Advanced

Svenska bankers förmåga att informera - En innehållsanalys av storbankernas årsredovisningar

Kihlberg, Niklas and Waller Arvidsson, Erik (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är trefaldigt. Dels är det att kartlägga vilka mått som anses vara relevanta inom den professionella debatten och dels är det att applicera den kunskapen på de fyra svenska storbankernas årsredovisningar för vartannat år under tidsperioden 1990-2008, för att undersöka informationsvärdet i dessa. Slutligen kommer att undersökas om det finns ett samband mellan informationsvärdet och resultat före skatt. Metod: I uppsatsen används ett fenomenologiskt synsätt och grundad teori. Två kvalitativa delundersökningar utförs: i den första kartläggs den offentliga debatten för att analysera efterfrågad information och i den andra analyseras de svenska storbankernas årsredovisningar med hjälp av en kodningsmall som... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är trefaldigt. Dels är det att kartlägga vilka mått som anses vara relevanta inom den professionella debatten och dels är det att applicera den kunskapen på de fyra svenska storbankernas årsredovisningar för vartannat år under tidsperioden 1990-2008, för att undersöka informationsvärdet i dessa. Slutligen kommer att undersökas om det finns ett samband mellan informationsvärdet och resultat före skatt. Metod: I uppsatsen används ett fenomenologiskt synsätt och grundad teori. Två kvalitativa delundersökningar utförs: i den första kartläggs den offentliga debatten för att analysera efterfrågad information och i den andra analyseras de svenska storbankernas årsredovisningar med hjälp av en kodningsmall som skapats med hjälp av resultaten från den första undersökningen. Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektiven har fokus på informationsvärdet i företags externa redovisning och hur redovisningsnormer skapas och utvecklas. Perspektiven betonar också olika intressenters heterogena intressen. Empiri: Empirin består av en analys av den offentliga debatten som resulterar i en kodningsmall och en analys av bankernas årsredovisningar som möjliggör slutsatser kring informationsvärde. Resultat: Slutsatsen dras att finansiella mått är viktiga och att riskmått ökar i betydelse. Ett samband mellan informationspoäng och resultat verkar även råda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kihlberg, Niklas and Waller Arvidsson, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Informationsvärde, årsredovisning, offentlig debatt, information economics, resultat, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437639
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:25:14
@misc{1437639,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är trefaldigt. Dels är det att kartlägga vilka mått som anses vara relevanta inom den professionella debatten och dels är det att applicera den kunskapen på de fyra svenska storbankernas årsredovisningar för vartannat år under tidsperioden 1990-2008, för att undersöka informationsvärdet i dessa. Slutligen kommer att undersökas om det finns ett samband mellan informationsvärdet och resultat före skatt. Metod: I uppsatsen används ett fenomenologiskt synsätt och grundad teori. Två kvalitativa delundersökningar utförs: i den första kartläggs den offentliga debatten för att analysera efterfrågad information och i den andra analyseras de svenska storbankernas årsredovisningar med hjälp av en kodningsmall som skapats med hjälp av resultaten från den första undersökningen. Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektiven har fokus på informationsvärdet i företags externa redovisning och hur redovisningsnormer skapas och utvecklas. Perspektiven betonar också olika intressenters heterogena intressen. Empiri: Empirin består av en analys av den offentliga debatten som resulterar i en kodningsmall och en analys av bankernas årsredovisningar som möjliggör slutsatser kring informationsvärde. Resultat: Slutsatsen dras att finansiella mått är viktiga och att riskmått ökar i betydelse. Ett samband mellan informationspoäng och resultat verkar även råda.},
 author    = {Kihlberg, Niklas and Waller Arvidsson, Erik},
 keyword   = {Informationsvärde,årsredovisning,offentlig debatt,information economics,resultat,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska bankers förmåga att informera - En innehållsanalys av storbankernas årsredovisningar},
 year     = {2009},
}