Advanced

Chain Reaction - En multipel fallstudie av slack i försörjningskedjan

Dahl, Jesper; Lundh, Andreas and Sivertsson, Mari (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen har en deskriptiv karaktär och det empiriska materialet är av kvalitativ art då vi använt oss av en multipel fallstudie och semistrukturerade intervjuer. Vi har vidare intagit ett hermeneutiskt perspektiv med abduktiv ansats vid genomförandet av studien. Uppsatsen utgår i stor utsträckning från de tre perspektiv som Oerlemans & Pretorius nämner avseende slack. Slack studeras i försörjningskedjan vilket är studiens andra teoretiska område. Studien baseras på femton semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner hos nio svenska tillverkningsföretag. Attityden till slack i försörjningskedjan är divergerande och är ofta kopplat till företagens interna syn på fenomenet. Vi har funnit tre distinkta grupper där åsikterna går från en... (More)
Uppsatsen har en deskriptiv karaktär och det empiriska materialet är av kvalitativ art då vi använt oss av en multipel fallstudie och semistrukturerade intervjuer. Vi har vidare intagit ett hermeneutiskt perspektiv med abduktiv ansats vid genomförandet av studien. Uppsatsen utgår i stor utsträckning från de tre perspektiv som Oerlemans & Pretorius nämner avseende slack. Slack studeras i försörjningskedjan vilket är studiens andra teoretiska område. Studien baseras på femton semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner hos nio svenska tillverkningsföretag. Attityden till slack i försörjningskedjan är divergerande och är ofta kopplat till företagens interna syn på fenomenet. Vi har funnit tre distinkta grupper där åsikterna går från en positiv inställning där företagen skapar slack till negativ där företag eliminerar allt slack. Vi har funnit belägg för att slack hos leverantörer inte är alltid accepterat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Jesper; Lundh, Andreas and Sivertsson, Mari
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Slack, försörjningskedja, risk, kunskapsöverföring, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437609
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:27:16
@misc{1437609,
 abstract   = {Uppsatsen har en deskriptiv karaktär och det empiriska materialet är av kvalitativ art då vi använt oss av en multipel fallstudie och semistrukturerade intervjuer. Vi har vidare intagit ett hermeneutiskt perspektiv med abduktiv ansats vid genomförandet av studien. Uppsatsen utgår i stor utsträckning från de tre perspektiv som Oerlemans & Pretorius nämner avseende slack. Slack studeras i försörjningskedjan vilket är studiens andra teoretiska område. Studien baseras på femton semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner hos nio svenska tillverkningsföretag. Attityden till slack i försörjningskedjan är divergerande och är ofta kopplat till företagens interna syn på fenomenet. Vi har funnit tre distinkta grupper där åsikterna går från en positiv inställning där företagen skapar slack till negativ där företag eliminerar allt slack. Vi har funnit belägg för att slack hos leverantörer inte är alltid accepterat.},
 author    = {Dahl, Jesper and Lundh, Andreas and Sivertsson, Mari},
 keyword   = {Slack,försörjningskedja,risk,kunskapsöverföring,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Chain Reaction - En multipel fallstudie av slack i försörjningskedjan},
 year     = {2009},
}