Advanced

Normbildning kring SOU 2008:80 - En analys av remissvaren

Killander, Sara; Imander, Christina and Hulthén, Louise (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att genom en granskning av remissvaren utreda hur stort deltagandet hos de olika intressegrupperna är kring utredningen SOU 2008:80 samt undersöka vilka deras huvudargument är, för att på så sätt belysa den svenska normbildningsprocessen på området.Vi har använt oss av en abduktiv metodansats. För att analysera empirin har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag, där vi delade in intressegrupperna i fyra kategorier. Dessa är upprättare, användare, reglerare och expertorganisation. Utgångspunkt har tagits i en modell utvecklad av Hussein. Vidare har ett antal olika studier kring möjliga intressenters deltagande i normbildningsprocessen studerats.Med hjälp av vår kategorisering av intressegrupper, presenteras... (More)
Syftet är att genom en granskning av remissvaren utreda hur stort deltagandet hos de olika intressegrupperna är kring utredningen SOU 2008:80 samt undersöka vilka deras huvudargument är, för att på så sätt belysa den svenska normbildningsprocessen på området.Vi har använt oss av en abduktiv metodansats. För att analysera empirin har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag, där vi delade in intressegrupperna i fyra kategorier. Dessa är upprättare, användare, reglerare och expertorganisation. Utgångspunkt har tagits i en modell utvecklad av Hussein. Vidare har ett antal olika studier kring möjliga intressenters deltagande i normbildningsprocessen studerats.Med hjälp av vår kategorisering av intressegrupper, presenteras innehållet i remissvaren på SOU 2008:80. Vi granskar remissinstansernas ställningstagande och deras huvudargument. Vi har kommit fram till att i Sverige är det en stor del intressenter som tillhör gruppen användare, vilket medför att våra slutsatser skiljer sig från tidigare studier. Bortser vi från statliga myndigheter, som har skyldighet att lämna in remissvar, är vårt resultat liknande andra forskares. De flesta instanser väljer att uttala sig kring de områden där de kommer att känna av de ekonomiska konsekvenserna. Instanserna engagerar sig om de antas bli påverkade av slutresultatet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Killander, Sara; Imander, Christina and Hulthén, Louise
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
SOU 2008:80, normbildning, redovisning, beskattning, remissvar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437662
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:26:21
@misc{1437662,
 abstract   = {Syftet är att genom en granskning av remissvaren utreda hur stort deltagandet hos de olika intressegrupperna är kring utredningen SOU 2008:80 samt undersöka vilka deras huvudargument är, för att på så sätt belysa den svenska normbildningsprocessen på området.Vi har använt oss av en abduktiv metodansats. För att analysera empirin har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag, där vi delade in intressegrupperna i fyra kategorier. Dessa är upprättare, användare, reglerare och expertorganisation. Utgångspunkt har tagits i en modell utvecklad av Hussein. Vidare har ett antal olika studier kring möjliga intressenters deltagande i normbildningsprocessen studerats.Med hjälp av vår kategorisering av intressegrupper, presenteras innehållet i remissvaren på SOU 2008:80. Vi granskar remissinstansernas ställningstagande och deras huvudargument. Vi har kommit fram till att i Sverige är det en stor del intressenter som tillhör gruppen användare, vilket medför att våra slutsatser skiljer sig från tidigare studier. Bortser vi från statliga myndigheter, som har skyldighet att lämna in remissvar, är vårt resultat liknande andra forskares. De flesta instanser väljer att uttala sig kring de områden där de kommer att känna av de ekonomiska konsekvenserna. Instanserna engagerar sig om de antas bli påverkade av slutresultatet.},
 author    = {Killander, Sara and Imander, Christina and Hulthén, Louise},
 keyword   = {SOU 2008:80,normbildning,redovisning,beskattning,remissvar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Normbildning kring SOU 2008:80 - En analys av remissvaren},
 year     = {2009},
}