Advanced

Den Lojala Medarbetaren

Sofic, Amela and Jovancic, Karolina (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syftar att ge en djupare förståelse för hur grundvärderingar iakttas och ger sig i uttryck på arbetsplatser i servicebranschen. Vi ser här ett område som fortfarande är outvecklat från ett teoretiskt perspektiv var vi hoppas bidra till en djupare insikt till relationen mellan våra tre valda teoretisk fält. Vidare ämnar vi fördjupa oss i relationen och möjliga effekter mellan grundvärderingarna och medarbetarnas lojalitet gentemot företaget.
Illojala medarbetare kostar företag runt om i världen enorma summor pengar och vi har under våra år inom service branschen tagit del av illojala beteenden vilka direkt kunnat skada företaget men även den kultur som råder på arbetsplatsen. Vi har kunnat identifiera ett glapp i den litteratur... (More)
Uppsatsens syftar att ge en djupare förståelse för hur grundvärderingar iakttas och ger sig i uttryck på arbetsplatser i servicebranschen. Vi ser här ett område som fortfarande är outvecklat från ett teoretiskt perspektiv var vi hoppas bidra till en djupare insikt till relationen mellan våra tre valda teoretisk fält. Vidare ämnar vi fördjupa oss i relationen och möjliga effekter mellan grundvärderingarna och medarbetarnas lojalitet gentemot företaget.
Illojala medarbetare kostar företag runt om i världen enorma summor pengar och vi har under våra år inom service branschen tagit del av illojala beteenden vilka direkt kunnat skada företaget men även den kultur som råder på arbetsplatsen. Vi har kunnat identifiera ett glapp i den litteratur som finns inom området vilket kopplar våra tre teman grundvärderingar, företagskultur och lojalitet tillsammans och dess påverkan på varandra.
För att kunna besvara vår frågeställning valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning som skulle ge oss en inblick i medarbetares sociala verklighet. För att på bästa sätt genomföra en kvalitativ undersökning valde vi att utföra ett antal forskningsintervjuer som fungerar som en skildring av intervjupersonens kunskaper och livserfarenheter.
Grundvärderingar är grunden till företagskultur och är anledningen till att medarbetaren knyter an till företaget och blir lojal. Olika motivationsfaktorer, trivsel och sammanhållning tillsammans resulterar i lojala medarbetare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sofic, Amela and Jovancic, Karolina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
medarbetare, grundvärderingar, lojalitet, företagskultur, normer, ledare, solidaritet, engagemang, värderingar, hängivenhet och subkultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437965
date added to LUP
2009-07-07 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:06:11
@misc{1437965,
 abstract   = {Uppsatsens syftar att ge en djupare förståelse för hur grundvärderingar iakttas och ger sig i uttryck på arbetsplatser i servicebranschen. Vi ser här ett område som fortfarande är outvecklat från ett teoretiskt perspektiv var vi hoppas bidra till en djupare insikt till relationen mellan våra tre valda teoretisk fält. Vidare ämnar vi fördjupa oss i relationen och möjliga effekter mellan grundvärderingarna och medarbetarnas lojalitet gentemot företaget.
Illojala medarbetare kostar företag runt om i världen enorma summor pengar och vi har under våra år inom service branschen tagit del av illojala beteenden vilka direkt kunnat skada företaget men även den kultur som råder på arbetsplatsen. Vi har kunnat identifiera ett glapp i den litteratur som finns inom området vilket kopplar våra tre teman grundvärderingar, företagskultur och lojalitet tillsammans och dess påverkan på varandra.
För att kunna besvara vår frågeställning valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning som skulle ge oss en inblick i medarbetares sociala verklighet. För att på bästa sätt genomföra en kvalitativ undersökning valde vi att utföra ett antal forskningsintervjuer som fungerar som en skildring av intervjupersonens kunskaper och livserfarenheter.
Grundvärderingar är grunden till företagskultur och är anledningen till att medarbetaren knyter an till företaget och blir lojal. Olika motivationsfaktorer, trivsel och sammanhållning tillsammans resulterar i lojala medarbetare.},
 author    = {Sofic, Amela and Jovancic, Karolina},
 keyword   = {medarbetare,grundvärderingar,lojalitet,företagskultur,normer,ledare,solidaritet,engagemang,värderingar,hängivenhet och subkultur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den Lojala Medarbetaren},
 year     = {2009},
}