonomiska krisen har passerat och människor inte längre är i lika stort behov av trygghet och starka relationer kommer trenden inte vara lika användbart längre. Även att "ärlighet varar längst" är en av de mest utbredda slutsatserna som vi har kommit fram till. Vi har därför gjort detta till en huvudregel inom episodisk storytelling. Ytterligare en viktig slutsats som vi har kommit fram till är Sexvägsmodellen: Modellen går ut på att illustrera hur episodisk storytelling med hjälp av ett antal faktorer kan bidra till ett starkare varumärke och marknadsföringen av enskilda produkter. På dessa grunder har vi dragit slutsatsen att episodisk storytelling är ett användbart verktyg för att marknadsföra enskilda produkter och stärka ett varumärke.},
 author    = {Tamm, Mikaela and Colfach, Christian and Löfgren, Anna},
 keyword   = {episodisk storytelling,identitet,varumärke,konsumtion,kommunikation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det var en gång... En studie om episodisk storytelling- ett marknadsföringsverktyg som väcker känslor och berör-},
 year     = {2009},
}