Advanced

Med mål i fokus - En fallstudie om lågkonjunkturens påverkan på motivation

Mattsson, Malin and Hartford, Ida (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att utifrån Målsättningsteorin nå en förståelse för hur den rådande lågkonjunkturen kan ha påverkat skolans kunskapsmål och budgetmål och vilken inverkan detta kan ha på de anställdas motivation. I vår uppsats har vi tillämpat en kvalitativ ansats. Vidare har vi genomfört en fallstudie av Skolan där vi via kvalitativa intervjuer har samlat in empiri. Studiens teoretiska ramverk består huvudsakligen av Målsättningsteorin, men även av övergripande teorier kring mål och motivation. Empirin består av insamlad data från 13 intervjuer med anställda inom två olika enheter på vår fallorganisation Skolan. Resultat: Den rådande lågkonjunkturen har påverkat Skolans budgetmål och kan i längden påverka Skolans kunskapsmål. Vidare... (More)
Syftet med studien är att utifrån Målsättningsteorin nå en förståelse för hur den rådande lågkonjunkturen kan ha påverkat skolans kunskapsmål och budgetmål och vilken inverkan detta kan ha på de anställdas motivation. I vår uppsats har vi tillämpat en kvalitativ ansats. Vidare har vi genomfört en fallstudie av Skolan där vi via kvalitativa intervjuer har samlat in empiri. Studiens teoretiska ramverk består huvudsakligen av Målsättningsteorin, men även av övergripande teorier kring mål och motivation. Empirin består av insamlad data från 13 intervjuer med anställda inom två olika enheter på vår fallorganisation Skolan. Resultat: Den rådande lågkonjunkturen har påverkat Skolans budgetmål och kan i längden påverka Skolans kunskapsmål. Vidare har personalens arbetsmotivation utifrån målsättningsteorin ökat något. Vi har även identifierat en skillnad i hur enheterna Alfa och Beta arbetar för att nå målen. Denna skillnad har dock varken uppkommit eller påverkats av den rådande lågkonjunkturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Malin and Hartford, Ida
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Målsättningsteorin, Motivation, Lågkonjunktur, Kunskapsmål, Budgetmål, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437740
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:27:51
@misc{1437740,
 abstract   = {Syftet med studien är att utifrån Målsättningsteorin nå en förståelse för hur den rådande lågkonjunkturen kan ha påverkat skolans kunskapsmål och budgetmål och vilken inverkan detta kan ha på de anställdas motivation. I vår uppsats har vi tillämpat en kvalitativ ansats. Vidare har vi genomfört en fallstudie av Skolan där vi via kvalitativa intervjuer har samlat in empiri. Studiens teoretiska ramverk består huvudsakligen av Målsättningsteorin, men även av övergripande teorier kring mål och motivation. Empirin består av insamlad data från 13 intervjuer med anställda inom två olika enheter på vår fallorganisation Skolan. Resultat: Den rådande lågkonjunkturen har påverkat Skolans budgetmål och kan i längden påverka Skolans kunskapsmål. Vidare har personalens arbetsmotivation utifrån målsättningsteorin ökat något. Vi har även identifierat en skillnad i hur enheterna Alfa och Beta arbetar för att nå målen. Denna skillnad har dock varken uppkommit eller påverkats av den rådande lågkonjunkturen.},
 author    = {Mattsson, Malin and Hartford, Ida},
 keyword   = {Målsättningsteorin,Motivation,Lågkonjunktur,Kunskapsmål,Budgetmål,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med mål i fokus - En fallstudie om lågkonjunkturens påverkan på motivation},
 year     = {2009},
}