Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Släpp tyglarna och ta kontrollen - en studie om mjuka värdens betydelse inom ledarskap

Andersson, Susanna (2009)
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att diskutera betydelsen av mjuka värden inom ledarskap. Jag diskuterar detta genom följande frågeställning: Hur kan samspel med en häst utveckla ledares och chefers känslomässiga skicklighet och mellanmänskliga relationer? Problemformulering: Det svenska samhället speglar idag ledare och chefer som främst tänker logiskt och strukturerar effektivt. Länge har företag som har sökt efter nya lämpliga chefs- och ledarkandidater tittat på komponenter som att kandidaten har ett högt IQ, en logisk, analytisk och ekonomisk skicklighet. När valet har stått mellan en mer rationellt tänkande person och en mer känslomässigt utrustad person har jobbet nästan alltid tillfallit den förstnämnda. Ledarens IQ och tekniska... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att diskutera betydelsen av mjuka värden inom ledarskap. Jag diskuterar detta genom följande frågeställning: Hur kan samspel med en häst utveckla ledares och chefers känslomässiga skicklighet och mellanmänskliga relationer? Problemformulering: Det svenska samhället speglar idag ledare och chefer som främst tänker logiskt och strukturerar effektivt. Länge har företag som har sökt efter nya lämpliga chefs- och ledarkandidater tittat på komponenter som att kandidaten har ett högt IQ, en logisk, analytisk och ekonomisk skicklighet. När valet har stått mellan en mer rationellt tänkande person och en mer känslomässigt utrustad person har jobbet nästan alltid tillfallit den förstnämnda. Ledarens IQ och tekniska färdigheter är nödvändiga men för att bli en fulländad ledare behöver han utveckla sin känslomässiga kompetens menar en del forskare. Fokus på mjuka värden som relationer, engagemang, värderingar, känslor har ökat inom ledarskapsdiskursen de senaste åren men det är fortfarande sparsamt representerat inom den vetenskapliga litteraturen. Metod: Kvalitativ metod i form av deltagande observationer och intervjuer med chefer och ledare som tränar sitt ledarskap med hjälp av häst som verktyg. En kvalitativ forskning har utförts då jag anser att det valda forskningsområdet kräver djupa svar och observationsbeskrivningar för att ge en rättvisande bild. Resultat: När chefern och ledarna förstår sig själv och kan hantera sina känslor är de redo att möta sina medarbetare, leda och hantera dem så att en relation kan utvecklas. Relationen byggs upp med hjälp av en ömsesidig respekt, ärlig kommunikation och ett samarbete där alla får vara med och påverka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Susanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ledare, ledarutveckling, mjuka värden, känslor, känslomässig intelligens, mellanmänskliga relationer, naturligt ledarskap, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437953
date added to LUP
2009-07-07 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:06:03
@misc{1437953,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med denna uppsats är att diskutera betydelsen av mjuka värden inom ledarskap. Jag diskuterar detta genom följande frågeställning: Hur kan samspel med en häst utveckla ledares och chefers känslomässiga skicklighet och mellanmänskliga relationer? Problemformulering: Det svenska samhället speglar idag ledare och chefer som främst tänker logiskt och strukturerar effektivt. Länge har företag som har sökt efter nya lämpliga chefs- och ledarkandidater tittat på komponenter som att kandidaten har ett högt IQ, en logisk, analytisk och ekonomisk skicklighet. När valet har stått mellan en mer rationellt tänkande person och en mer känslomässigt utrustad person har jobbet nästan alltid tillfallit den förstnämnda. Ledarens IQ och tekniska färdigheter är nödvändiga men för att bli en fulländad ledare behöver han utveckla sin känslomässiga kompetens menar en del forskare. Fokus på mjuka värden som relationer, engagemang, värderingar, känslor har ökat inom ledarskapsdiskursen de senaste åren men det är fortfarande sparsamt representerat inom den vetenskapliga litteraturen. Metod: Kvalitativ metod i form av deltagande observationer och intervjuer med chefer och ledare som tränar sitt ledarskap med hjälp av häst som verktyg. En kvalitativ forskning har utförts då jag anser att det valda forskningsområdet kräver djupa svar och observationsbeskrivningar för att ge en rättvisande bild. Resultat: När chefern och ledarna förstår sig själv och kan hantera sina känslor är de redo att möta sina medarbetare, leda och hantera dem så att en relation kan utvecklas. Relationen byggs upp med hjälp av en ömsesidig respekt, ärlig kommunikation och ett samarbete där alla får vara med och påverka.}},
 author    = {{Andersson, Susanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Släpp tyglarna och ta kontrollen - en studie om mjuka värdens betydelse inom ledarskap}},
 year     = {{2009}},
}