Advanced

Hälsofrämjande arbete - en undersökning om hur ledare och ledda arbetar för att främja hälsa

Kalm, Madelene; Svensson, Sofie and Lennung, Sandra (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problembeskrivning: Vi menar att forskning kring ledarskap med fokus på hälsofrämjande arbete inte har behandlats i den utsträckning som det behövs. Att en del ledare inte använder ett hälsofrämjande arbete i sitt ledarskap är en bristande faktor som vi anser är oroväckande i dagens organisationer. Syfte: Syftet är att undersöka praktiken och betydelsen av hälsofrämjande arbete inom organisationer. Frågeställningar: Hur förstås begreppen hälsa och värde i organisationerna? Hur arbetar ledare, anställda och lagmedlemmar med att främja hälsa inom sin organisation? Vilken betydelse har ledarskapet för individernas hälsa? Metod: Vi har utgått från ett deduktivt förhållningssätt där vi genomfört kvalitativa intervjuer och kvantitativa... (More)
Problembeskrivning: Vi menar att forskning kring ledarskap med fokus på hälsofrämjande arbete inte har behandlats i den utsträckning som det behövs. Att en del ledare inte använder ett hälsofrämjande arbete i sitt ledarskap är en bristande faktor som vi anser är oroväckande i dagens organisationer. Syfte: Syftet är att undersöka praktiken och betydelsen av hälsofrämjande arbete inom organisationer. Frågeställningar: Hur förstås begreppen hälsa och värde i organisationerna? Hur arbetar ledare, anställda och lagmedlemmar med att främja hälsa inom sin organisation? Vilken betydelse har ledarskapet för individernas hälsa? Metod: Vi har utgått från ett deduktivt förhållningssätt där vi genomfört kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar. Slutsatser: Begreppet hälsa förstås olika i de respektive organisationerna men parterna inom organisationerna har en likartad syn. Vad gäller begreppet värde definierade samtliga respondenter det med lika benämningar. Undersökningen påvisade en relation mellan dessa begrepp. Vidare kom vi fram till att det hälsofrämjande arbetet i Råå IF och på Nederman AB skiljer sig åt, genom att de satsar på olika åtgärder, samt att ledarna i de båda organisationerna har en betydande roll för de underordnades hälsa. Det framkom även att det i en av organisationerna finns oklarheter kring vems ansvar det är att främja hälsan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kalm, Madelene; Svensson, Sofie and Lennung, Sandra
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
hälsofrämjande arbete, hälsa, värde, förväntat respektive verkligt ledarskap och dialog, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436583
date added to LUP
2009-06-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:45
@misc{1436583,
 abstract   = {Problembeskrivning: Vi menar att forskning kring ledarskap med fokus på hälsofrämjande arbete inte har behandlats i den utsträckning som det behövs. Att en del ledare inte använder ett hälsofrämjande arbete i sitt ledarskap är en bristande faktor som vi anser är oroväckande i dagens organisationer. Syfte: Syftet är att undersöka praktiken och betydelsen av hälsofrämjande arbete inom organisationer. Frågeställningar: Hur förstås begreppen hälsa och värde i organisationerna? Hur arbetar ledare, anställda och lagmedlemmar med att främja hälsa inom sin organisation? Vilken betydelse har ledarskapet för individernas hälsa? Metod: Vi har utgått från ett deduktivt förhållningssätt där vi genomfört kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar. Slutsatser: Begreppet hälsa förstås olika i de respektive organisationerna men parterna inom organisationerna har en likartad syn. Vad gäller begreppet värde definierade samtliga respondenter det med lika benämningar. Undersökningen påvisade en relation mellan dessa begrepp. Vidare kom vi fram till att det hälsofrämjande arbetet i Råå IF och på Nederman AB skiljer sig åt, genom att de satsar på olika åtgärder, samt att ledarna i de båda organisationerna har en betydande roll för de underordnades hälsa. Det framkom även att det i en av organisationerna finns oklarheter kring vems ansvar det är att främja hälsan.},
 author    = {Kalm, Madelene and Svensson, Sofie and Lennung, Sandra},
 keyword   = {hälsofrämjande arbete,hälsa,värde,förväntat respektive verkligt ledarskap och dialog,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsofrämjande arbete - en undersökning om hur ledare och ledda arbetar för att främja hälsa},
 year     = {2009},
}