Advanced

Utländska studenter på masterutbildningar i Sverige - Ur ett individekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv

Ahlin, Lina (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I uppsatsen diskuteras de individekonomiska, samhällsekonomiska och till viss del även de offentligekonomiska incitamenten och kostnaderna av den ökade andelen utländska studenter på avancerad nivå I Sverige. Uppsatsen belyser även till viss del den nationella strategin för internationalisering av den högre utbildningen. Uppsatsen kommer fram till att det kan vara kostnadseffektivt för de utländska studenterna att studera i Sverige, men att kostnadseffektiviteten kan vara svårare att mäta både för samhället och den offentliga ekonomin då det finns flera faktorer som inverkar på detta, samt att mängden data som finns gör det svårt att mäta.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlin, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Human capital, Bologna, foreign students, master programmes, effects, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1436907
date added to LUP
2009-06-08 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:23
@misc{1436907,
 abstract   = {I uppsatsen diskuteras de individekonomiska, samhällsekonomiska och till viss del även de offentligekonomiska incitamenten och kostnaderna av den ökade andelen utländska studenter på avancerad nivå I Sverige. Uppsatsen belyser även till viss del den nationella strategin för internationalisering av den högre utbildningen. Uppsatsen kommer fram till att det kan vara kostnadseffektivt för de utländska studenterna att studera i Sverige, men att kostnadseffektiviteten kan vara svårare att mäta både för samhället och den offentliga ekonomin då det finns flera faktorer som inverkar på detta, samt att mängden data som finns gör det svårt att mäta.},
 author    = {Ahlin, Lina},
 keyword   = {Human capital,Bologna,foreign students,master programmes,effects,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utländska studenter på masterutbildningar i Sverige - Ur ett individekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv},
 year     = {2009},
}