Advanced

Lyx eller premiumvarumärke - same same but different?

Eklund, Andreas and Medin, Erik (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Eftersom det inte finns så mycket tidigare forskning bedriven inom ämnesområdet lyx och premium vill vi skapa en ökad förståelse för vad detta egentligen är och vilka utmärkande särdrag som karaktäriserar dessa varumärken. Dessutom finner vi forskningen än mer outvecklad och inte bedriven i någon större omfattning utifrån ett företagsperspektiv hur signifikanta lyxens egenskaper är i dessa varumärkens identiteter för att bibehålla sin status och exklusivitet. Därav finner vi det av relevans att bedriva vår studie för att framtida forskning skall få en initial solid grund att stå på när lyx och premium varumärken diskuteras i samklang med ett varumärksidentitet. Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats. I genomförandet av studien användes... (More)
Eftersom det inte finns så mycket tidigare forskning bedriven inom ämnesområdet lyx och premium vill vi skapa en ökad förståelse för vad detta egentligen är och vilka utmärkande särdrag som karaktäriserar dessa varumärken. Dessutom finner vi forskningen än mer outvecklad och inte bedriven i någon större omfattning utifrån ett företagsperspektiv hur signifikanta lyxens egenskaper är i dessa varumärkens identiteter för att bibehålla sin status och exklusivitet. Därav finner vi det av relevans att bedriva vår studie för att framtida forskning skall få en initial solid grund att stå på när lyx och premium varumärken diskuteras i samklang med ett varumärksidentitet. Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats. I genomförandet av studien användes sedan en kvalitativ fallstudie med fallföretag. För att samla in data till studien har det genomförts intervjuer och dokumentanalys. Uppsatsens bas grundar sig på erkända identitetsteorier för varumärken samt lyxteorier. Vidare har två erkända teorier kombinerats om varumärkesidentitet för att inbringa trovärdighet och mångfald i uppsatsens teorikapitel. Avslutningsvis presenteras teorier om lyx och premiumvarumärken och om lyxens mest karaktäristiska särdrag. Det empiriska materialet har samlats in genom att studera uppsatsens valda fallföretags kommunikation med marknaden för att utvärdera varumärkesidentiteten som kommuniceras. Detta har kompletterats med intervjuer av respondenter på respektive företag som har god insyn i vilken varumärkesidentitet som eftersträvas. Dessutom har en intervju utförts med en extern part med sakkunnighet inom ämnesområdet för att få ett mångsidigt perspektiv i uppsatsens empiriska material. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att de tre undersökta företagen tillämpar sig av lyxens karaktäristiska särdrag på ett aktivt och starkt sätt i sina varumärkesidentiteter. Detta skapar i sin tur fördelar och en stark identitet för dem vilket de sedan utnyttjar för att bibehålla sina starka och exklusiva varumärken trots problematiken att konsumenterna köper mer av deras produkter, vilket teoretiskt sett borde leda till att exklusiviteten och varumärkesidentiteten försvagas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Andreas and Medin, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Exklusivitet, lyx, lyxens karaktäristiska särdrag, premium, varumärkesidentitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437902
date added to LUP
2009-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:27:10
@misc{1437902,
 abstract   = {Eftersom det inte finns så mycket tidigare forskning bedriven inom ämnesområdet lyx och premium vill vi skapa en ökad förståelse för vad detta egentligen är och vilka utmärkande särdrag som karaktäriserar dessa varumärken. Dessutom finner vi forskningen än mer outvecklad och inte bedriven i någon större omfattning utifrån ett företagsperspektiv hur signifikanta lyxens egenskaper är i dessa varumärkens identiteter för att bibehålla sin status och exklusivitet. Därav finner vi det av relevans att bedriva vår studie för att framtida forskning skall få en initial solid grund att stå på när lyx och premium varumärken diskuteras i samklang med ett varumärksidentitet. Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats. I genomförandet av studien användes sedan en kvalitativ fallstudie med fallföretag. För att samla in data till studien har det genomförts intervjuer och dokumentanalys. Uppsatsens bas grundar sig på erkända identitetsteorier för varumärken samt lyxteorier. Vidare har två erkända teorier kombinerats om varumärkesidentitet för att inbringa trovärdighet och mångfald i uppsatsens teorikapitel. Avslutningsvis presenteras teorier om lyx och premiumvarumärken och om lyxens mest karaktäristiska särdrag. Det empiriska materialet har samlats in genom att studera uppsatsens valda fallföretags kommunikation med marknaden för att utvärdera varumärkesidentiteten som kommuniceras. Detta har kompletterats med intervjuer av respondenter på respektive företag som har god insyn i vilken varumärkesidentitet som eftersträvas. Dessutom har en intervju utförts med en extern part med sakkunnighet inom ämnesområdet för att få ett mångsidigt perspektiv i uppsatsens empiriska material. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att de tre undersökta företagen tillämpar sig av lyxens karaktäristiska särdrag på ett aktivt och starkt sätt i sina varumärkesidentiteter. Detta skapar i sin tur fördelar och en stark identitet för dem vilket de sedan utnyttjar för att bibehålla sina starka och exklusiva varumärken trots problematiken att konsumenterna köper mer av deras produkter, vilket teoretiskt sett borde leda till att exklusiviteten och varumärkesidentiteten försvagas.},
 author    = {Eklund, Andreas and Medin, Erik},
 keyword   = {Exklusivitet,lyx,lyxens karaktäristiska särdrag,premium,varumärkesidentitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lyx eller premiumvarumärke - same same but different?},
 year     = {2009},
}