Advanced

Basel II - En undersökning om svenska bankers uppfattning gällande regelverket

Trobäck, Kristina and Hamzic, Izeta (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Undersökningens syfte är att jämföra hur de svenska bankerna uppfattar Basel II i praktiken. Anledningen är att undersöka om Basel II är mer anpassad för de stora bankerna och om regelverket är mer fördelaktigt för dem såsom det befarades innan regelverket infördes. Metod:
Undersökningen genomfördes utifrån en grundad teori där kvalitativ metod med inslag av både den induktiva och den deduktiva forskningsansatsen användes. Intervjuerna valdes att utföras på ett semistrukturerat sätt där både litteraturgenomgången och den offentliga debatten var en utgångspunkt vid utformandet av frågorna. Teoretiska perspektiv:
För att förstå de svenska bankernas uppfattningar angående Basel II och om regelverket kan tänkas fungera som ett... (More)
Syfte:
Undersökningens syfte är att jämföra hur de svenska bankerna uppfattar Basel II i praktiken. Anledningen är att undersöka om Basel II är mer anpassad för de stora bankerna och om regelverket är mer fördelaktigt för dem såsom det befarades innan regelverket infördes. Metod:
Undersökningen genomfördes utifrån en grundad teori där kvalitativ metod med inslag av både den induktiva och den deduktiva forskningsansatsen användes. Intervjuerna valdes att utföras på ett semistrukturerat sätt där både litteraturgenomgången och den offentliga debatten var en utgångspunkt vid utformandet av frågorna. Teoretiska perspektiv:
För att förstå de svenska bankernas uppfattningar angående Basel II och om regelverket kan tänkas fungera som ett riskhanteringsverktyg belyser undersökningen flertalet artiklar från den akademiska litteraturen, såsom Jarrow (2007), McGoun (1995), Wahlström (2009) samt Latour och Woolgar (1986). Vad som framkom var att det är svårt att beräkna risk på ett tillförlitligt sätt utifrån historisk data. Detta har bidragit till en förståelse för vilka svårigheter Basel II måste bemöta. Empiri:
Undersökningens empiriska material bestod av genuin kunskap gällande Basel II som respondenter från den svenska bankvärlden besatt. Resultat:
Undersökningen påvisade att det inte fanns några större skillnader i respondenternas uppfattningar gällande Basel II, detta oavsett bankernas storlek. Trots den akademiska litteraturens kritik mot riskmätning ansåg respondenterna att Basel II var ett relativt tillförlitligt regelverk. Dock ansåg de att det krävdes justeringar av regelverket i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Trobäck, Kristina and Hamzic, Izeta
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Basel I, Basel II, Basel III, banker, riskmätning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437764
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:25:50
@misc{1437764,
 abstract   = {Syfte:
Undersökningens syfte är att jämföra hur de svenska bankerna uppfattar Basel II i praktiken. Anledningen är att undersöka om Basel II är mer anpassad för de stora bankerna och om regelverket är mer fördelaktigt för dem såsom det befarades innan regelverket infördes. Metod:
Undersökningen genomfördes utifrån en grundad teori där kvalitativ metod med inslag av både den induktiva och den deduktiva forskningsansatsen användes. Intervjuerna valdes att utföras på ett semistrukturerat sätt där både litteraturgenomgången och den offentliga debatten var en utgångspunkt vid utformandet av frågorna. Teoretiska perspektiv:
För att förstå de svenska bankernas uppfattningar angående Basel II och om regelverket kan tänkas fungera som ett riskhanteringsverktyg belyser undersökningen flertalet artiklar från den akademiska litteraturen, såsom Jarrow (2007), McGoun (1995), Wahlström (2009) samt Latour och Woolgar (1986). Vad som framkom var att det är svårt att beräkna risk på ett tillförlitligt sätt utifrån historisk data. Detta har bidragit till en förståelse för vilka svårigheter Basel II måste bemöta. Empiri:
Undersökningens empiriska material bestod av genuin kunskap gällande Basel II som respondenter från den svenska bankvärlden besatt. Resultat:
Undersökningen påvisade att det inte fanns några större skillnader i respondenternas uppfattningar gällande Basel II, detta oavsett bankernas storlek. Trots den akademiska litteraturens kritik mot riskmätning ansåg respondenterna att Basel II var ett relativt tillförlitligt regelverk. Dock ansåg de att det krävdes justeringar av regelverket i framtiden.},
 author    = {Trobäck, Kristina and Hamzic, Izeta},
 keyword   = {Basel I,Basel II,Basel III,banker,riskmätning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Basel II - En undersökning om svenska bankers uppfattning gällande regelverket},
 year     = {2009},
}