Advanced

Piotroskimodellen - vägen till ekonomiskt oberoende?

Johansson, Carina; Von Gerber, Diderik and Johansson, Stefan (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Piotroski-modellen – vägen till ekonomiskt oberoende? Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Diderik von Gerber, Carina Johansson, Stefan Johansson
Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord: Piotroski-modellen, B/M-tal, Aktieavkastning, Sharpekvoten, Effektiva marknadshypotesen. Syfte: Vi vill genom uppsatsen undersöka om Piotroski-modellens riskjusterade avkastningar slår marknadens avkastning. Metod: En kvantitativ undersökning har genomförts med hjälp av analys av av börsdata från 1998-2009. Vi har använt oss av statistiska metoder för att analysera resultatet. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen består i huvudsak av Piotroski-modellen, B/M-tal,... (More)
Examensarbetets titel: Piotroski-modellen – vägen till ekonomiskt oberoende? Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Diderik von Gerber, Carina Johansson, Stefan Johansson
Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord: Piotroski-modellen, B/M-tal, Aktieavkastning, Sharpekvoten, Effektiva marknadshypotesen. Syfte: Vi vill genom uppsatsen undersöka om Piotroski-modellens riskjusterade avkastningar slår marknadens avkastning. Metod: En kvantitativ undersökning har genomförts med hjälp av analys av av börsdata från 1998-2009. Vi har använt oss av statistiska metoder för att analysera resultatet. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen består i huvudsak av Piotroski-modellen, B/M-tal, Sharpekvot och 130/30-modellen.
Empiri: Data från alla företagen på Stockholmsbörsen mellan 1998 och 2009 har samlats in via Datastream tillsammans med aktiekursen för samma period för att kunna prediktera hur dessa kommer att utvecklas i framtiden. Insamlad data har bearbetats för att ranka företagen enligt Piotroski-modellen. Börsportföljer om 20 företag med hög ranking har skapats. Portföljerna viktas om årligen. De olika portföljerna har sedan utvärderats gentemot avkastningsindex för respektive år. Resultat: Undersökningen visar att företag med en hög F_SCORE (7-9) har en signifikant högre avkastning än företag med F_SCORE (0-3). Avkastningen för företag med F_SCORE (7-9) har en högre avkastning än index. Den högre avkastningen gäller även om avkastningen riskjusteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Carina; Von Gerber, Diderik and Johansson, Stefan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Piotroski-modellen, B/M-tal, Aktieavkastning, Sharpekvoten, Effektiva marknadshypotesen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1439761
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:48:24
@misc{1439761,
 abstract   = {Examensarbetets titel:	Piotroski-modellen – vägen till ekonomiskt oberoende? Seminariedatum:	2009-06-05 Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Diderik von Gerber, Carina Johansson, Stefan Johansson
Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord:	Piotroski-modellen, B/M-tal, Aktieavkastning, Sharpekvoten, Effektiva marknadshypotesen. Syfte:	Vi vill genom uppsatsen undersöka om Piotroski-modellens riskjusterade avkastningar slår marknadens avkastning. Metod:	En kvantitativ undersökning har genomförts med hjälp av analys av av börsdata från 1998-2009. Vi har använt oss av statistiska metoder för att analysera resultatet. Teoretiska perspektiv:	Den teoretiska basen består i huvudsak av Piotroski-modellen, B/M-tal, Sharpekvot och 130/30-modellen.
Empiri:	Data från alla företagen på Stockholmsbörsen mellan 1998 och 2009 har samlats in via Datastream tillsammans med aktiekursen för samma period för att kunna prediktera hur dessa kommer att utvecklas i framtiden. Insamlad data har bearbetats för att ranka företagen enligt Piotroski-modellen. Börsportföljer om 20 företag med hög ranking har skapats. Portföljerna viktas om årligen. De olika portföljerna har sedan utvärderats gentemot avkastningsindex för respektive år. Resultat:	Undersökningen visar att företag med en hög F_SCORE (7-9) har en signifikant högre avkastning än företag med F_SCORE (0-3). Avkastningen för företag med F_SCORE (7-9) har en högre avkastning än index. Den högre avkastningen gäller även om avkastningen riskjusteras.},
 author    = {Johansson, Carina and Von Gerber, Diderik and Johansson, Stefan},
 keyword   = {Piotroski-modellen,B/M-tal,Aktieavkastning,Sharpekvoten,Effektiva marknadshypotesen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Piotroskimodellen - vägen till ekonomiskt oberoende?},
 year     = {2009},
}