Advanced

Tidsmässig eventutveckling

Danielson, Martina; Johansson, Kristin and Eilind, Johanna (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problematisering: Event som fenomen har under de senaste decennierna fått stor genomslagskraft och har kommit att bli ett populärt forum för skapande av nya tjänsterelationer och affärsmöjligheter. Forskningen kring event ur ett utvecklingsperspektiv är knapp. Vi ser därmed en möjlighet i att bidra med förbättrad kunskap kring tidsmässig eventutveckling genom att plocka in ett tjänsteutvecklingsperspektiv. Syfte: Syftet är att beskriva och analysera kritiska aspekter vid tidsmässig utveckling av event. Metod: Denna uppsats har för avsikt att utöka forskningen kring tidsmässig eventutveckling. För att åstadkomma detta har vi applicerat event till tjänsteutvecklingsteorier. Den litteratur vi använt har bestått av ett urval böcker författade... (More)
Problematisering: Event som fenomen har under de senaste decennierna fått stor genomslagskraft och har kommit att bli ett populärt forum för skapande av nya tjänsterelationer och affärsmöjligheter. Forskningen kring event ur ett utvecklingsperspektiv är knapp. Vi ser därmed en möjlighet i att bidra med förbättrad kunskap kring tidsmässig eventutveckling genom att plocka in ett tjänsteutvecklingsperspektiv. Syfte: Syftet är att beskriva och analysera kritiska aspekter vid tidsmässig utveckling av event. Metod: Denna uppsats har för avsikt att utöka forskningen kring tidsmässig eventutveckling. För att åstadkomma detta har vi applicerat event till tjänsteutvecklingsteorier. Den litteratur vi använt har bestått av ett urval böcker författade av erkända forskare inom event och tjänsteutveckling samt artiklar och tidigare forskning kring dessa områden. För att illustrera eventutveckling har vi genomfört kvalitativa intervjuer med Swedish Opens organisation och utvalda sponsorer. Vi har dessutom tagit del och använt oss av en publikmätning genomförd år 2008. Slutsats: Vår studie påvisar hur det vid tidsmässig utveckling av event är betydelsefullt att beakta samtliga inblandade parter och förstå det ömsesidiga beroende dem emellan samt att se hur de olika parterna tillsammans verkar för att skapa framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielson, Martina; Johansson, Kristin and Eilind, Johanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
event, image, sponsring, tjänst, tjänstutveckling, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1438017
date added to LUP
2009-07-07 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:06:24
@misc{1438017,
 abstract   = {Problematisering: Event som fenomen har under de senaste decennierna fått stor genomslagskraft och har kommit att bli ett populärt forum för skapande av nya tjänsterelationer och affärsmöjligheter. Forskningen kring event ur ett utvecklingsperspektiv är knapp. Vi ser därmed en möjlighet i att bidra med förbättrad kunskap kring tidsmässig eventutveckling genom att plocka in ett tjänsteutvecklingsperspektiv. Syfte: Syftet är att beskriva och analysera kritiska aspekter vid tidsmässig utveckling av event. Metod: Denna uppsats har för avsikt att utöka forskningen kring tidsmässig eventutveckling. För att åstadkomma detta har vi applicerat event till tjänsteutvecklingsteorier. Den litteratur vi använt har bestått av ett urval böcker författade av erkända forskare inom event och tjänsteutveckling samt artiklar och tidigare forskning kring dessa områden. För att illustrera eventutveckling har vi genomfört kvalitativa intervjuer med Swedish Opens organisation och utvalda sponsorer. Vi har dessutom tagit del och använt oss av en publikmätning genomförd år 2008. Slutsats: Vår studie påvisar hur det vid tidsmässig utveckling av event är betydelsefullt att beakta samtliga inblandade parter och förstå det ömsesidiga beroende dem emellan samt att se hur de olika parterna tillsammans verkar för att skapa framgång.},
 author    = {Danielson, Martina and Johansson, Kristin and Eilind, Johanna},
 keyword   = {event,image,sponsring,tjänst,tjänstutveckling,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tidsmässig eventutveckling},
 year     = {2009},
}