Advanced

Vapenvila om 15 år? En studie kring svårigheter vid gränsöverskridande samverkan

Tellenmark, Michaela; Wikström, Catarina and Rohmée, Caroline (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorier kring gränsöverskridande samverkan problematiserar organisations¬kulturens inverkan tillräckligt, för att stödja förändringsprocessen inom en offentlig hälso- och sjukvårdsorganisation. Vi menar att svårigheter uppstår när förberedelsefasen inför förändringen är för kort. Modellerna är även standardiserade men kulturella förändringar kräver kontextbundna modeller. Vi ser att svårigheter uppstår när kulturen inte kartläggs kontinuerligt, både innan, under och efter förändringsprocessen. Det saknas gemensamma stödsystemen för att förändringen ska kunna bli fungera i praktiken. Kommunikationen är även bristfällig vilket medför oklar målformuleringen och ovisst syftet vilket påverkar... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorier kring gränsöverskridande samverkan problematiserar organisations¬kulturens inverkan tillräckligt, för att stödja förändringsprocessen inom en offentlig hälso- och sjukvårdsorganisation. Vi menar att svårigheter uppstår när förberedelsefasen inför förändringen är för kort. Modellerna är även standardiserade men kulturella förändringar kräver kontextbundna modeller. Vi ser att svårigheter uppstår när kulturen inte kartläggs kontinuerligt, både innan, under och efter förändringsprocessen. Det saknas gemensamma stödsystemen för att förändringen ska kunna bli fungera i praktiken. Kommunikationen är även bristfällig vilket medför oklar målformuleringen och ovisst syftet vilket påverkar medarbetarnas osäkerhet i förändringen. Det i sin tur drabbar hela organisationskulturen negativt. Urvalet av representanter bottnar inte i medarbetarnas vilja vilket leder till bristande involvering och motstånd bland medarbetarna till förändringsprocessen. Obalans i förändringsgraden skapar orättvisa mellan parterna vilket blir en svårighet när de ska samarbeta. Problemet grundar sig i att cheferna rättar sig efter lösningar istället för att förstå problemen och varför dem uppstår. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1437958,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorier kring gränsöverskridande samverkan problematiserar organisations¬kulturens inverkan tillräckligt, för att stödja förändringsprocessen inom en offentlig hälso- och sjukvårdsorganisation. Vi menar att svårigheter uppstår när förberedelsefasen inför förändringen är för kort. Modellerna är även standardiserade men kulturella förändringar kräver kontextbundna modeller. Vi ser att svårigheter uppstår när kulturen inte kartläggs kontinuerligt, både innan, under och efter förändringsprocessen. Det saknas gemensamma stödsystemen för att förändringen ska kunna bli fungera i praktiken. Kommunikationen är även bristfällig vilket medför oklar målformuleringen och ovisst syftet vilket påverkar medarbetarnas osäkerhet i förändringen. Det i sin tur drabbar hela organisationskulturen negativt. Urvalet av representanter bottnar inte i medarbetarnas vilja vilket leder till bristande involvering och motstånd bland medarbetarna till förändringsprocessen. Obalans i förändringsgraden skapar orättvisa mellan parterna vilket blir en svårighet när de ska samarbeta. Problemet grundar sig i att cheferna rättar sig efter lösningar istället för att förstå problemen och varför dem uppstår.},
 author    = {Tellenmark, Michaela and Wikström, Catarina and Rohmée, Caroline},
 keyword   = {gränsöverskridande samverkan,organisationskultur,direkt kommunikation,ledarskap och motivation,Organizational science,Organisationsteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vapenvila om 15 år? En studie kring svårigheter vid gränsöverskridande samverkan},
 year     = {2009},
}