Advanced

”Därför stannar jag” – En jämförande studie av arbetsmotivation bland medarbetare inom hälso- och sjukvård och mediebranschen.

Andersson, Hanna; Ahlén, Sofie and Agård, Beatrice (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problembeskrivning: Behovet av ökad kunskap gällande arbetsmotivation tilltar i tider av förändrade karriärmönster och ombytliga trender. Sveriges arbetsmarknad ser inte längre ser ut som den en gång gjorde. Medarbetare ställer nya och högre krav på såväl privatliv som arbetsgivare. Minskad arbetsgivarlojalitet och motivationsbegreppets komplexitet ger därmed fog för att undersöka ämnet. Tidigare forskning rörande arbetsmotivation har i mångt och mycket fokuserat på den industriella sektorn. Det får oss att undra om samma förutsättningar krävs för att motivera medarbetare inom servicesektorn, specifikt gällande hälso- och sjukvård respektive mediebranschen. Vi ingick i denna studie med en övergripande tro att finna skillnader i empiriskt... (More)
Problembeskrivning: Behovet av ökad kunskap gällande arbetsmotivation tilltar i tider av förändrade karriärmönster och ombytliga trender. Sveriges arbetsmarknad ser inte längre ser ut som den en gång gjorde. Medarbetare ställer nya och högre krav på såväl privatliv som arbetsgivare. Minskad arbetsgivarlojalitet och motivationsbegreppets komplexitet ger därmed fog för att undersöka ämnet. Tidigare forskning rörande arbetsmotivation har i mångt och mycket fokuserat på den industriella sektorn. Det får oss att undra om samma förutsättningar krävs för att motivera medarbetare inom servicesektorn, specifikt gällande hälso- och sjukvård respektive mediebranschen. Vi ingick i denna studie med en övergripande tro att finna skillnader i empiriskt underlag. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka motivationsbegreppet och öka kunskapen gällande vilka förutsättningar som genererar arbetsmotivation för medarbetare inom hälso- och sjukvård respektive mediebranschen. Metod: Uppsatsens komplexa karaktär har legat till grund för metodval i form av kvalitativ forskningsintervju. Genom detta tillvägagångssätt inhämtades en djupgående förståelse för respondenternas tankar och känslor. Vidare bidrog en abduktiv ansats till att teoretisk kunskap kontinuerligt kunde införskaffas. Hjärtenheten, Helsingborgs lasarett samt Malmökontoret, Sveriges Television har utgjort empiriskt underlag och möjliggjort ett förverkligande av studiens syfte. Resultat: Denna studie mynnar ut i en förståelse för vikten av att separera de behov som respondenterna har från de förutsättningar som kan tillfredsställa dessa. Det krävs båda delar för att arbetsmotivation skall genereras. Behov såsom att fylla en funktion för samhället samt få bekräftelse och återkoppling visar sig vara viktiga gemensamma nämnare. Likaså ser vi att kollegial samvaro, ett synligt ledarskap och yrkesspecifika karaktärsdrag är förutsättningar av avgörande betydelse för tillfredsställande av dessa behov. Anmärkningsvärt är de stora likheter vi ser i empiriska uttalanden vilket vi härleder till det faktum att såväl hälso- och sjukvård som mediebranschen kan ordnas under ett paraplybegrepp; public service. De likheter vi urskiljer resulterar i att samma verksamhetsverktyg, Mass Career Costumization modellen samt Conordancemetoden, föreslås för främjande av arbetsmotivation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Hanna; Ahlén, Sofie and Agård, Beatrice
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
human relation, motivation, behov, ledarskap, public service, hälso- och sjukvård, mediebranschen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436523
date added to LUP
2009-06-16 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:31
@misc{1436523,
 abstract   = {Problembeskrivning: Behovet av ökad kunskap gällande arbetsmotivation tilltar i tider av förändrade karriärmönster och ombytliga trender. Sveriges arbetsmarknad ser inte längre ser ut som den en gång gjorde. Medarbetare ställer nya och högre krav på såväl privatliv som arbetsgivare. Minskad arbetsgivarlojalitet och motivationsbegreppets komplexitet ger därmed fog för att undersöka ämnet. Tidigare forskning rörande arbetsmotivation har i mångt och mycket fokuserat på den industriella sektorn. Det får oss att undra om samma förutsättningar krävs för att motivera medarbetare inom servicesektorn, specifikt gällande hälso- och sjukvård respektive mediebranschen. Vi ingick i denna studie med en övergripande tro att finna skillnader i empiriskt underlag. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka motivationsbegreppet och öka kunskapen gällande vilka förutsättningar som genererar arbetsmotivation för medarbetare inom hälso- och sjukvård respektive mediebranschen. Metod: Uppsatsens komplexa karaktär har legat till grund för metodval i form av kvalitativ forskningsintervju. Genom detta tillvägagångssätt inhämtades en djupgående förståelse för respondenternas tankar och känslor. Vidare bidrog en abduktiv ansats till att teoretisk kunskap kontinuerligt kunde införskaffas. Hjärtenheten, Helsingborgs lasarett samt Malmökontoret, Sveriges Television har utgjort empiriskt underlag och möjliggjort ett förverkligande av studiens syfte. Resultat: Denna studie mynnar ut i en förståelse för vikten av att separera de behov som respondenterna har från de förutsättningar som kan tillfredsställa dessa. Det krävs båda delar för att arbetsmotivation skall genereras. Behov såsom att fylla en funktion för samhället samt få bekräftelse och återkoppling visar sig vara viktiga gemensamma nämnare. Likaså ser vi att kollegial samvaro, ett synligt ledarskap och yrkesspecifika karaktärsdrag är förutsättningar av avgörande betydelse för tillfredsställande av dessa behov. Anmärkningsvärt är de stora likheter vi ser i empiriska uttalanden vilket vi härleder till det faktum att såväl hälso- och sjukvård som mediebranschen kan ordnas under ett paraplybegrepp; public service. De likheter vi urskiljer resulterar i att samma verksamhetsverktyg, Mass Career Costumization modellen samt Conordancemetoden, föreslås för främjande av arbetsmotivation.},
 author    = {Andersson, Hanna and Ahlén, Sofie and Agård, Beatrice},
 keyword   = {human relation,motivation,behov,ledarskap,public service,hälso- och sjukvård,mediebranschen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Därför stannar jag” – En jämförande studie av arbetsmotivation bland medarbetare inom hälso- och sjukvård och mediebranschen.},
 year     = {2009},
}