Advanced

Två sidor av samma mynt - en lyxdestinations vardag

Hjelte, Patrik; Brodin, Ulrika and Karlsson, Emma (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problematik och syfte: Många platser lider av avfolkning vilket bland annat leder till ett minskat serviceutbud och färre arbetstillfällen. Problematiken kan anses förstålig för en plats i glesbygden, men hur kan en plats belägen längs kusten i en attraktiv region svara på denna problematik? En plats som har närhet till större städer, som blommar upp under sommartid med välbärgade deltidshemsägare och turister och som media framställer som en lyxdestination. Uppsatsens syfte blir därför att: Belysa attraktiva platsers problematik med att attrahera nya invånare? Metod: Uppsatsen bygger på en abduktiv ansats där en icke deltagande observation var utgångspunkten för utvecklingen av teorier. Den insamlade empirin har främst skett genom... (More)
Problematik och syfte: Många platser lider av avfolkning vilket bland annat leder till ett minskat serviceutbud och färre arbetstillfällen. Problematiken kan anses förstålig för en plats i glesbygden, men hur kan en plats belägen längs kusten i en attraktiv region svara på denna problematik? En plats som har närhet till större städer, som blommar upp under sommartid med välbärgade deltidshemsägare och turister och som media framställer som en lyxdestination. Uppsatsens syfte blir därför att: Belysa attraktiva platsers problematik med att attrahera nya invånare? Metod: Uppsatsen bygger på en abduktiv ansats där en icke deltagande observation var utgångspunkten för utvecklingen av teorier. Den insamlade empirin har främst skett genom kvalitativa intervjuer med olika respondenter med mer eller mindre anknytning till Torekov. Empirin har sedan satts i relation till teorin i analysen. Slutsatser: Vad är det som gör att vissa attraktiva platser dras med en problematik att attrahera nya invånare? Mycket av förklaringen ser vi i vilken värdering som människor lägger platsens identitet och image. Platsuppfattningen påverkas av mediala påverkansfaktorer som enligt oss har en större påverkan än i andra fall. I Torekovs fall anser vi att den viktigaste slutsatsen är att det finns ett behov av att vända bilden av myten som påverkar synen på platsens attraktivitet. Den attraktivitet som myten understödjer påverkar platsens möjligheter att attrahera nya invånare på ett mindre positivt sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjelte, Patrik; Brodin, Ulrika and Karlsson, Emma
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
image, identitet, dualitet, media, lyxdestination, platsuppfattning, omprofilering, kommunikation, deltidsboende, serviceutbud, engagemang, torekov, Tourism, Turism, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1437992
date added to LUP
2009-07-07 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:06:18
@misc{1437992,
 abstract   = {Problematik och syfte:	Många platser lider av avfolkning vilket bland annat leder till ett minskat serviceutbud och färre arbetstillfällen. Problematiken kan anses förstålig för en plats i glesbygden, men hur kan en plats belägen längs kusten i en attraktiv region svara på denna problematik? En plats som har närhet till större städer, som blommar upp under sommartid med välbärgade deltidshemsägare och turister och som media framställer som en lyxdestination. Uppsatsens syfte blir därför att: Belysa attraktiva platsers problematik med att attrahera nya invånare? Metod:	Uppsatsen bygger på en abduktiv ansats där en icke deltagande observation var utgångspunkten för utvecklingen av teorier. Den insamlade empirin har främst skett genom kvalitativa intervjuer med olika respondenter med mer eller mindre anknytning till Torekov. Empirin har sedan satts i relation till teorin i analysen. Slutsatser: Vad är det som gör att vissa attraktiva platser dras med en problematik att attrahera nya invånare? Mycket av förklaringen ser vi i vilken värdering som människor lägger platsens identitet och image. Platsuppfattningen påverkas av mediala påverkansfaktorer som enligt oss har en större påverkan än i andra fall. I Torekovs fall anser vi att den viktigaste slutsatsen är att det finns ett behov av att vända bilden av myten som påverkar synen på platsens attraktivitet. Den attraktivitet som myten understödjer påverkar platsens möjligheter att attrahera nya invånare på ett mindre positivt sätt.},
 author    = {Hjelte, Patrik and Brodin, Ulrika and Karlsson, Emma},
 keyword   = {image,identitet,dualitet,media,lyxdestination,platsuppfattning,omprofilering,kommunikation,deltidsboende,serviceutbud,engagemang,torekov,Tourism,Turism,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Två sidor av samma mynt - en lyxdestinations vardag},
 year     = {2009},
}