Advanced

Lyx i recession – En studie i prestigeföretags marknadskommunikation under en lågkonjunktur

Westerlind, Richard; Möller, Mikael and Cedwall, Tom (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Lyx i recession - En studie i prestigeföretags marknadskommunikation under en lågkonjunktur Syfte: Syftet med studien är att undersöka marknadskommunikations- förändringarna inom valda prestigebranscher under en lågkonjunktur för att utvärdera vilka konsekvenser de kan få på det enskilda prestigeföretagets varumärkesvärde. Metod: Studien har använt en abduktiv ansats. Primärdata bygger på en kvalitativ datainsamlingsmetod. Teorin består av information hämtad från böcker, vetenskapliga artiklar, tidskrifter samt elektroniska källor. Fyra antaganden har formulerats och testats mot teorin och empirin. Teoretiska perspektiv: Studien har utgått från teorier kring Branding, Styrning av lyxmärken, Premium Pricing, Brand Equity, Brand Identity... (More)
Lyx i recession - En studie i prestigeföretags marknadskommunikation under en lågkonjunktur Syfte: Syftet med studien är att undersöka marknadskommunikations- förändringarna inom valda prestigebranscher under en lågkonjunktur för att utvärdera vilka konsekvenser de kan få på det enskilda prestigeföretagets varumärkesvärde. Metod: Studien har använt en abduktiv ansats. Primärdata bygger på en kvalitativ datainsamlingsmetod. Teorin består av information hämtad från böcker, vetenskapliga artiklar, tidskrifter samt elektroniska källor. Fyra antaganden har formulerats och testats mot teorin och empirin. Teoretiska perspektiv: Studien har utgått från teorier kring Branding, Styrning av lyxmärken, Premium Pricing, Brand Equity, Brand Identity Prism samt resonemang inom Recession marketing. Resultat: Undersökningen har visat likheter och skillnader i respondenternas agerande. Konsekvenserna av deras agerande har indikerat såväl gynnsamma som ogynnsamma effekter på företagets Brand Equity. Utifrån detta har en modell upprättats som illustrerar tre distinkta marknadsstrategier och deras respektive utfall samt påverkan på varumärkesvärdet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westerlind, Richard; Möller, Mikael and Cedwall, Tom
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Prestigevarumärken, lågkonjunktur, Brand Equity, marknadsföring, Recession Marketing., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437792
date added to LUP
2009-03-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:21:45
@misc{1437792,
 abstract   = {Lyx i recession - En studie i prestigeföretags marknadskommunikation under en lågkonjunktur Syfte: Syftet med studien är att undersöka marknadskommunikations- förändringarna inom valda prestigebranscher under en lågkonjunktur för att utvärdera vilka konsekvenser de kan få på det enskilda prestigeföretagets varumärkesvärde. Metod: Studien har använt en abduktiv ansats. Primärdata bygger på en kvalitativ datainsamlingsmetod. Teorin består av information hämtad från böcker, vetenskapliga artiklar, tidskrifter samt elektroniska källor. Fyra antaganden har formulerats och testats mot teorin och empirin. Teoretiska perspektiv: Studien har utgått från teorier kring Branding, Styrning av lyxmärken, Premium Pricing, Brand Equity, Brand Identity Prism samt resonemang inom Recession marketing. Resultat: Undersökningen har visat likheter och skillnader i respondenternas agerande. Konsekvenserna av deras agerande har indikerat såväl gynnsamma som ogynnsamma effekter på företagets Brand Equity. Utifrån detta har en modell upprättats som illustrerar tre distinkta marknadsstrategier och deras respektive utfall samt påverkan på varumärkesvärdet.},
 author    = {Westerlind, Richard and Möller, Mikael and Cedwall, Tom},
 keyword   = {Prestigevarumärken,lågkonjunktur,Brand Equity,marknadsföring,Recession Marketing.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lyx i recession – En studie i prestigeföretags marknadskommunikation under en lågkonjunktur},
 year     = {2009},
}