Advanced

Att skapa värde i en döende bransch – Hur skapar aktörerna i musikindustrin värde genom nya affärsmodeller?

Stenqvist, Dan; Rosenqvist, Calle and Bonnor, Linda Caroliné (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera på vilka sätt musikindustrins aktörer genom nya affärsmodeller skapar värde till sina kunder och sig själva. Metod: Uppsatsens frågeställning är av explorativ karaktär och besvaras genom en kvalitativ ansats och induktiv undersökningsmetod. Slutsatserna bygger på en fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer, genomförd på åtta respondenter fördelade på sex företag. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram behandlar huvudsakligen affärsmodellen, open strategy, kundvärde ur ett företagsperspektiv samt teorin kring ”Long tail”. Empiri: Undersökningen är utförd på sex fallföretag inom musikbranschen. Aktörerna är av olika storlek och innehar olika positioner i musikbranschen.... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera på vilka sätt musikindustrins aktörer genom nya affärsmodeller skapar värde till sina kunder och sig själva. Metod: Uppsatsens frågeställning är av explorativ karaktär och besvaras genom en kvalitativ ansats och induktiv undersökningsmetod. Slutsatserna bygger på en fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer, genomförd på åtta respondenter fördelade på sex företag. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram behandlar huvudsakligen affärsmodellen, open strategy, kundvärde ur ett företagsperspektiv samt teorin kring ”Long tail”. Empiri: Undersökningen är utförd på sex fallföretag inom musikbranschen. Aktörerna är av olika storlek och innehar olika positioner i musikbranschen. Gemensamt för alla är att de på något sätt säljer musik. Resultat: Musikbranschen befinner sig just nu i ett paradigmskifte där utvecklandet av nya affärsmodeller är kritiskt för branschens överlevnad. De aktörer som studerats har börjat utveckla affärsmodeller av öppen karaktär, där de erbjuder kunden andra värden än själva musiken. Genom analysen har flertalet av de öppna affärsmodeller som Chesbrough & Appleyard (2007) beskriver kunnat identifieras i musikbranschen. Även ”Long tail” konceptet har kunnat skönjas i musikaktörernas affärsmodeller. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenqvist, Dan; Rosenqvist, Calle and Bonnor, Linda Caroliné
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Musikindustrin, Affärsmodeller, Key Resources, Kundvärde, Open Strategy, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437867
date added to LUP
2009-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:24:47
@misc{1437867,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera på vilka sätt musikindustrins aktörer genom nya affärsmodeller skapar värde till sina kunder och sig själva. Metod: Uppsatsens frågeställning är av explorativ karaktär och besvaras genom en kvalitativ ansats och induktiv undersökningsmetod. Slutsatserna bygger på en fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer, genomförd på åtta respondenter fördelade på sex företag. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram behandlar huvudsakligen affärsmodellen, open strategy, kundvärde ur ett företagsperspektiv samt teorin kring ”Long tail”. Empiri: Undersökningen är utförd på sex fallföretag inom musikbranschen. Aktörerna är av olika storlek och innehar olika positioner i musikbranschen. Gemensamt för alla är att de på något sätt säljer musik. Resultat: Musikbranschen befinner sig just nu i ett paradigmskifte där utvecklandet av nya affärsmodeller är kritiskt för branschens överlevnad. De aktörer som studerats har börjat utveckla affärsmodeller av öppen karaktär, där de erbjuder kunden andra värden än själva musiken. Genom analysen har flertalet av de öppna affärsmodeller som Chesbrough & Appleyard (2007) beskriver kunnat identifieras i musikbranschen. Även ”Long tail” konceptet har kunnat skönjas i musikaktörernas affärsmodeller.},
 author    = {Stenqvist, Dan and Rosenqvist, Calle and Bonnor, Linda Caroliné},
 keyword   = {Musikindustrin,Affärsmodeller,Key Resources,Kundvärde,Open Strategy,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa värde i en döende bransch – Hur skapar aktörerna i musikindustrin värde genom nya affärsmodeller?},
 year     = {2009},
}