Advanced

80-talisten som chef i serviceverksamheter

Blennow, Pernilla; Svegby, Angela and Wilhelmsson, Louise (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Samhället befinner sig i ett skede där 80-talisterna med deras värderingar och attityder gör sitt inträde på arbetsmarknaden och där 40-talisterna, redan börjat lämna arbetslivet och går i pension. Uppsatsen redogör för de värderingar och attityder som teorin belyser att 80-talister har, för att sedan urskilja de grundläggande värderingarna som vi anser sammanfattar bilden av generationen. Grundvärderingar påverkas av hur samhället såg ut under en generations uppväxt och stannar oftast kvar under resten av livet. Generationernas olika uppväxt tyder på att de har olika synsätt och de kan också då antas ha olika uppfattningar om vad chefskap innebär i praktiken. Utifrån det här antagandet som visar på att de olika generationernas... (More)
Samhället befinner sig i ett skede där 80-talisterna med deras värderingar och attityder gör sitt inträde på arbetsmarknaden och där 40-talisterna, redan börjat lämna arbetslivet och går i pension. Uppsatsen redogör för de värderingar och attityder som teorin belyser att 80-talister har, för att sedan urskilja de grundläggande värderingarna som vi anser sammanfattar bilden av generationen. Grundvärderingar påverkas av hur samhället såg ut under en generations uppväxt och stannar oftast kvar under resten av livet. Generationernas olika uppväxt tyder på att de har olika synsätt och de kan också då antas ha olika uppfattningar om vad chefskap innebär i praktiken. Utifrån det här antagandet som visar på att de olika generationernas grundvärderingar påverkar deras handlingar, vill vi föra en vidare diskussion om hur chefskapet kan komma att influeras av det här. Servicesektorn är idag en ledande sektor med sin stora arbetskraft vilket innebär att en stor del av arbetsmarknaden är etablerad inom den. Då 80-talisterna börjar inträda på arbetsmarknaden efterfrågar de ett ledar- och chefskap som är mer personalinriktat och som även inkluderar kunden i serviceproduktionen. 80-talisterna har formats genom de händelser och tendenser som utspelat sig under deras uppväxt och gjort dem till en generation med grundvärderingarna: individualism och sociala värden. Det här är två grundvärderingar som tillsammans med fler faktorer, påverkar hur de ter sig i sitt chefskap och vilka förväntningar de har på chefskapet. Chefskapet kommer att förändras genom 80-talisterna, till att bli mer personalinriktat, med fokus på personlig utveckling och mjuka värden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blennow, Pernilla; Svegby, Angela and Wilhelmsson, Louise
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
generationsväxling, grundvärderingar, 80-talister, chefskap och servicesektorn, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436551
date added to LUP
2009-06-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:37
@misc{1436551,
 abstract   = {Samhället befinner sig i ett skede där 80-talisterna med deras värderingar och attityder gör sitt inträde på arbetsmarknaden och där 40-talisterna, redan börjat lämna arbetslivet och går i pension. Uppsatsen redogör för de värderingar och attityder som teorin belyser att 80-talister har, för att sedan urskilja de grundläggande värderingarna som vi anser sammanfattar bilden av generationen. Grundvärderingar påverkas av hur samhället såg ut under en generations uppväxt och stannar oftast kvar under resten av livet. Generationernas olika uppväxt tyder på att de har olika synsätt och de kan också då antas ha olika uppfattningar om vad chefskap innebär i praktiken. Utifrån det här antagandet som visar på att de olika generationernas grundvärderingar påverkar deras handlingar, vill vi föra en vidare diskussion om hur chefskapet kan komma att influeras av det här. Servicesektorn är idag en ledande sektor med sin stora arbetskraft vilket innebär att en stor del av arbetsmarknaden är etablerad inom den. Då 80-talisterna börjar inträda på arbetsmarknaden efterfrågar de ett ledar- och chefskap som är mer personalinriktat och som även inkluderar kunden i serviceproduktionen. 80-talisterna har formats genom de händelser och tendenser som utspelat sig under deras uppväxt och gjort dem till en generation med grundvärderingarna: individualism och sociala värden. Det här är två grundvärderingar som tillsammans med fler faktorer, påverkar hur de ter sig i sitt chefskap och vilka förväntningar de har på chefskapet. Chefskapet kommer att förändras genom 80-talisterna, till att bli mer personalinriktat, med fokus på personlig utveckling och mjuka värden.},
 author    = {Blennow, Pernilla and Svegby, Angela and Wilhelmsson, Louise},
 keyword   = {generationsväxling,grundvärderingar,80-talister,chefskap och servicesektorn,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {80-talisten som chef i serviceverksamheter},
 year     = {2009},
}