Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Hellre ett välfyllt sparkonto än en välfylld garderob"? En studie om hur en lågkonjunktur påverkar den unga konsumentens modeshopping.

Jacobsson, Anna ; Ivarsson, Angelica and Blomquist, Frida (2009)
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en lågkonjunktur påverkar unga konsumenters modeshopping. Metod: I vår studie har vi använt oss av grundad teori som metod där empirin således styr teorin. Vi har använt oss av kvalitativ och kvantitativ metod där vi genomfört en fokusgrupp och en enkätundersökning för att erhålla material som kan besvara våra frågeställningar. Slutsatser: Studien visar på att den unga konsumenten i en lågkonjunktur börjar ifrågasätta sin shopping i relation till det konsumtionssamhälle som idag präglar världen. I en situation som en lågkonjunktur tenderar målgruppen att förändra sina motiv till modeshopping. Ur studien har det framkommit att sådana motiv är av känslomässig- respektive symbolisk... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en lågkonjunktur påverkar unga konsumenters modeshopping. Metod: I vår studie har vi använt oss av grundad teori som metod där empirin således styr teorin. Vi har använt oss av kvalitativ och kvantitativ metod där vi genomfört en fokusgrupp och en enkätundersökning för att erhålla material som kan besvara våra frågeställningar. Slutsatser: Studien visar på att den unga konsumenten i en lågkonjunktur börjar ifrågasätta sin shopping i relation till det konsumtionssamhälle som idag präglar världen. I en situation som en lågkonjunktur tenderar målgruppen att förändra sina motiv till modeshopping. Ur studien har det framkommit att sådana motiv är av känslomässig- respektive symbolisk karaktär. Hos den unga konsumenten tenderar dessa hedonistiska motiv att gå från att vara förknippade med nöjen och subjektiva känslor till att, i en högre grad, präglas av en ändamålsenlig karaktär. Sammantaget kan detta bidra till att den unga konsumenten väljer att dra ner på sin modeshopping. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsson, Anna ; Ivarsson, Angelica and Blomquist, Frida
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
lågkonjunktur, konsumtion, mode, motiv, shopping, Trade, Handel
language
Swedish
id
1437920
date added to LUP
2009-07-07 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:50
@misc{1437920,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en lågkonjunktur påverkar unga konsumenters modeshopping. Metod: I vår studie har vi använt oss av grundad teori som metod där empirin således styr teorin. Vi har använt oss av kvalitativ och kvantitativ metod där vi genomfört en fokusgrupp och en enkätundersökning för att erhålla material som kan besvara våra frågeställningar. Slutsatser: Studien visar på att den unga konsumenten i en lågkonjunktur börjar ifrågasätta sin shopping i relation till det konsumtionssamhälle som idag präglar världen. I en situation som en lågkonjunktur tenderar målgruppen att förändra sina motiv till modeshopping. Ur studien har det framkommit att sådana motiv är av känslomässig- respektive symbolisk karaktär. Hos den unga konsumenten tenderar dessa hedonistiska motiv att gå från att vara förknippade med nöjen och subjektiva känslor till att, i en högre grad, präglas av en ändamålsenlig karaktär. Sammantaget kan detta bidra till att den unga konsumenten väljer att dra ner på sin modeshopping.}},
 author    = {{Jacobsson, Anna and Ivarsson, Angelica and Blomquist, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Hellre ett välfyllt sparkonto än en välfylld garderob"? En studie om hur en lågkonjunktur påverkar den unga konsumentens modeshopping.}},
 year     = {{2009}},
}