Advanced

SponsorSHIP – En identifiering av kritiska faktorer vid titelsponsring.

Alenvret-Larsson, Linus; Hökby, Calle and Thuresson, Kristoffer (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract
Abstract Title: SponsorSHIP – an identification of critical factors for title sponsoring. Author: Linus Alenvret-Larsson, Calle Hökby & Kristoffer Thuresson Tutor: Carl R. Hellberg, Pavla Kruzela Purpose: To identify and analyse critical factors for title sponsoring of global itinerant sport events in the multimillion category. Method: The state of purpose for this thesis was formed after a broad research of present theory within the field of sponsorship. The choice for empirical research fell upon a single case study of the event Volvo Ocean Race, this was because the event is a unique concept of an itinerant global sport event. With a starting point in the wide array of empirical material that is obtainable with reference to the Race we... (More)
Abstract Title: SponsorSHIP – an identification of critical factors for title sponsoring. Author: Linus Alenvret-Larsson, Calle Hökby & Kristoffer Thuresson Tutor: Carl R. Hellberg, Pavla Kruzela Purpose: To identify and analyse critical factors for title sponsoring of global itinerant sport events in the multimillion category. Method: The state of purpose for this thesis was formed after a broad research of present theory within the field of sponsorship. The choice for empirical research fell upon a single case study of the event Volvo Ocean Race, this was because the event is a unique concept of an itinerant global sport event. With a starting point in the wide array of empirical material that is obtainable with reference to the Race we also conducted two interviews, this was to make sure that the available information was accurate and up to date. With the narrow focus of the thesis and the single case study it will be hard to use the results for generalising upon sponsorship in a wider perspective. However, it is relevant to consider the future potential of the results. With a growing globalisation and a world economy that becomes increasingly integrated we see opportunities of an increase for events like the Volvo Ocean Race. Result: I n order to attain progress with sponsorship it is essential for companies to use all five critical factors in the authors extended model, Five motives to sponsorship. The extension of the model with the internal marketing factor is based on both theoretical and empirical sources. With the use of all five factors, association, exposure, relations, integrated marketing communication and internal marketing benefits of scale may be attained. If the sponsorship is used in accordance with surrounding activities that fulfil the motives stated above, a greater good can be created. Such benefits of scale along with integrated marketing may provide an increased credibility in the conveyed message. The point is, the greater the investment, and the greater the engagement is, more of the authors chosen benefits, change/improvement of image, attention, loyalty, credibility and pride within the internal organisation can be attained. Sammanfattning Titel: SponsorSHIP – En identifiering av kritiska faktorer vid titelsponsring. Författare: Linus Alenvret-Larsson, Calle Hökby & Kristoffer Thuresson Handledare: Carl R. Hellberg, Pavla Kruzela Syfte: Att identifiera och analysera kritiska faktorer för titelsponsring av globala och rörliga sportevenemang i mångmiljonklassen. Metod: Utifrån en bred efterforskning av teori inom sponsringsfältet utformandes uppsatsens syfte. Valet av empirisk undersökning föll på en enskild fallstudie av evenemanget Volvo Ocean Race, detta då det är ett unikt evenemang i sitt slag. Med utgångspunkt i den breda empiri som finns tillgänglig kring evenemanget genomfördes två intervjuer, detta för att säkerställa att vi hade tillgång till uppdaterad information i övriga källor. I och med uppsatsens smala fokus och enskilda fallstudie blir det svårt att tillämpa resultatet genom att generalisera i en större skala. Däremot blir det relevant att beakta slutsatsernas framtida potential. Med en ökad globalisering och en världsekonomi som blir alltmer integrerad ser vi möjligheten i att evenemang liknande Volvo Ocean Race blir fler. Resultat: För att nå framgång inom sponsring är det av största vikt för företag att använda sig av samtliga fem kritiska faktorer i författarnas utökade modell, Fem motiv till sponsring. Utökningen av modellen med faktorn intern marknadsföring, är påbyggd då både teoretiska och empiriska källor betonar detta nyckelperspektiv hos företag. Genom att arbeta med samtliga fem faktorer, associationer, exponering, relationer, integrerad marknadskommunikation och intern marknadsföring kan storskalsfördelar uppstå. Att använda sin sponsring tillsammans med kringaktiviteter som uppfyller ovanstående motiv kan ett större mervärde således att skapas i sponsringen. Sådana storskalsfördelar tillsammans med en utarbetad integrerad marknadsföring kan vidare ge en ökad trovärdighet i det förmedlade budskapet. Poängen är att ju större investeringen är och ju mer helhjärtat den görs desto fler av författarnas valda fördelar; imageförändring/-förstärkning, uppmärksamhet, lojalitet, trovärdighet och stolthet hos den interna organisationen, kan ros i hamn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1436509,
