Advanced

Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken

Cavalli-Abrahamson, Henrik; Hornfeldt, Kasper and Von Sivers, Carl (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att granska och kartlägga kreditgivningsprocessen samt hantering av osäkra krediter i två av Sveriges storbanker. Metod: Metoden har sin utgångspunkt i en kvalitativ undersökning där empirin har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer, rapporter och publicerade vetenskapliga artiklar. Teoretiska perspektiv: Vetenskapliga artiklar kring riskmätning och siffrors betydelse presenteras i litteraturgenomgången. Detta ligger till grund för vår analys och för uppsatsens teoretiska bidrag. Empiri: Empirin hämtas från publicerade rapporter, årsredovisningar samt från intervjuer med SEB, Handelsbanken, Finansinspektionen och en oberoende respondent. Slutsats: Kreditgivning och hantering av osäkra krediter... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att granska och kartlägga kreditgivningsprocessen samt hantering av osäkra krediter i två av Sveriges storbanker. Metod: Metoden har sin utgångspunkt i en kvalitativ undersökning där empirin har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer, rapporter och publicerade vetenskapliga artiklar. Teoretiska perspektiv: Vetenskapliga artiklar kring riskmätning och siffrors betydelse presenteras i litteraturgenomgången. Detta ligger till grund för vår analys och för uppsatsens teoretiska bidrag. Empiri: Empirin hämtas från publicerade rapporter, årsredovisningar samt från intervjuer med SEB, Handelsbanken, Finansinspektionen och en oberoende respondent. Slutsats: Kreditgivning och hantering av osäkra krediter hanteras på ett snarlikt sätt i båda banker. De två områdena är starkt kopplade till varandra. Hanteringen av osäkra krediter förklaras i en modell om fyra steg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cavalli-Abrahamson, Henrik; Hornfeldt, Kasper and Von Sivers, Carl
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Osäkra krediter, kreditgivning, Carnegie, Basel II, riskmätning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1439780
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:46:35
@misc{1439780,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att granska och kartlägga kreditgivningsprocessen samt hantering av osäkra krediter i två av Sveriges storbanker. Metod: Metoden har sin utgångspunkt i en kvalitativ undersökning där empirin har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer, rapporter och publicerade vetenskapliga artiklar. Teoretiska perspektiv: Vetenskapliga artiklar kring riskmätning och siffrors betydelse presenteras i litteraturgenomgången. Detta ligger till grund för vår analys och för uppsatsens teoretiska bidrag. Empiri: Empirin hämtas från publicerade rapporter, årsredovisningar samt från intervjuer med SEB, Handelsbanken, Finansinspektionen och en oberoende respondent. Slutsats: Kreditgivning och hantering av osäkra krediter hanteras på ett snarlikt sätt i båda banker. De två områdena är starkt kopplade till varandra. Hanteringen av osäkra krediter förklaras i en modell om fyra steg.},
 author    = {Cavalli-Abrahamson, Henrik and Hornfeldt, Kasper and Von Sivers, Carl},
 keyword   = {Osäkra krediter,kreditgivning,Carnegie,Basel II,riskmätning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken},
 year     = {2009},
}