Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Framgångsrik tillväxt - En guide för verksamhetsutveckling i små tjänsteföretag

Persson, Emilie and Jönsson, Emma (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studier har visat att små företag i tillväxtfas ofta saknar den struktur och kontroll på verksamheten som krävs för att kunna styra ett större företag. Det är en förutsättning för framgångsrik tillväxt att små företag får kontroll på lönsamhetsdynamiken, vågar tänka i nya banor, effektiviserar interna processer samt bygger upp ny kunskap i syfte att förbereda för de utmaningar ett större företag står inför. Arbetet har två primära syften. Det första syftet är att utveckla en teoretisk modell som beskriver, förklarar och skapar förståelse kring hur tillväxtproblematiken för små tjänsteföretag bör hanteras. Det andra syftet är att utforma rekommendationer för vad XX AB initialt ska fokusera på i arbetet med modellen.
Den framtagna modellen,... (More)
Studier har visat att små företag i tillväxtfas ofta saknar den struktur och kontroll på verksamheten som krävs för att kunna styra ett större företag. Det är en förutsättning för framgångsrik tillväxt att små företag får kontroll på lönsamhetsdynamiken, vågar tänka i nya banor, effektiviserar interna processer samt bygger upp ny kunskap i syfte att förbereda för de utmaningar ett större företag står inför. Arbetet har två primära syften. Det första syftet är att utveckla en teoretisk modell som beskriver, förklarar och skapar förståelse kring hur tillväxtproblematiken för små tjänsteföretag bör hanteras. Det andra syftet är att utforma rekommendationer för vad XX AB initialt ska fokusera på i arbetet med modellen.
Den framtagna modellen, tillväxttrappan, är en managementmodell som fungerar bra som guide för små tillväxtföretag. Modellen beskriver vilka områden som är relevanta att förbättra, hur respektive område ska behandlas samt i vilken ordning arbetet ska göras. Genom arbete med trappan tydliggörs också hur lönsamhetsdynamiken ser ut. Insikterna hjälper företaget att våga förändra. Modellen utgör en bra grund för att vidareutveckla verksamheter. Modellen har inspirerat företaget till nya idéer och höjt kompetensen och kunskapen i företaget. Tillväxttrappan har också stimulerat företaget till att våga förändra och se sin egen potential. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Emilie and Jönsson, Emma
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management of enterprises, managementmodell, generationsskifte, Tillväxt, verksamhetsutveckling, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1438402
date added to LUP
2009-05-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:37:00
@misc{1438402,
 abstract   = {{Studier har visat att små företag i tillväxtfas ofta saknar den struktur och kontroll på verksamheten som krävs för att kunna styra ett större företag. Det är en förutsättning för framgångsrik tillväxt att små företag får kontroll på lönsamhetsdynamiken, vågar tänka i nya banor, effektiviserar interna processer samt bygger upp ny kunskap i syfte att förbereda för de utmaningar ett större företag står inför. Arbetet har två primära syften. Det första syftet är att utveckla en teoretisk modell som beskriver, förklarar och skapar förståelse kring hur tillväxtproblematiken för små tjänsteföretag bör hanteras. Det andra syftet är att utforma rekommendationer för vad XX AB initialt ska fokusera på i arbetet med modellen.
Den framtagna modellen, tillväxttrappan, är en managementmodell som fungerar bra som guide för små tillväxtföretag. Modellen beskriver vilka områden som är relevanta att förbättra, hur respektive område ska behandlas samt i vilken ordning arbetet ska göras. Genom arbete med trappan tydliggörs också hur lönsamhetsdynamiken ser ut. Insikterna hjälper företaget att våga förändra. Modellen utgör en bra grund för att vidareutveckla verksamheter. Modellen har inspirerat företaget till nya idéer och höjt kompetensen och kunskapen i företaget. Tillväxttrappan har också stimulerat företaget till att våga förändra och se sin egen potential.}},
 author    = {{Persson, Emilie and Jönsson, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Framgångsrik tillväxt - En guide för verksamhetsutveckling i små tjänsteföretag}},
 year     = {{2009}},
}