Advanced

Tidsbegränsade anställningar - faktorer som påverkar sannolikheten att ha ett tidsbegränsat arbete, samt inkomstskillnader mellan fasta och tidsbegränsade jobb

Fridh, Ellinor (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Det finns två kategorier av anställningsformer, fasta och tidsbegränsade. Andelen tidsbegränsade arbeten har ökat under de senaste två decennierna. För den anställde kan tidsbegränsad anställning vara ett ofrivilligt val. Anställningsformen innebär ofta större osäkerhet för individen, men kan även innebära andra begränsningar. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar sannolikheten att vara tidsbegränsat anställd, samt att undersöka inkomstskillnader mellan olika anställningsformer. För att genomföra studien används datamaterial från arbetskraftsundersökningarna. En binär och en multinominal logistisk modell används för att skatta sannolikheter och ett par inkomstregressioner skattas. Studien omfattar åren 1997 till... (More)
Det finns två kategorier av anställningsformer, fasta och tidsbegränsade. Andelen tidsbegränsade arbeten har ökat under de senaste två decennierna. För den anställde kan tidsbegränsad anställning vara ett ofrivilligt val. Anställningsformen innebär ofta större osäkerhet för individen, men kan även innebära andra begränsningar. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar sannolikheten att vara tidsbegränsat anställd, samt att undersöka inkomstskillnader mellan olika anställningsformer. För att genomföra studien används datamaterial från arbetskraftsundersökningarna. En binär och en multinominal logistisk modell används för att skatta sannolikheter och ett par inkomstregressioner skattas. Studien omfattar åren 1997 till 2004 och gäller svenska förhållanden. Studien visar att ålder och födelseland är två viktiga faktorer som påverkar sannolikheten att ha en tidsbegränsad anställning. Yngre och utlandsfödda har högre sannolikhet att ha ett tidsbegränsat arbete, allt annat lika. Även sektor, bransch, socioekonomisk status och familjeförhållanden påverkar sannolikheten. Det finns ingen signifikant skillnad mellan könen när det gäller sannolikheten att ha en tidsbegränsad anställning. Delas tidsbegränsade anställningar upp i olika kategorier framkommer dock skillnader. Kvinnor har högre sannolikhet att ha ett vikariat, men lägre sannolikhet att ha en prov-, projekt- eller behovsanställning i jämförelse med män. Det finns flera teorier som kan förklara olika delar av resultaten, de viktigaste berör fasta arbetskraftskostnader, dual arbetsmarknad, screening, och olika preferenser. Fast anställda var den grupp som hade högst årsarbetsinkomst och behovsanställda den grupp som hade lägst, om kategorin övriga tidsbegränsade anställda bortses från. På grund av datamaterialets kvalitet går det dock inte att dra någon slutsats om huruvida inkomstskillnaderna mellan fast anställda och tillfälligt anställda beror på skillnader i individ- och jobbkaraktäristiska eller på diskriminering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1436854,
 abstract   = {Det finns två kategorier av anställningsformer, fasta och tidsbegränsade. Andelen tidsbegränsade arbeten har ökat under de senaste två decennierna. För den anställde kan tidsbegränsad anställning vara ett ofrivilligt val. Anställningsformen innebär ofta större osäkerhet för individen, men kan även innebära andra begränsningar. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar sannolikheten att vara tidsbegränsat anställd, samt att undersöka inkomstskillnader mellan olika anställningsformer. För att genomföra studien används datamaterial från arbetskraftsundersökningarna. En binär och en multinominal logistisk modell används för att skatta sannolikheter och ett par inkomstregressioner skattas. Studien omfattar åren 1997 till 2004 och gäller svenska förhållanden. Studien visar att ålder och födelseland är två viktiga faktorer som påverkar sannolikheten att ha en tidsbegränsad anställning. Yngre och utlandsfödda har högre sannolikhet att ha ett tidsbegränsat arbete, allt annat lika. Även sektor, bransch, socioekonomisk status och familjeförhållanden påverkar sannolikheten. Det finns ingen signifikant skillnad mellan könen när det gäller sannolikheten att ha en tidsbegränsad anställning. Delas tidsbegränsade anställningar upp i olika kategorier framkommer dock skillnader. Kvinnor har högre sannolikhet att ha ett vikariat, men lägre sannolikhet att ha en prov-, projekt- eller behovsanställning i jämförelse med män. Det finns flera teorier som kan förklara olika delar av resultaten, de viktigaste berör fasta arbetskraftskostnader, dual arbetsmarknad, screening, och olika preferenser. Fast anställda var den grupp som hade högst årsarbetsinkomst och behovsanställda den grupp som hade lägst, om kategorin övriga tidsbegränsade anställda bortses från. På grund av datamaterialets kvalitet går det dock inte att dra någon slutsats om huruvida inkomstskillnaderna mellan fast anställda och tillfälligt anställda beror på skillnader i individ- och jobbkaraktäristiska eller på diskriminering.},
 author    = {Fridh, Ellinor},
 keyword   = {tidsbegränsad anställning,tillfälliga arbeten,logistisk modell,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tidsbegränsade anställningar - faktorer som påverkar sannolikheten att ha ett tidsbegränsat arbete, samt inkomstskillnader mellan fasta och tidsbegränsade jobb},
 year     = {2009},
}