Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur mår min bank?

Lindqvist, Katarina and Gillsberg, Charlotte (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen avser belysa om en banks ställning går att utläsa genom en innehållsanalys av bankers nyckeltal. Är resultatet rättvisande och jämförbart med andra banker? Målgruppen är allmänheten, då banker är beroende av deras förtroende för att undvika en marknadskollaps. I uppsatsen användes kvalitativ metod med betoning på fenomenologiskt synsätt samt Grundad teori. Debatten rörande ämnet studerades för att urskilja relevanta nyckeltal och vilka bakomliggande faktorer som influerade dem. Tre traditioner kan urskiljas ur existerande teorier, Klassisk teoretisk tradition, Beslutsanvändbarhetssynsättet och Information Economics. Kritik mot dessa lyftes fram och för att besvara studiens forskningsfråga behövdes ytterligare empiri samlas in.... (More)
Uppsatsen avser belysa om en banks ställning går att utläsa genom en innehållsanalys av bankers nyckeltal. Är resultatet rättvisande och jämförbart med andra banker? Målgruppen är allmänheten, då banker är beroende av deras förtroende för att undvika en marknadskollaps. I uppsatsen användes kvalitativ metod med betoning på fenomenologiskt synsätt samt Grundad teori. Debatten rörande ämnet studerades för att urskilja relevanta nyckeltal och vilka bakomliggande faktorer som influerade dem. Tre traditioner kan urskiljas ur existerande teorier, Klassisk teoretisk tradition, Beslutsanvändbarhetssynsättet och Information Economics. Kritik mot dessa lyftes fram och för att besvara studiens forskningsfråga behövdes ytterligare empiri samlas in. Den offentliga debatten rörande finansiella rapporter utgjorde grunden för urval av nyckeltal. Valda nyckeltal förklaras och analyseras därefter utifrån offentlig debatt och det teoretiska perspektivet för att leda fram till en slutsats rörande hur min bank mår. Studiens resultat visar på en komplexitet rörande bankers definitioner och beräkningar av finansiella nyckeltal vilket försvårar jämförbarheten mellan banker. Redovisningssystemets uppbyggnad kring risk och verkligt värde gör det även omöjligt för marknaden att utläsa hur min bank mår enbart genom att studera nyckeltal då dessa bygger på antaganden. Detta kan leda till en brist i förtroendet för banken hos marknaden då användbarheten minskar. Ett standardiserat ramverk efterfrågas för att öka tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. En större offentlig debatt skulle vara önskvärt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindqvist, Katarina and Gillsberg, Charlotte
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
bankreglering, finansiell kris, förtroende, jämförbarhet, finansiella nyckeltal, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437856
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:26:27
@misc{1437856,
 abstract   = {{Uppsatsen avser belysa om en banks ställning går att utläsa genom en innehållsanalys av bankers nyckeltal. Är resultatet rättvisande och jämförbart med andra banker? Målgruppen är allmänheten, då banker är beroende av deras förtroende för att undvika en marknadskollaps. I uppsatsen användes kvalitativ metod med betoning på fenomenologiskt synsätt samt Grundad teori. Debatten rörande ämnet studerades för att urskilja relevanta nyckeltal och vilka bakomliggande faktorer som influerade dem. Tre traditioner kan urskiljas ur existerande teorier, Klassisk teoretisk tradition, Beslutsanvändbarhetssynsättet och Information Economics. Kritik mot dessa lyftes fram och för att besvara studiens forskningsfråga behövdes ytterligare empiri samlas in. Den offentliga debatten rörande finansiella rapporter utgjorde grunden för urval av nyckeltal. Valda nyckeltal förklaras och analyseras därefter utifrån offentlig debatt och det teoretiska perspektivet för att leda fram till en slutsats rörande hur min bank mår. Studiens resultat visar på en komplexitet rörande bankers definitioner och beräkningar av finansiella nyckeltal vilket försvårar jämförbarheten mellan banker. Redovisningssystemets uppbyggnad kring risk och verkligt värde gör det även omöjligt för marknaden att utläsa hur min bank mår enbart genom att studera nyckeltal då dessa bygger på antaganden. Detta kan leda till en brist i förtroendet för banken hos marknaden då användbarheten minskar. Ett standardiserat ramverk efterfrågas för att öka tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. En större offentlig debatt skulle vara önskvärt.}},
 author    = {{Lindqvist, Katarina and Gillsberg, Charlotte}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur mår min bank?}},
 year     = {{2009}},
}