Advanced

Användbarheten hos plagiatkontrollsystemet Urkund

Björkman, Jeff and Al-Saaigh, Ansam (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar användningen av Urkund, samt den upplevda användbarheten
hos detta system bland undervisande personal vid Lunds universitet. Vår huvudfråga
lyder: ”Hur användbart är plagiatkontrollsystemet Urkund?”. Denna besvaras med
hjälp av underfrågorna: ”Hur ser användningen av Urkund ut bland universitetslärare
på Lunds universitet?” och ”Hur upplever universitetslärarna Urkund?”. Detta får vi
reda på genom en empirisk undersökning i form av en enkät som 20 lärare svarade
på, vars syfte är att ge oss en bred uppfattning om både upplevelse och faktisk
användning av Urkund. För att komplettera denna information och få en djupare
förståelse för hur lärarna upplever Urkund, genomförde vi intervjuer med tre lärare.
Vi skaffar oss även... (More)
Uppsatsen behandlar användningen av Urkund, samt den upplevda användbarheten
hos detta system bland undervisande personal vid Lunds universitet. Vår huvudfråga
lyder: ”Hur användbart är plagiatkontrollsystemet Urkund?”. Denna besvaras med
hjälp av underfrågorna: ”Hur ser användningen av Urkund ut bland universitetslärare
på Lunds universitet?” och ”Hur upplever universitetslärarna Urkund?”. Detta får vi
reda på genom en empirisk undersökning i form av en enkät som 20 lärare svarade
på, vars syfte är att ge oss en bred uppfattning om både upplevelse och faktisk
användning av Urkund. För att komplettera denna information och få en djupare
förståelse för hur lärarna upplever Urkund, genomförde vi intervjuer med tre lärare.
Vi skaffar oss även en egen uppfattning av systemet, genom att orientera oss i det.
De empiriska data som vi samlat in, analyseras utifrån användbarhetsteorier som
Nielsens (1993) heuristics, Preece et als (2007) designprinciper, samt Normans
(2002) designprinciper. Dessutom använder vi tre användbarhetsmål.
Vi kommer fram till att Urkund är ett användarvänligt system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkman, Jeff and Al-Saaigh, Ansam
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
användbarhet, interaktionsdesign, heuristics, tumregler, Plagiatkontroll, Urkund, principer, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1436979
date added to LUP
2009-06-17 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:33
@misc{1436979,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar användningen av Urkund, samt den upplevda användbarheten
hos detta system bland undervisande personal vid Lunds universitet. Vår huvudfråga
lyder: ”Hur användbart är plagiatkontrollsystemet Urkund?”. Denna besvaras med
hjälp av underfrågorna: ”Hur ser användningen av Urkund ut bland universitetslärare
på Lunds universitet?” och ”Hur upplever universitetslärarna Urkund?”. Detta får vi
reda på genom en empirisk undersökning i form av en enkät som 20 lärare svarade
på, vars syfte är att ge oss en bred uppfattning om både upplevelse och faktisk
användning av Urkund. För att komplettera denna information och få en djupare
förståelse för hur lärarna upplever Urkund, genomförde vi intervjuer med tre lärare.
Vi skaffar oss även en egen uppfattning av systemet, genom att orientera oss i det.
De empiriska data som vi samlat in, analyseras utifrån användbarhetsteorier som
Nielsens (1993) heuristics, Preece et als (2007) designprinciper, samt Normans
(2002) designprinciper. Dessutom använder vi tre användbarhetsmål.
Vi kommer fram till att Urkund är ett användarvänligt system.},
 author    = {Björkman, Jeff and Al-Saaigh, Ansam},
 keyword   = {användbarhet,interaktionsdesign,heuristics,tumregler,Plagiatkontroll,Urkund,principer,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användbarheten hos plagiatkontrollsystemet Urkund},
 year     = {2009},
}