Advanced

Nyemissioner i onoterade svenska bolag - Förutsättningar för en framgångsrik nyemission

Eklund, Max and Helbrink, Victor (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att finna och konkretisera möjliga faktorer som bidrar till en framgångsrik nyemission hos onoterade företag i Sverige. De faktorer kan på förhand hjälpa onoterade företag att anpassa organisationen och emissionsvillkoren till att ha så bra förutsättningar som möjligt för att genomföra en framgångsrik nyemission. Vi har utifrån en deduktiv ansats gjort en kvantitativ undersökning med hjälp av informationshandlingar som de observerade företagen lämnar ifrån sig i samband med en nyemission. Vi har använt oss utav teorier som huvudsakligen tar upp de faktorer som vi ämnar undersöka teckningsgraden med. Då bristen på direkt applicerbara teorier varit kännbar, har vi fått vända oss till teorier som behandlar noterade... (More)
Syftet med uppsatsen är att finna och konkretisera möjliga faktorer som bidrar till en framgångsrik nyemission hos onoterade företag i Sverige. De faktorer kan på förhand hjälpa onoterade företag att anpassa organisationen och emissionsvillkoren till att ha så bra förutsättningar som möjligt för att genomföra en framgångsrik nyemission. Vi har utifrån en deduktiv ansats gjort en kvantitativ undersökning med hjälp av informationshandlingar som de observerade företagen lämnar ifrån sig i samband med en nyemission. Vi har använt oss utav teorier som huvudsakligen tar upp de faktorer som vi ämnar undersöka teckningsgraden med. Då bristen på direkt applicerbara teorier varit kännbar, har vi fått vända oss till teorier som behandlar noterade företag. Genom att studera informationshandlingar, såsom prospekt och memorandum, har vi försökt att sammanställa data som kan ligga till grund för undersökningen av de eventuella faktorer som kan bidra till en framgångsrik nyemission. Det går enligt oss att finna faktorer som mer eller mindre påverkar teckningsgraden vid en nyemission i ett onoterat svenskt företag. Vi fann att konjunkturläge, förekomsten av garanter, planerat upptagande av företagets aktie till handel samt motivet för nyemissionen är de faktorer som enligt vår undersökning har störst betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Max and Helbrink, Victor
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Nyemissioner, Framgångsfaktorer, Onoterade företag, Kapitalanskaffning, Multipel regressionsanalys, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437526
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:24:07
@misc{1437526,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att finna och konkretisera möjliga faktorer som bidrar till en framgångsrik nyemission hos onoterade företag i Sverige. De faktorer kan på förhand hjälpa onoterade företag att anpassa organisationen och emissionsvillkoren till att ha så bra förutsättningar som möjligt för att genomföra en framgångsrik nyemission. Vi har utifrån en deduktiv ansats gjort en kvantitativ undersökning med hjälp av informationshandlingar som de observerade företagen lämnar ifrån sig i samband med en nyemission. Vi har använt oss utav teorier som huvudsakligen tar upp de faktorer som vi ämnar undersöka teckningsgraden med. Då bristen på direkt applicerbara teorier varit kännbar, har vi fått vända oss till teorier som behandlar noterade företag. Genom att studera informationshandlingar, såsom prospekt och memorandum, har vi försökt att sammanställa data som kan ligga till grund för undersökningen av de eventuella faktorer som kan bidra till en framgångsrik nyemission. Det går enligt oss att finna faktorer som mer eller mindre påverkar teckningsgraden vid en nyemission i ett onoterat svenskt företag. Vi fann att konjunkturläge, förekomsten av garanter, planerat upptagande av företagets aktie till handel samt motivet för nyemissionen är de faktorer som enligt vår undersökning har störst betydelse.},
 author    = {Eklund, Max and Helbrink, Victor},
 keyword   = {Nyemissioner,Framgångsfaktorer,Onoterade företag,Kapitalanskaffning,Multipel regressionsanalys,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyemissioner i onoterade svenska bolag - Förutsättningar för en framgångsrik nyemission},
 year     = {2009},
}