Advanced

Asymmetrisk information och etiska krav i offentlig upphandling- risker för marknadsmisslyckande och botemedel

Ödén, Linnéa (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I denna uppsats diskuteras risken för marknadsmisslyckande vid etisk offentlig upphandling i Sverige, dvs. upphandling i vilken krav ställs på att grundläggande mänskliga rättigheter efterlevs i produktionen av de varor som upphandlas. Eftersom upphandlande enheter har små möjligheter att observera att kraven efterlevs, är sannolikheten stor att producenter fuskar. Denna uppsats försöker med hjälp av ekonomisk teori utreda hur incitament kan skapas för ärligt beteende hos producenter, och om upphandlande enheter har möjlighet att skapa dessa incitament. Jag utgår ifrån ekonomiska teorier om asymmetrisk information och applicerar dessa på empiriska observationer. Den primära slutsatsen blir att den upphandlande enheten utöver kostnader för... (More)
I denna uppsats diskuteras risken för marknadsmisslyckande vid etisk offentlig upphandling i Sverige, dvs. upphandling i vilken krav ställs på att grundläggande mänskliga rättigheter efterlevs i produktionen av de varor som upphandlas. Eftersom upphandlande enheter har små möjligheter att observera att kraven efterlevs, är sannolikheten stor att producenter fuskar. Denna uppsats försöker med hjälp av ekonomisk teori utreda hur incitament kan skapas för ärligt beteende hos producenter, och om upphandlande enheter har möjlighet att skapa dessa incitament. Jag utgår ifrån ekonomiska teorier om asymmetrisk information och applicerar dessa på empiriska observationer. Den primära slutsatsen blir att den upphandlande enheten utöver kostnader för kontroll och uppföljning, även bör vara beredd att ta på sig en ökad styckkostnad för den vara som handlas etiskt. Detta följer av ett behov av att skapa incitament för ärligt beteende hos producenter. Ett par olika faktorer kommer att påverka storleken på denna prispremie, och upphandlande enheter kan använda dessa till sin fördel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1436725,
 abstract   = {I denna uppsats diskuteras risken för marknadsmisslyckande vid etisk offentlig upphandling i Sverige, dvs. upphandling i vilken krav ställs på att grundläggande mänskliga rättigheter efterlevs i produktionen av de varor som upphandlas. Eftersom upphandlande enheter har små möjligheter att observera att kraven efterlevs, är sannolikheten stor att producenter fuskar. Denna uppsats försöker med hjälp av ekonomisk teori utreda hur incitament kan skapas för ärligt beteende hos producenter, och om upphandlande enheter har möjlighet att skapa dessa incitament. Jag utgår ifrån ekonomiska teorier om asymmetrisk information och applicerar dessa på empiriska observationer. Den primära slutsatsen blir att den upphandlande enheten utöver kostnader för kontroll och uppföljning, även bör vara beredd att ta på sig en ökad styckkostnad för den vara som handlas etiskt. Detta följer av ett behov av att skapa incitament för ärligt beteende hos producenter. Ett par olika faktorer kommer att påverka storleken på denna prispremie, och upphandlande enheter kan använda dessa till sin fördel.},
 author    = {Ödén, Linnéa},
 keyword   = {asymmetrisk information,marknadsmisslyckande,credence goods,etisk offentlig upphandling,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Asymmetrisk information och etiska krav i offentlig upphandling- risker för marknadsmisslyckande och botemedel},
 year     = {2009},
}