Advanced

Utformandet av en Bonusmodell - En övergripande syn på intressenters och ägares påverkan

Andersson, Stefan and Andersson, David (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi ville finna en bonusmodell som tog hänsyn till intressenter såväl som ägare samt tjänade till företagets långsiktiga vinst.
Uppsatsen genomfördes utifrån en abduktiv ansats samt normativ studietyp. Därutöver användes en kvalitativ forskningsmetod. De teorier vi nyttjade i uppsatsen är Agentteorin, Stakeholder theory samt Allmän teori om bonusavtal. Uppsatsens empiriska grund bestod av expertintervjuer på elva utvalda företag. De företagsrepresentanter som intervjuades var alla djupt engagerade i respektive företags bonusutformning.
Vi utformade en bonusmodell skapad utifrån de faktorer som vi fann väsentliga. Detta inkluderar bland annat vikten av personlighet, varumärkets betydelse och kundstyrdhetens betydelse.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Stefan and Andersson, David
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Agentteorin, Stakeholder theory, Moral hazard, Bonusmodell, Incitament, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437349
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:28:34
@misc{1437349,
 abstract   = {Vi ville finna en bonusmodell som tog hänsyn till intressenter såväl som ägare samt tjänade till företagets långsiktiga vinst.
Uppsatsen genomfördes utifrån en abduktiv ansats samt normativ studietyp. Därutöver användes en kvalitativ forskningsmetod. De teorier vi nyttjade i uppsatsen är Agentteorin, Stakeholder theory samt Allmän teori om bonusavtal. Uppsatsens empiriska grund bestod av expertintervjuer på elva utvalda företag. De företagsrepresentanter som intervjuades var alla djupt engagerade i respektive företags bonusutformning.
Vi utformade en bonusmodell skapad utifrån de faktorer som vi fann väsentliga. Detta inkluderar bland annat vikten av personlighet, varumärkets betydelse och kundstyrdhetens betydelse.},
 author    = {Andersson, Stefan and Andersson, David},
 keyword   = {Agentteorin,Stakeholder theory,Moral hazard,Bonusmodell,Incitament,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utformandet av en Bonusmodell - En övergripande syn på intressenters och ägares påverkan},
 year     = {2009},
}