Advanced

Kommersiell och strategisk syn på mjukvaruuppdateringar av inbyggda system inom fordonsindustrin

Johansson, Petter and Larsson, Mathias (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Kommersiell och strategisk syn på mjukvaruuppdateringar av inbyggda system inom fordonsindustrin Författare: Petter Johansson och Mathias Larsson, Technology Management Handledare: Charlotta Johnsson, Universitetslektor, Institutionen för reglerteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Claes Svensson, Professor, Företagsekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan i Lund, Lunds Universitet Magnus Wallenstrand, Assignment Manager, Product Engineering, Scania CV AB Samuel Wickström, Head of Diagnostic Communications, Diagnostic Communication, Scania CV AB Problemställning: Hur bör företag inom fordonsindustrin använda sig av mjukvaruuppdateringar för att öka sin konkurrenskraft, tillfredställa kundernas behov och utöka sin... (More)
Titel: Kommersiell och strategisk syn på mjukvaruuppdateringar av inbyggda system inom fordonsindustrin Författare: Petter Johansson och Mathias Larsson, Technology Management Handledare: Charlotta Johnsson, Universitetslektor, Institutionen för reglerteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Claes Svensson, Professor, Företagsekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan i Lund, Lunds Universitet Magnus Wallenstrand, Assignment Manager, Product Engineering, Scania CV AB Samuel Wickström, Head of Diagnostic Communications, Diagnostic Communication, Scania CV AB Problemställning: Hur bör företag inom fordonsindustrin använda sig av mjukvaruuppdateringar för att öka sin konkurrenskraft, tillfredställa kundernas behov och utöka sin produktportfölj på eftermarknaden? Finns det olika typer av mjukvaruuppdateringar och bör dessa i så fall hanteras på olika sätt? Syfte: Syftet med examensarbetet är tredelat.
• Att skapa en modell för att analysera hur företag inom fordonsindustrin kan använda sig av utvecklad mjukvara för att uppdatera fordon på eftermarknaden.
• Att genom en fallstudie på Scania tillämpa och pröva modellen. • Att utifrån fallstudien på Scania ge rekommendationer till Scania för hur Scanialastbil på bästa sätt bör inrikta sitt arbete med mjukvaruuppdateringar på eftermarknaden. Metod: Arbetet har utgått från en induktiv ansats där KM5, en modell för Kommersialisering av Mjukvaruuppdateringar i fem steg, har skapats utifrån en studie av sex olika företag. Denna modell har sedan prövats deduktivt i en fallstudie av tre mjukvaruuppdateringar på Scania. Slutsatser: KM5 är en kausalmodell för att analysera hur företag inom fordonsindustrin kan utnyttja de möjligheter som uppstår vid en ökande grad mjukvara i fordonen. KM5 erbjuder en stegvis analys av faktorer inom bransch, företag och uppdateringens egenskaper för att skapa en grundläggande förståelse för deras inbördes samband samt deras påverkan på möjligheterna att utnyttja uppdateringen maximalt. Genom konkreta frågor i varje steg av modellen underlättas för användaren att utforma ett erbjudande utifrån varje unik uppdaterings egenskaper. För Scania definierar vi två typer av uppdateringar; värdeadderande och produktvårdande uppdateringar. Den grundläggande skillnaden mellan dessa är deras värde i relation till kundens förväntade kvalitet av den funktion uppdateringen är avsedd för. Utifrån denna definition rekommenderar vi en karta för att underlätta utformning av erbjudandet till kunden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Petter and Larsson, Mathias
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Företagsledning, Management of enterprises, Distribution, Marknadsföring, KM5, Kommersialisering, Inbyggda system, Mjukvaruuppdateringar, Prissättningsstrategier, management
language
Swedish
id
1438426
date added to LUP
2009-05-21 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:35:21
@misc{1438426,
 abstract   = {Titel:	Kommersiell och strategisk syn på mjukvaruuppdateringar av inbyggda system inom fordonsindustrin Författare:	Petter Johansson och Mathias Larsson, Technology Management Handledare:	Charlotta Johnsson, Universitetslektor, Institutionen för reglerteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Claes Svensson, Professor, Företagsekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan i Lund, Lunds Universitet Magnus Wallenstrand, Assignment Manager, Product Engineering, Scania CV AB Samuel Wickström, Head of Diagnostic Communications, Diagnostic Communication, Scania CV AB Problemställning:	Hur bör företag inom fordonsindustrin använda sig av mjukvaruuppdateringar för att öka sin konkurrenskraft, tillfredställa kundernas behov och utöka sin produktportfölj på eftermarknaden? Finns det olika typer av mjukvaruuppdateringar och bör dessa i så fall hanteras på olika sätt? Syfte:	Syftet med examensarbetet är tredelat.
•	Att skapa en modell för att analysera hur företag inom fordonsindustrin kan använda sig av utvecklad mjukvara för att uppdatera fordon på eftermarknaden.
•	Att genom en fallstudie på Scania tillämpa och pröva modellen. •	Att utifrån fallstudien på Scania ge rekommendationer till Scania för hur Scanialastbil på bästa sätt bör inrikta sitt arbete med mjukvaruuppdateringar på eftermarknaden. Metod:	Arbetet har utgått från en induktiv ansats där KM5, en modell för Kommersialisering av Mjukvaruuppdateringar i fem steg, har skapats utifrån en studie av sex olika företag. Denna modell har sedan prövats deduktivt i en fallstudie av tre mjukvaruuppdateringar på Scania. Slutsatser:	KM5 är en kausalmodell för att analysera hur företag inom fordonsindustrin kan utnyttja de möjligheter som uppstår vid en ökande grad mjukvara i fordonen. KM5 erbjuder en stegvis analys av faktorer inom bransch, företag och uppdateringens egenskaper för att skapa en grundläggande förståelse för deras inbördes samband samt deras påverkan på möjligheterna att utnyttja uppdateringen maximalt. Genom konkreta frågor i varje steg av modellen underlättas för användaren att utforma ett erbjudande utifrån varje unik uppdaterings egenskaper. För Scania definierar vi två typer av uppdateringar; värdeadderande och produktvårdande uppdateringar. Den grundläggande skillnaden mellan dessa är deras värde i relation till kundens förväntade kvalitet av den funktion uppdateringen är avsedd för. Utifrån denna definition rekommenderar vi en karta för att underlätta utformning av erbjudandet till kunden.},
 author    = {Johansson, Petter and Larsson, Mathias},
 keyword   = {Företagsledning,Management of enterprises,Distribution,Marknadsföring,KM5,Kommersialisering,Inbyggda system,Mjukvaruuppdateringar,Prissättningsstrategier,management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommersiell och strategisk syn på mjukvaruuppdateringar av inbyggda system inom fordonsindustrin},
 year     = {2009},
}