Advanced

Beyond Balanced Scorecard - Om verksamhetsstyrningen i Lernia

Pardon, Sacha; Westdahl, Camilla and Stahl, Thomas (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Spanish)
Syfte: Hur arbetar Lernia med verksamhetsstyrning och hur har den utvecklats över tid? Vilka händelser ligger bakom förändringen och hur inkorporeras immateriella värden i verksamhetsstyrningen/ekonomistyrningen? Metod: Kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Empiri: Lernia är ett utbildnings- och bemanningsföretag som genomgick en större organisationsförändring under 2008. Denna förändring innebar bland annat att de gick ifrån balanserat styrkort. Istället skall de arbeta mer affärsfokuserat vilket innebär större tyngd på finansiella nyckeltal samt att de förändrat sina medarbetarsamtal till ”måldialog”. Dessa måldialoger syftar till koppla samman de anställdas prestationer med Lernias framgångar. Resultat: Lernia är ännu... (More)
Syfte: Hur arbetar Lernia med verksamhetsstyrning och hur har den utvecklats över tid? Vilka händelser ligger bakom förändringen och hur inkorporeras immateriella värden i verksamhetsstyrningen/ekonomistyrningen? Metod: Kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Empiri: Lernia är ett utbildnings- och bemanningsföretag som genomgick en större organisationsförändring under 2008. Denna förändring innebar bland annat att de gick ifrån balanserat styrkort. Istället skall de arbeta mer affärsfokuserat vilket innebär större tyngd på finansiella nyckeltal samt att de förändrat sina medarbetarsamtal till ”måldialog”. Dessa måldialoger syftar till koppla samman de anställdas prestationer med Lernias framgångar. Resultat: Lernia är ännu inte helt färdiga med sin organisationsförändring, men det arbete som hittills har genomförts visar på ett gott resultat. Huruvida det var klokt att gå ifrån balanserat styrkort kan diskuteras. Eftersom konceptet inte tillämpades fullt ut kan det vara rimligt att gå över till något nytt. Samtidigt menar vi att företaget hade kunnat hålla kvar vid BSC om de hade följ utvecklingen med strategikartor och relaterad de immateriella och finansiella nyckeltalen. När de nu skall arbeta mer affärsfokuserat är det viktigt att de immateriella värdena inte glöms bort. Förhoppning är att de ska koppla samman de olika värdena med varandra. Som vi ser det har det nya mer affärsinriktade tankesättet gällande måldialogen alla förutsättningar att lyckas väl. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pardon, Sacha; Westdahl, Camilla and Stahl, Thomas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Balanserat Styrkort, organisationsförändring, ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, immateriella värden, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1440123
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:28:05
@misc{1440123,
 abstract   = {Syfte: Hur arbetar Lernia med verksamhetsstyrning och hur har den utvecklats över tid? Vilka händelser ligger bakom förändringen och hur inkorporeras immateriella värden i verksamhetsstyrningen/ekonomistyrningen? Metod: Kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Empiri: Lernia är ett utbildnings- och bemanningsföretag som genomgick en större organisationsförändring under 2008. Denna förändring innebar bland annat att de gick ifrån balanserat styrkort. Istället skall de arbeta mer affärsfokuserat vilket innebär större tyngd på finansiella nyckeltal samt att de förändrat sina medarbetarsamtal till ”måldialog”. Dessa måldialoger syftar till koppla samman de anställdas prestationer med Lernias framgångar. Resultat: Lernia är ännu inte helt färdiga med sin organisationsförändring, men det arbete som hittills har genomförts visar på ett gott resultat. Huruvida det var klokt att gå ifrån balanserat styrkort kan diskuteras. Eftersom konceptet inte tillämpades fullt ut kan det vara rimligt att gå över till något nytt. Samtidigt menar vi att företaget hade kunnat hålla kvar vid BSC om de hade följ utvecklingen med strategikartor och relaterad de immateriella och finansiella nyckeltalen. När de nu skall arbeta mer affärsfokuserat är det viktigt att de immateriella värdena inte glöms bort. Förhoppning är att de ska koppla samman de olika värdena med varandra. Som vi ser det har det nya mer affärsinriktade tankesättet gällande måldialogen alla förutsättningar att lyckas väl.},
 author    = {Pardon, Sacha and Westdahl, Camilla and Stahl, Thomas},
 keyword   = {Balanserat Styrkort,organisationsförändring,ekonomistyrning,verksamhetsstyrning,immateriella värden,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beyond Balanced Scorecard - Om verksamhetsstyrningen i Lernia},
 year     = {2009},
}