Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

LIVS-viktigt? CSR i livsmedelsbranschen: En studie om ägarstrukturens påverkan på arbetsprocessen.

Kvarnström, Frida ; Berg, Elsa and Ingelhammar, Annika (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår studie är att undersöka om och hur fallföretagens ägarstruktur påverkar deras CSR-arbete. Vår ambition är att kartlägga i vilken mån ägarstrukturella faktorer påverkar arbetsgången i ett franchiseföretag jämfört med ett familjeföretag. Vi har genomfört en case-studie utifrån en induktiv samt kvalitativ ansats. Fallstudien baseras på två företag, ICA och City Gross. Empirin består av fyra semistrukturerade intervjuer inom respektive företag. Utifrån vår studie har vi kunnat dra följande slutsats: Skillnader och olika förutsättningar till följd av våra fallföretags ägarstruktur har kunnat påvisas. Vi har även gjort en ansats till att utveckla en del av de teoretiska begrepp och modeller som studerats. Vår studie kan däremot... (More)
Syftet med vår studie är att undersöka om och hur fallföretagens ägarstruktur påverkar deras CSR-arbete. Vår ambition är att kartlägga i vilken mån ägarstrukturella faktorer påverkar arbetsgången i ett franchiseföretag jämfört med ett familjeföretag. Vi har genomfört en case-studie utifrån en induktiv samt kvalitativ ansats. Fallstudien baseras på två företag, ICA och City Gross. Empirin består av fyra semistrukturerade intervjuer inom respektive företag. Utifrån vår studie har vi kunnat dra följande slutsats: Skillnader och olika förutsättningar till följd av våra fallföretags ägarstruktur har kunnat påvisas. Vi har även gjort en ansats till att utveckla en del av de teoretiska begrepp och modeller som studerats. Vår studie kan däremot inte besvara vilken väg som är den rätta och om den ena strukturen är mer fördelaktig vid ett CSR-arbete än den andra. Vi har format vår slutsats utifrån hypoteser där vi ämnar belysa de genvägar och vägsjäl som respektive struktur medför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kvarnström, Frida ; Berg, Elsa and Ingelhammar, Annika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate Social Responsibility, Ägarstruktur, Samhällsansvar, Corporate Strategy, Corporate Govenance, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1439755
date added to LUP
2009-06-08 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:40:00
@misc{1439755,
 abstract   = {{Syftet med vår studie är att undersöka om och hur fallföretagens ägarstruktur påverkar deras CSR-arbete. Vår ambition är att kartlägga i vilken mån ägarstrukturella faktorer påverkar arbetsgången i ett franchiseföretag jämfört med ett familjeföretag. Vi har genomfört en case-studie utifrån en induktiv samt kvalitativ ansats. Fallstudien baseras på två företag, ICA och City Gross. Empirin består av fyra semistrukturerade intervjuer inom respektive företag. Utifrån vår studie har vi kunnat dra följande slutsats: Skillnader och olika förutsättningar till följd av våra fallföretags ägarstruktur har kunnat påvisas. Vi har även gjort en ansats till att utveckla en del av de teoretiska begrepp och modeller som studerats. Vår studie kan däremot inte besvara vilken väg som är den rätta och om den ena strukturen är mer fördelaktig vid ett CSR-arbete än den andra. Vi har format vår slutsats utifrån hypoteser där vi ämnar belysa de genvägar och vägsjäl som respektive struktur medför.}},
 author    = {{Kvarnström, Frida and Berg, Elsa and Ingelhammar, Annika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{LIVS-viktigt? CSR i livsmedelsbranschen: En studie om ägarstrukturens påverkan på arbetsprocessen.}},
 year     = {{2009}},
}