Advanced

Det man vet, mår man inte dåligt av? Vilka blir effekterna av bristfällig CSR på företagens image?

Bozzurro, Lina; Jankovic, Kristina and Dahlerus, Petronella (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi ämnar belysa vilka effekterna blir för ett företags image efter en förtroendekris som beror på bristfällig CSR.För att besvara vårt syfte utgår vi från vad vi anser vara relevanta teorier för att besvara vår problemformulering. Vi studerar förtroendekriser i relation till bristfällig CSR, från ett konsumentperspektiv. Konsumenternas uppfattningar studeras genom att främst undersöka attityder och consumer-company identification. Designen för denna uppsats är en fallstudie med tre fallföretag; IKEA, Jysk Bäddlager och Åhléns. Samtliga företag var inblandade i dunskandalen 2009, vilket är det fall vi studera närmare. Vi utgår från en deduktiv ansats med kvalitativa metoder. Vi genomför tolv kvalitativa intervjuer och en... (More)
Vi ämnar belysa vilka effekterna blir för ett företags image efter en förtroendekris som beror på bristfällig CSR.För att besvara vårt syfte utgår vi från vad vi anser vara relevanta teorier för att besvara vår problemformulering. Vi studerar förtroendekriser i relation till bristfällig CSR, från ett konsumentperspektiv. Konsumenternas uppfattningar studeras genom att främst undersöka attityder och consumer-company identification. Designen för denna uppsats är en fallstudie med tre fallföretag; IKEA, Jysk Bäddlager och Åhléns. Samtliga företag var inblandade i dunskandalen 2009, vilket är det fall vi studera närmare. Vi utgår från en deduktiv ansats med kvalitativa metoder. Vi genomför tolv kvalitativa intervjuer och en fokusgruppdiskussion med sex personer. Våra tolv intervjuer ger oss insikt om respondenternas attityder till våra fallföretag och deras CSR arbete. Fokusgruppen ger oss insikt i dunskandalen där diskussionen handlar om respondenternas intryck och åsikter om händelsen. Slutsatsen av vår undersökning är att brisfällig CSR inte behöver leda till att företag får negativ image. Undersökningen av våra fallföretag visar att det finns andra faktorer som kan vara viktigare för hur företagen uppfattas. Konsumenter sätter inte tillräckligt mycket krav på företagen, vilket gör att företagen känner att de inte behöver öka sitt ansvar. Konsumenter vill gärna avstå från aktiva val, angående etiskt och socialt ansvar och låter många gånger företagen göra dessa val åt dem. Skandalerna påverkar konsumenterna vid den tidpunkt då de inträffar, för att sedan glömmas bort kort därefter. Detta leder till att de kortsiktiga effekterna på företagens image blir ringa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bozzurro, Lina; Jankovic, Kristina and Dahlerus, Petronella
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Corporate Social Responsibility, Förtroendekris, Corporate Image, Consumer-Company Identification, Attityder, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437559
date added to LUP
2009-06-08 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:34:42
@misc{1437559,
 abstract   = {Vi ämnar belysa vilka effekterna blir för ett företags image efter en förtroendekris som beror på bristfällig CSR.För att besvara vårt syfte utgår vi från vad vi anser vara relevanta teorier för att besvara vår problemformulering. Vi studerar förtroendekriser i relation till bristfällig CSR, från ett konsumentperspektiv. Konsumenternas uppfattningar studeras genom att främst undersöka attityder och consumer-company identification. Designen för denna uppsats är en fallstudie med tre fallföretag; IKEA, Jysk Bäddlager och Åhléns. Samtliga företag var inblandade i dunskandalen 2009, vilket är det fall vi studera närmare. Vi utgår från en deduktiv ansats med kvalitativa metoder. Vi genomför tolv kvalitativa intervjuer och en fokusgruppdiskussion med sex personer. Våra tolv intervjuer ger oss insikt om respondenternas attityder till våra fallföretag och deras CSR arbete. Fokusgruppen ger oss insikt i dunskandalen där diskussionen handlar om respondenternas intryck och åsikter om händelsen. Slutsatsen av vår undersökning är att brisfällig CSR inte behöver leda till att företag får negativ image. Undersökningen av våra fallföretag visar att det finns andra faktorer som kan vara viktigare för hur företagen uppfattas. Konsumenter sätter inte tillräckligt mycket krav på företagen, vilket gör att företagen känner att de inte behöver öka sitt ansvar. Konsumenter vill gärna avstå från aktiva val, angående etiskt och socialt ansvar och låter många gånger företagen göra dessa val åt dem. Skandalerna påverkar konsumenterna vid den tidpunkt då de inträffar, för att sedan glömmas bort kort därefter. Detta leder till att de kortsiktiga effekterna på företagens image blir ringa.},
 author    = {Bozzurro, Lina and Jankovic, Kristina and Dahlerus, Petronella},
 keyword   = {Corporate Social Responsibility,Förtroendekris,Corporate Image,Consumer-Company Identification,Attityder,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det man vet, mår man inte dåligt av? Vilka blir effekterna av bristfällig CSR på företagens image?},
 year     = {2009},
}