Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värdepapperisering – en flygande finansieringsform?

Lundberg, Kalle ; Smith, Axel ; Cederqvist, Henrik and Åkerlund, Erik (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte - Syftet med denna uppsats är att utreda värdepapperiseringens potential som finansieringsinstrument inom flygbranschen. Metod - Genom både kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar har vi inhämtat information om flygbranschens syn på värdepapperisering. Uppsatsen har en deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv - De teoretiska perspektiven består främst av företagsekonomiska teorier inom finansiering och marknadsfriktioner. Även branschspecifika teorier inom värdepapperisering används. Empiri - Det empiriska materialet behandlar främst lessors som tillhandahåller stora leasetransaktioner. I den mån möjligt har även leasetagare konsulterats. Även övriga sakkunniga individer med bl.a. legal kännedom inom flygindustrin... (More)
Syfte - Syftet med denna uppsats är att utreda värdepapperiseringens potential som finansieringsinstrument inom flygbranschen. Metod - Genom både kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar har vi inhämtat information om flygbranschens syn på värdepapperisering. Uppsatsen har en deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv - De teoretiska perspektiven består främst av företagsekonomiska teorier inom finansiering och marknadsfriktioner. Även branschspecifika teorier inom värdepapperisering används. Empiri - Det empiriska materialet behandlar främst lessors som tillhandahåller stora leasetransaktioner. I den mån möjligt har även leasetagare konsulterats. Även övriga sakkunniga individer med bl.a. legal kännedom inom flygindustrin har bidragit med information. Vi har också tillämpat dokumentstudier av årsredovisningar, artiklar, tidskrifter och övrig forskning. Resultat - Flygplansvärdepapperiseringar är för närvarande dyra och ineffektiva, och blir meningsfulla endast vid isolerade tillfällen. För en ökad användning bör instrumentet genomgå en processuell sofistikering i kombination med marknadens tillfrisknande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Kalle ; Smith, Axel ; Cederqvist, Henrik and Åkerlund, Erik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Värdepapperisering, securitization, leasing, lessor, lessee, EETC, ALPS, flygplansfinansiering, SPV, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1439741
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:48:50
@misc{1439741,
 abstract   = {{Syfte - Syftet med denna uppsats är att utreda värdepapperiseringens potential som finansieringsinstrument inom flygbranschen. Metod - Genom både kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar har vi inhämtat information om flygbranschens syn på värdepapperisering. Uppsatsen har en deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv - De teoretiska perspektiven består främst av företagsekonomiska teorier inom finansiering och marknadsfriktioner. Även branschspecifika teorier inom värdepapperisering används. Empiri - Det empiriska materialet behandlar främst lessors som tillhandahåller stora leasetransaktioner. I den mån möjligt har även leasetagare konsulterats. Även övriga sakkunniga individer med bl.a. legal kännedom inom flygindustrin har bidragit med information. Vi har också tillämpat dokumentstudier av årsredovisningar, artiklar, tidskrifter och övrig forskning. Resultat - Flygplansvärdepapperiseringar är för närvarande dyra och ineffektiva, och blir meningsfulla endast vid isolerade tillfällen. För en ökad användning bör instrumentet genomgå en processuell sofistikering i kombination med marknadens tillfrisknande.}},
 author    = {{Lundberg, Kalle and Smith, Axel and Cederqvist, Henrik and Åkerlund, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Värdepapperisering – en flygande finansieringsform?}},
 year     = {{2009}},
}