Advanced

Mångfaldsarbete - en strategi i organisationen?

Ekenberg, Sofia; Skoug, Karolin and Löhr, Maria Anneli Theres (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Vi har genom våra studier kunnat se en tendens att mångfald ofta betraktas som något lite opåtagligt som det inte finns något direkt klart mål med eller någon ansvarig för. Mångfald är också något som måste konkurrera med andra delar och områden i en verksamhet. Vi vill belysa den avsaknad av diskussion i litteraturen som behandlar huruvida mångfaldsarbetet i en organisation kan ses som en strategi, som vilken annan strategi som helst i en organisation. Syfte: Att undersöka huruvida mångfaldsarbetet kan ses som en strategi i organisationer. Med detta vill vi se om mångfaldsarbetet kan implementeras som en strategi i företaget och vilka påverkansfaktorer som finns vid arbetet med detta. Frågeställningar: På vilket sätt påverkar... (More)
Problem: Vi har genom våra studier kunnat se en tendens att mångfald ofta betraktas som något lite opåtagligt som det inte finns något direkt klart mål med eller någon ansvarig för. Mångfald är också något som måste konkurrera med andra delar och områden i en verksamhet. Vi vill belysa den avsaknad av diskussion i litteraturen som behandlar huruvida mångfaldsarbetet i en organisation kan ses som en strategi, som vilken annan strategi som helst i en organisation. Syfte: Att undersöka huruvida mångfaldsarbetet kan ses som en strategi i organisationer. Med detta vill vi se om mångfaldsarbetet kan implementeras som en strategi i företaget och vilka påverkansfaktorer som finns vid arbetet med detta. Frågeställningar: På vilket sätt påverkar ledningen och organisationsstrukturen arbetet med mångfald? Vilken roll spelar Human resource management i arbetet med mångfald? Hur påverkar organisationskulturen arbetet med mångfald? Metod: Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att samla in vårt empiriska material. Respondenterna är verksamma inom hotell- och restaurangbranschen samt en representant för svenska företag. Totalt har varit i kontakt med elva personer genom möte, e-mail och telefon. Slutsatser: I uppsatsen kommer vi fram till att mångfald kan och bör implementeras som en strategi i företag för att göra mångfaldsarbetet mer konkret. Det är dock viktigt att uppmärksamma betydelsen av hur ledarskapet, strukturerna, HRM samt organisationskultur påverkar och ibland utgör hinder för arbetet. Dessutom kommer vi fram till att okunskap om mångfald är en viktig faktor som påverkar mångfaldsarbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekenberg, Sofia; Skoug, Karolin and Löhr, Maria Anneli Theres
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
mångfald, strategi, ledarskap, organisationsstruktur, human resource management, organisationskultur, okunskap, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437939
date added to LUP
2009-07-07 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:54
@misc{1437939,
 abstract   = {Problem: Vi har genom våra studier kunnat se en tendens att mångfald ofta betraktas som något lite opåtagligt som det inte finns något direkt klart mål med eller någon ansvarig för. Mångfald är också något som måste konkurrera med andra delar och områden i en verksamhet. Vi vill belysa den avsaknad av diskussion i litteraturen som behandlar huruvida mångfaldsarbetet i en organisation kan ses som en strategi, som vilken annan strategi som helst i en organisation. Syfte: Att undersöka huruvida mångfaldsarbetet kan ses som en strategi i organisationer. Med detta vill vi se om mångfaldsarbetet kan implementeras som en strategi i företaget och vilka påverkansfaktorer som finns vid arbetet med detta. Frågeställningar: På vilket sätt påverkar ledningen och organisationsstrukturen arbetet med mångfald? Vilken roll spelar Human resource management i arbetet med mångfald? Hur påverkar organisationskulturen arbetet med mångfald? Metod: Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att samla in vårt empiriska material. Respondenterna är verksamma inom hotell- och restaurangbranschen samt en representant för svenska företag. Totalt har varit i kontakt med elva personer genom möte, e-mail och telefon. Slutsatser: I uppsatsen kommer vi fram till att mångfald kan och bör implementeras som en strategi i företag för att göra mångfaldsarbetet mer konkret. Det är dock viktigt att uppmärksamma betydelsen av hur ledarskapet, strukturerna, HRM samt organisationskultur påverkar och ibland utgör hinder för arbetet. Dessutom kommer vi fram till att okunskap om mångfald är en viktig faktor som påverkar mångfaldsarbetet.},
 author    = {Ekenberg, Sofia and Skoug, Karolin and Löhr, Maria Anneli Theres},
 keyword   = {mångfald,strategi,ledarskap,organisationsstruktur,human resource management,organisationskultur,okunskap,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mångfaldsarbete - en strategi i organisationen?},
 year     = {2009},
}