Advanced

Sourcing i Kina - En studie i hur valet av sourcingmetod påverkar sourcingprocessen i Kina

Johansson, Anton; Lavén, Katarina and Engstrand, Andrea (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte Syftet med uppsatsen är att från ett processperspektiv analysera de specifika utmaningar ett företag möter vid sourcing av sina strategiska inköp i Kina. Vi vill även undersöka hur ett företags förutsättningar och syfte med sourcingen påverkar valet av sourcingmetod. Vi avser sedan att studera hur valet av sourcingmetod påverkar företagets förutsättningar att hantera dessa utmaningar och därigenom ökar möjligheterna att lyckas med sin sourcingprocess i Kina. Metod För att kunna få en djupgående studie av sourcingprocessen har vi valt en Kvalitativ metod där vi har med intervjuat två svenska industriföretag. Dessa två företag har använt sig av två olika sourcingmetoder vid sourcing från Kina. Teoretiska perspektiv Den teoretiska... (More)
Syfte Syftet med uppsatsen är att från ett processperspektiv analysera de specifika utmaningar ett företag möter vid sourcing av sina strategiska inköp i Kina. Vi vill även undersöka hur ett företags förutsättningar och syfte med sourcingen påverkar valet av sourcingmetod. Vi avser sedan att studera hur valet av sourcingmetod påverkar företagets förutsättningar att hantera dessa utmaningar och därigenom ökar möjligheterna att lyckas med sin sourcingprocess i Kina. Metod För att kunna få en djupgående studie av sourcingprocessen har vi valt en Kvalitativ metod där vi har med intervjuat två svenska industriföretag. Dessa två företag har använt sig av två olika sourcingmetoder vid sourcing från Kina. Teoretiska perspektiv Den teoretiska referensram består av Supply Chain Management, kulturella skillnader mellan Sverige och Kina och Total Quality Management. Genom dessa teorier vill vi analysera sourcingprocessens alla delar utifrån ett processperspektiv. Empiri Här sammanställs den relevanta informationen från de kvalitativa intervjuerna med respondenten från Lindab, BtC och Alpha. Resultat Vi har i vår studie funnit att om företagets långsiktiga syfte är att etablera en ny värdekedja i Kina för att producera regionalt, kan företaget möjligen ha överseende med den ineffektivitet som kan uppstå i inledningsfasen av sourcingprocessen till förmån för ett framtida värde. Är syftet däremot att snabbt sänka kostnaderna och sourca komponenter från Kina till Sverige är det för många företag fördelaktigt att använda sig av ett sourcingföretag likt Bridge to China. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Anton; Lavén, Katarina and Engstrand, Andrea
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sourcing, Kina, Supply Chain Management, kulturella skillnader, Total Quality Management, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1439767
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:44:01
@misc{1439767,
 abstract   = {Syfte Syftet med uppsatsen är att från ett processperspektiv analysera de specifika utmaningar ett företag möter vid sourcing av sina strategiska inköp i Kina. Vi vill även undersöka hur ett företags förutsättningar och syfte med sourcingen påverkar valet av sourcingmetod. Vi avser sedan att studera hur valet av sourcingmetod påverkar företagets förutsättningar att hantera dessa utmaningar och därigenom ökar möjligheterna att lyckas med sin sourcingprocess i Kina. Metod För att kunna få en djupgående studie av sourcingprocessen har vi valt en Kvalitativ metod där vi har med intervjuat två svenska industriföretag. Dessa två företag har använt sig av två olika sourcingmetoder vid sourcing från Kina. Teoretiska perspektiv Den teoretiska referensram består av Supply Chain Management, kulturella skillnader mellan Sverige och Kina och Total Quality Management. Genom dessa teorier vill vi analysera sourcingprocessens alla delar utifrån ett processperspektiv. Empiri Här sammanställs den relevanta informationen från de kvalitativa intervjuerna med respondenten från Lindab, BtC och Alpha. Resultat Vi har i vår studie funnit att om företagets långsiktiga syfte är att etablera en ny värdekedja i Kina för att producera regionalt, kan företaget möjligen ha överseende med den ineffektivitet som kan uppstå i inledningsfasen av sourcingprocessen till förmån för ett framtida värde. Är syftet däremot att snabbt sänka kostnaderna och sourca komponenter från Kina till Sverige är det för många företag fördelaktigt att använda sig av ett sourcingföretag likt Bridge to China.},
 author    = {Johansson, Anton and Lavén, Katarina and Engstrand, Andrea},
 keyword   = {Sourcing,Kina,Supply Chain Management,kulturella skillnader,Total Quality Management,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sourcing i Kina - En studie i hur valet av sourcingmetod påverkar sourcingprocessen i Kina},
 year     = {2009},
}