Advanced

Bilbranschen i finanskris

Nolin, Jonas; Hagard, Christoffer; Alexandersson, Filip and Sträng, Marcus (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Bilbranschen i finanskris – En fallstudie av hur fyra svenska bilhandlare hanterat likviditet och kapitalbindning i samband med en minskad efterfrågan på bilar. Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp Författare: Filip Alexandersson, Christoffer Hagard, Jonas Nolin och Marcus Sträng Nyckelord: Kapitalbindning, likviditetshantering, bilhandlare, fallstudie, finanskris Handledare: Mats Persson Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur enskilda bilhandlarföretag har hanterat likviditet och kapitalbindning i samband med en minskad efterfrågan på bilar. Metod: Vår studie görs i form av en fallstudie av fyra företag. Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med de olika... (More)
Sammanfattning Titel: Bilbranschen i finanskris – En fallstudie av hur fyra svenska bilhandlare hanterat likviditet och kapitalbindning i samband med en minskad efterfrågan på bilar. Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp Författare: Filip Alexandersson, Christoffer Hagard, Jonas Nolin och Marcus Sträng Nyckelord: Kapitalbindning, likviditetshantering, bilhandlare, fallstudie, finanskris Handledare: Mats Persson Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur enskilda bilhandlarföretag har hanterat likviditet och kapitalbindning i samband med en minskad efterfrågan på bilar. Metod: Vår studie görs i form av en fallstudie av fyra företag. Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med de olika företagen, för att på så sätt skapa oss en djup förståelse kring hur företagen har arbetat under lågkonjunkturen. Teoretisk referensram: Vår teoretiska referensram utgörs av cash management, som fokuserar på hanteringen av likvida medel. Vidare används den så kallade hävstångsformeln för att skapa en diskussion kring hur företag kan hantera sin skuldsättningsgrad. Empiri och analys: Vår empiri består av fyra intervjuer med en representant ifrån varje företag. I analysen för vi ett resonemang kring vår empiri, för att försöka finna ett svar på vår problemformulering. Slutsats: En minskad efterfrågan på marknaden har lett till att bilhandlarna varit tvungna att frigöra kapital. Detta har dock inneburit höga kostnader för företagen, eftersom de varit tvingade att sälja bilar med negativa marginaler. Fallföretagen har haft möjligheten att finansiera sitt varulager på olika sätt. Två fallföretag har finansierat sitt varulager med eget och delvis lånat kapital för att dra fördel av förhållandevis låga räntekostnader. Det har varit möjligt på grund av deras starka finansiella ställning. De andra fallföretagen har haft en tämligen svag finansiell ställning och har därför finansierat sitt varulager med kommissionsförsäljning. Med detta alternativ har man inte, i alla fall under en period, bundit något kapital men betalat högre räntekostnader än det andra alternativet. Med andra ord innebär kommissionsförsäljning mer likvida medel i kassan gentemot att finansiera bilen via eget eller lånat kapital. Vidare kan nämnas att den minskade efterfrågan på marknaden har skapat ett överskott av bilar, som i sin tur skapat konflikter mellan generalagenter och återförsäljare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nolin, Jonas; Hagard, Christoffer; Alexandersson, Filip and Sträng, Marcus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fallstudie, cash management, finanskris, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437493
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:35:26
@misc{1437493,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Bilbranschen i finanskris – En fallstudie av hur fyra svenska bilhandlare hanterat likviditet och kapitalbindning i samband med en minskad efterfrågan på bilar. Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp Författare: Filip Alexandersson, Christoffer Hagard, Jonas Nolin och Marcus Sträng Nyckelord: Kapitalbindning, likviditetshantering, bilhandlare, fallstudie, finanskris Handledare: Mats Persson Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur enskilda bilhandlarföretag har hanterat likviditet och kapitalbindning i samband med en minskad efterfrågan på bilar. Metod: Vår studie görs i form av en fallstudie av fyra företag. Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med de olika företagen, för att på så sätt skapa oss en djup förståelse kring hur företagen har arbetat under lågkonjunkturen. Teoretisk referensram: Vår teoretiska referensram utgörs av cash management, som fokuserar på hanteringen av likvida medel. Vidare används den så kallade hävstångsformeln för att skapa en diskussion kring hur företag kan hantera sin skuldsättningsgrad. Empiri och analys: Vår empiri består av fyra intervjuer med en representant ifrån varje företag. I analysen för vi ett resonemang kring vår empiri, för att försöka finna ett svar på vår problemformulering. Slutsats: En minskad efterfrågan på marknaden har lett till att bilhandlarna varit tvungna att frigöra kapital. Detta har dock inneburit höga kostnader för företagen, eftersom de varit tvingade att sälja bilar med negativa marginaler. Fallföretagen har haft möjligheten att finansiera sitt varulager på olika sätt. Två fallföretag har finansierat sitt varulager med eget och delvis lånat kapital för att dra fördel av förhållandevis låga räntekostnader. Det har varit möjligt på grund av deras starka finansiella ställning. De andra fallföretagen har haft en tämligen svag finansiell ställning och har därför finansierat sitt varulager med kommissionsförsäljning. Med detta alternativ har man inte, i alla fall under en period, bundit något kapital men betalat högre räntekostnader än det andra alternativet. Med andra ord innebär kommissionsförsäljning mer likvida medel i kassan gentemot att finansiera bilen via eget eller lånat kapital. Vidare kan nämnas att den minskade efterfrågan på marknaden har skapat ett överskott av bilar, som i sin tur skapat konflikter mellan generalagenter och återförsäljare.},
 author    = {Nolin, Jonas and Hagard, Christoffer and Alexandersson, Filip and Sträng, Marcus},
 keyword   = {fallstudie,cash management,finanskris,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bilbranschen i finanskris},
 year     = {2009},
}