Advanced

Products don''t compete, supply chains do

Ribbing, Sara; Wigg, Anna and Larsson, Carolina (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Utifrån insamlad data har vi med hjälp av den teoretiska referensramen konkretiserat värdehämmande och värdeskapande aktiviteter inom IKEA, Filippa K och House of Dagmars supply chain. Vi har med hjälp av benchmarking identifierat faktorer som kan bidra till konkurrensfördelar för studiens fallföretag. Vi har analyserat det empiriska materialet genom applicering av följande teoretiska ramverk innefattande inköp, leverantörsrelationer, SCR, benchmarking och logistik. Vi använder oss av en kvalitativ metod med en abduktiv ansats samt semistrukturerade intervjuer.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ribbing, Sara; Wigg, Anna and Larsson, Carolina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Supply chain, textil, inköp, logistik, Benchmarking, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437810
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:27:29
@misc{1437810,
 abstract   = {Utifrån insamlad data har vi med hjälp av den teoretiska referensramen konkretiserat värdehämmande och värdeskapande aktiviteter inom IKEA, Filippa K och House of Dagmars supply chain. Vi har med hjälp av benchmarking identifierat faktorer som kan bidra till konkurrensfördelar för studiens fallföretag. Vi har analyserat det empiriska materialet genom applicering av följande teoretiska ramverk innefattande inköp, leverantörsrelationer, SCR, benchmarking och logistik. Vi använder oss av en kvalitativ metod med en abduktiv ansats samt semistrukturerade intervjuer.},
 author    = {Ribbing, Sara and Wigg, Anna and Larsson, Carolina},
 keyword   = {Supply chain,textil,inköp,logistik,Benchmarking,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Products don''t compete, supply chains do},
 year     = {2009},
}