 abstract   = {Abstract Title: SponsorSHIP – an identification of critical factors for title sponsoring. Author: Linus Alenvret-Larsson, Calle Hökby & Kristoffer Thuresson Tutor: Carl R. Hellberg, Pavla Kruzela Purpose: To identify and analyse critical factors for title sponsoring of global itinerant sport events in the multimillion category. Method: The state of purpose for this thesis was formed after a broad research of present theory within the field of sponsorship. The choice for empirical research fell upon a single case study of the event Volvo Ocean Race, this was because the event is a unique concept of an itinerant global sport event. With a starting point in the wide array of empirical material that is obtainable with reference to the Race we also conducted two interviews, this was to make sure that the available information was accurate and up to date. With the narrow focus of the thesis and the single case study it will be hard to use the results for generalising upon sponsorship in a wider perspective. However, it is relevant to consider the future potential of the results. With a growing globalisation and a world economy that becomes increasingly integrated we see opportunities of an increase for events like the Volvo Ocean Race. Result: I n order to attain progress with sponsorship it is essential for companies to use all five critical factors in the authors extended model, Five motives to sponsorship. The extension of the model with the internal marketing factor is based on both theoretical and empirical sources. With the use of all five factors, association, exposure, relations, integrated marketing communication and internal marketing benefits of scale may be attained. If the sponsorship is used in accordance with surrounding activities that fulfil the motives stated above, a greater good can be created. Such benefits of scale along with integrated marketing may provide an increased credibility in the conveyed message. The point is, the greater the investment, and the greater the engagement is, more of the authors chosen benefits, change/improvement of image, attention, loyalty, credibility and pride within the internal organisation can be attained. Sammanfattning Titel: SponsorSHIP – En identifiering av kritiska faktorer vid titelsponsring. Författare: Linus Alenvret-Larsson, Calle Hökby & Kristoffer Thuresson Handledare: Carl R. Hellberg, Pavla Kruzela Syfte: Att identifiera och analysera kritiska faktorer för titelsponsring av globala och rörliga sportevenemang i mångmiljonklassen. Metod: Utifrån en bred efterforskning av teori inom sponsringsfältet utformandes uppsatsens syfte. Valet av empirisk undersökning föll på en enskild fallstudie av evenemanget Volvo Ocean Race, detta då det är ett unikt evenemang i sitt slag. Med utgångspunkt i den breda empiri som finns tillgänglig kring evenemanget genomfördes två intervjuer, detta för att säkerställa att vi hade tillgång till uppdaterad information i övriga källor. I och med uppsatsens smala fokus och enskilda fallstudie blir det svårt att tillämpa resultatet genom att generalisera i en större skala. Däremot blir det relevant att beakta slutsatsernas framtida potential. Med en ökad globalisering och en världsekonomi som blir alltmer integrerad ser vi möjligheten i att evenemang liknande Volvo Ocean Race blir fler. Resultat: För att nå framgång inom sponsring är det av största vikt för företag att använda sig av samtliga fem kritiska faktorer i författarnas utökade modell, Fem motiv till sponsring. Utökningen av modellen med faktorn intern marknadsföring, är påbyggd då både teoretiska och empiriska källor betonar detta nyckelperspektiv hos företag. Genom att arbeta med samtliga fem faktorer, associationer, exponering, relationer, integrerad marknadskommunikation och intern marknadsföring kan storskalsfördelar uppstå. Att använda sin sponsring tillsammans med kringaktiviteter som uppfyller ovanstående motiv kan ett större mervärde således att skapas i sponsringen. Sådana storskalsfördelar tillsammans med en utarbetad integrerad marknadsföring kan vidare ge en ökad trovärdighet i det förmedlade budskapet. Poängen är att ju större investeringen är och ju mer helhjärtat den görs desto fler av författarnas valda fördelar; imageförändring/-förstärkning, uppmärksamhet, lojalitet, trovärdighet och stolthet hos den interna organisationen, kan ros i hamn.},
 author    = {Alenvret-Larsson, Linus and Hökby, Calle and Thuresson, Kristoffer},
 keyword   = {key words: brand,brand awareness,event,image,internal marketing,marketing,sponsoring,sponsorship,title sponsoring. nyckelord: evenemang,intern marknadsföring,marknadsföring,sponsring,sponsorskap,titelsponsring,varumärke,varumärkesmedvetenhet,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SponsorSHIP – En identifiering av kritiska faktorer vid titelsponsring.},
 year     = {2009},
}