Advanced

Mode(iga) företag - Interaktiv marknadsföring på webben 2.0

Höglund, Åsa; Bruce, Viktoria and Butler, Kelly (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Dagens interaktiva medieålder har medfört att marknadsföringens regelbok skrivits om. Några modeföretag utnyttjar den interaktivitet som Internet möjliggör och som konsumenterna eftersöker då de får en allt tydligare roll i värdeskapande processer. Dessa företag har bjudit in konsumenten att bli medproducent i marknadsföringen, ett fenomen som endast finns vagt representerat i teorin. Varför sticker modeföretag ut inom formen? Varför har de valt formen och hur använder de den? Uppsatsen syfte var således att undersöka hur modeföretag använder sig av interaktiv marknadsföring på webben som ett strategiskt verktyg vid varumärkesbyggande. Syftet besvarades med hjälp av frågeställningar kring särskiljande karakteristika samt hur modeföretag... (More)
Dagens interaktiva medieålder har medfört att marknadsföringens regelbok skrivits om. Några modeföretag utnyttjar den interaktivitet som Internet möjliggör och som konsumenterna eftersöker då de får en allt tydligare roll i värdeskapande processer. Dessa företag har bjudit in konsumenten att bli medproducent i marknadsföringen, ett fenomen som endast finns vagt representerat i teorin. Varför sticker modeföretag ut inom formen? Varför har de valt formen och hur använder de den? Uppsatsen syfte var således att undersöka hur modeföretag använder sig av interaktiv marknadsföring på webben som ett strategiskt verktyg vid varumärkesbyggande. Syftet besvarades med hjälp av frågeställningar kring särskiljande karakteristika samt hur modeföretag avser skapa värde för konsumenten och hur de hanterar konsumenternas delaktighet vid interaktiv marknadsföring på webben. Undersökningen, som genomfördes med ett arbetssätt liknande det abduktiva, inspirerades av socialkonstruktivism och utgick från ett tolkande perspektiv. Empiri inhämtades från dels öppna kvalitativa djupintervjuer med två modeföretag och två reklamproducerande bolag och dels genom visuell analys av marknadsföringsmaterialet. Empirin tolkades och förklarades sedan utifrån teori. Modeföretagen som arbetar med den nya generationens marknadsföring, Interaktiv marknadsföring på webben 2.0, kan utmana med den tack vare en stabil grund i varumärket och en ung, nyfiken och intresserad målgrupp. Företagen är generösa och inkluderar generöst underhållning, samhälleliga ställningstagande och konst i marknadsföringen för att skapa ett engagemang hos konsumenterna att bli medproducenter i marknadsföringen. Med strategiska verktyg som öppenhet, dialog, deltagande och spridning knyter de fans till varumärket som tar med sig det från den virtuella världen till den fysiska. Utmaningar företagen ställs inför är att hantera oväntade subgrupper och stickspår i varumärket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1437946,
 abstract   = {Dagens interaktiva medieålder har medfört att marknadsföringens regelbok skrivits om. Några modeföretag utnyttjar den interaktivitet som Internet möjliggör och som konsumenterna eftersöker då de får en allt tydligare roll i värdeskapande processer. Dessa företag har bjudit in konsumenten att bli medproducent i marknadsföringen, ett fenomen som endast finns vagt representerat i teorin. Varför sticker modeföretag ut inom formen? Varför har de valt formen och hur använder de den? Uppsatsen syfte var således att undersöka hur modeföretag använder sig av interaktiv marknadsföring på webben som ett strategiskt verktyg vid varumärkesbyggande. Syftet besvarades med hjälp av frågeställningar kring särskiljande karakteristika samt hur modeföretag avser skapa värde för konsumenten och hur de hanterar konsumenternas delaktighet vid interaktiv marknadsföring på webben. Undersökningen, som genomfördes med ett arbetssätt liknande det abduktiva, inspirerades av socialkonstruktivism och utgick från ett tolkande perspektiv. Empiri inhämtades från dels öppna kvalitativa djupintervjuer med två modeföretag och två reklamproducerande bolag och dels genom visuell analys av marknadsföringsmaterialet. Empirin tolkades och förklarades sedan utifrån teori. Modeföretagen som arbetar med den nya generationens marknadsföring, Interaktiv marknadsföring på webben 2.0, kan utmana med den tack vare en stabil grund i varumärket och en ung, nyfiken och intresserad målgrupp. Företagen är generösa och inkluderar generöst underhållning, samhälleliga ställningstagande och konst i marknadsföringen för att skapa ett engagemang hos konsumenterna att bli medproducenter i marknadsföringen. Med strategiska verktyg som öppenhet, dialog, deltagande och spridning knyter de fans till varumärket som tar med sig det från den virtuella världen till den fysiska. Utmaningar företagen ställs inför är att hantera oväntade subgrupper och stickspår i varumärket.},
 author    = {Höglund, Åsa and Bruce, Viktoria and Butler, Kelly},
 keyword   = {modeföretag,varumärkesbyggande,interaktiv marknadsföring på internet,co-creation,co-marketing,medproduktion och fans,Management of enterprises,Företagsledning, management,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mode(iga) företag - Interaktiv marknadsföring på webben 2.0},
 year     = {2009},
}