Advanced

Det handlar inte om att vara först utan om att vara bäst- en studie om innovationsutveckling i tjänsteföretag

Wallerborn, Malin; Lundvall, Tanja and Olsson, Evelina (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Det handlar inte om att vara först utan om att vara bäst – en studie om innovationsutveckling i tjänsteföretag Utbildning: Service Management, Magisteruppsats Författare: Tanja Lundwall, Evelina Olsson och Malin Wallerborn Handledare: Erika Andersson Cederholm och Filippa Säwe Problemformulering: Större delen av dagens forskning om innovationsutveckling är anpassad efter industriföretagens förutsättningar. I samband med tjänstesektorns starka tillväxt och ökade betydelse för den svenska ekonomin krävs emellertid ett annat fokus som i större utsträckning tar utgångspunkt i tjänstelogikens karaktärsdrag. Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur tjänsteinnovationer utvecklas inom detaljhandelsföretag... (More)
Uppsatsens titel: Det handlar inte om att vara först utan om att vara bäst – en studie om innovationsutveckling i tjänsteföretag Utbildning: Service Management, Magisteruppsats Författare: Tanja Lundwall, Evelina Olsson och Malin Wallerborn Handledare: Erika Andersson Cederholm och Filippa Säwe Problemformulering: Större delen av dagens forskning om innovationsutveckling är anpassad efter industriföretagens förutsättningar. I samband med tjänstesektorns starka tillväxt och ökade betydelse för den svenska ekonomin krävs emellertid ett annat fokus som i större utsträckning tar utgångspunkt i tjänstelogikens karaktärsdrag. Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur tjänsteinnovationer utvecklas inom detaljhandelsföretag Forskningsfrågor: Vilka drivkrafter och hinder kan urskiljas? Hur utvecklas tjänsteinnovationer till en konkurrensfördel? Teori: Teorier kring värdelogik, värdenätverk, organisatoriskt lärande samt definitioner av begreppet innovation behandlas. Metod: Det empiriska insamlingen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med åtta informanter från e-handelsföretag samt två informanter från ett renodlat tjänsteföretag. En social-konstruktivistisk utgångspunkt har använts för att tolka och förstå det empiriska materialet. Studien har utformats genom en ansats som kan liknas vid abduktion. Slutsats: Uppsatsen visar att innovationsutveckling i tjänsteföretag drivs av ett samspel mellan de aktörer som ingår i företagens värdenätverk. En annan drivkraft utgörs av de krav på utveckling som branschen ställer. Hinder kan urskiljas i att detaljhandelsföretagen ibland faller tillbaks i produktlogiska tankemönster och att de genom ett påtagligt fokus på finansiell uppföljning inte tydliggör verksamheternas framtida utvecklingspotential. Utvecklandet från tjänsteinnovation till konkurrensfördel är resultatet av processer inuti företagen där organisatoriskt lärande och förmågan att hantera omvärldens förändringar är avgörande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallerborn, Malin; Lundvall, Tanja and Olsson, Evelina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
tjänstelogik, tjänsteföretag, tjänsteinnovation, värdenätverk, organisatoriskt lärande, kundlojalitet, kundvärde, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436558
date added to LUP
2009-06-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:38
@misc{1436558,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Det handlar inte om att vara först utan om att vara bäst – en studie om innovationsutveckling i tjänsteföretag Utbildning: Service Management, Magisteruppsats Författare: Tanja Lundwall, Evelina Olsson och Malin Wallerborn Handledare: Erika Andersson Cederholm och Filippa Säwe Problemformulering: Större delen av dagens forskning om innovationsutveckling är anpassad efter industriföretagens förutsättningar. I samband med tjänstesektorns starka tillväxt och ökade betydelse för den svenska ekonomin krävs emellertid ett annat fokus som i större utsträckning tar utgångspunkt i tjänstelogikens karaktärsdrag. Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur tjänsteinnovationer utvecklas inom detaljhandelsföretag Forskningsfrågor: Vilka drivkrafter och hinder kan urskiljas? Hur utvecklas tjänsteinnovationer till en konkurrensfördel? Teori: Teorier kring värdelogik, värdenätverk, organisatoriskt lärande samt definitioner av begreppet innovation behandlas. Metod: Det empiriska insamlingen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med åtta informanter från e-handelsföretag samt två informanter från ett renodlat tjänsteföretag. En social-konstruktivistisk utgångspunkt har använts för att tolka och förstå det empiriska materialet. Studien har utformats genom en ansats som kan liknas vid abduktion. Slutsats: Uppsatsen visar att innovationsutveckling i tjänsteföretag drivs av ett samspel mellan de aktörer som ingår i företagens värdenätverk. En annan drivkraft utgörs av de krav på utveckling som branschen ställer. Hinder kan urskiljas i att detaljhandelsföretagen ibland faller tillbaks i produktlogiska tankemönster och att de genom ett påtagligt fokus på finansiell uppföljning inte tydliggör verksamheternas framtida utvecklingspotential. Utvecklandet från tjänsteinnovation till konkurrensfördel är resultatet av processer inuti företagen där organisatoriskt lärande och förmågan att hantera omvärldens förändringar är avgörande.},
 author    = {Wallerborn, Malin and Lundvall, Tanja and Olsson, Evelina},
 keyword   = {tjänstelogik,tjänsteföretag,tjänsteinnovation,värdenätverk,organisatoriskt lärande,kundlojalitet,kundvärde,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det handlar inte om att vara först utan om att vara bäst- en studie om innovationsutveckling i tjänsteföretag},
 year     = {2009},
}