Advanced

CCCTB - en studie av en harmoniserad bolagskattebas

Corbett Wattrang, Viveka Aimée and Ängvall, Anna (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka incitament som skulle kunna föreligga hos företagen att använda CCCTB som skattebas utifrån frågorna Transfer Pricing(TP) och gränsöverskridande förlustutjämningar. Ramen för studienhar utgjorts inom ramen för grundad teori. Studien visar att det finns företagsekonomiska incitament för företag att använda CCCTB som skattebas på grund av den möjlighet att bli beskattad på en företagsgrupp nettoresultat. En annan fördel är att rättsäkerheten för avdragsrätt skulle öka än den komplexa och dynamiska situation som tolkningen innbebär. Dessutom klargör studien att interna transaktioner skulle elimineras med CCCTB som skattebas. Detta skulle minska den administrativa bördan för företagen samt minska de... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka incitament som skulle kunna föreligga hos företagen att använda CCCTB som skattebas utifrån frågorna Transfer Pricing(TP) och gränsöverskridande förlustutjämningar. Ramen för studienhar utgjorts inom ramen för grundad teori. Studien visar att det finns företagsekonomiska incitament för företag att använda CCCTB som skattebas på grund av den möjlighet att bli beskattad på en företagsgrupp nettoresultat. En annan fördel är att rättsäkerheten för avdragsrätt skulle öka än den komplexa och dynamiska situation som tolkningen innbebär. Dessutom klargör studien att interna transaktioner skulle elimineras med CCCTB som skattebas. Detta skulle minska den administrativa bördan för företagen samt minska de kostnader som risker för dubbelbeskattning medför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Corbett Wattrang, Viveka Aimée and Ängvall, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
CCCTB, Transfer-Pricing, gränsöverskridande förlustavdrag, redovisning, beskattning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437873
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2015-10-19 15:57:51
@misc{1437873,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka incitament som skulle kunna föreligga hos företagen att använda CCCTB som skattebas utifrån frågorna Transfer Pricing(TP) och gränsöverskridande förlustutjämningar. Ramen för studienhar utgjorts inom ramen för grundad teori. Studien visar att det finns företagsekonomiska incitament för företag att använda CCCTB som skattebas på grund av den möjlighet att bli beskattad på en företagsgrupp nettoresultat. En annan fördel är att rättsäkerheten för avdragsrätt skulle öka än den komplexa och dynamiska situation som tolkningen innbebär. Dessutom klargör studien att interna transaktioner skulle elimineras med CCCTB som skattebas. Detta skulle minska den administrativa bördan för företagen samt minska de kostnader som risker för dubbelbeskattning medför.},
 author    = {Corbett Wattrang, Viveka Aimée and Ängvall, Anna},
 keyword   = {CCCTB,Transfer-Pricing,gränsöverskridande förlustavdrag,redovisning,beskattning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CCCTB - en studie av en harmoniserad bolagskattebas},
 year     = {2009},
}