Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

CSR i tiden - hur påverkas klädesbranschen och dess konsumenters köpbeteende av den ökade miljömedvetenheten?

Jörvall, Fanny ; Westregård, Henrik and Hellners Käck, Axel (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att från olika synvinklar spegla hur H&M kommer att anpassa eller tvingas anpassa sin verksamhet till de nya förhållanden som råder. CSR har expanderat de senaste åren och H&M har satsat på att implementera CSR i hela organisationen och är idag marknadsledande, men har fortfarande långt kvar. Vårt syfte är att se hur denna CSR-strategi uppfattas av utomstående.
En kvantitativ metod där vi samlat in data i form av enkäter för att kunna se ett bredare statistiskt samband bland konsumenter. Detta har kompletterats med en kvalitativ metod där vi genom intervjuer åstadkommit ett mer djupgående resultat.
Teorin har i vår studie fungerat som en utgångspunkt för att bättre förstå H&M och branschens framtida CSR-strategier. Teorierna... (More)
Vårt syfte är att från olika synvinklar spegla hur H&M kommer att anpassa eller tvingas anpassa sin verksamhet till de nya förhållanden som råder. CSR har expanderat de senaste åren och H&M har satsat på att implementera CSR i hela organisationen och är idag marknadsledande, men har fortfarande långt kvar. Vårt syfte är att se hur denna CSR-strategi uppfattas av utomstående.
En kvantitativ metod där vi samlat in data i form av enkäter för att kunna se ett bredare statistiskt samband bland konsumenter. Detta har kompletterats med en kvalitativ metod där vi genom intervjuer åstadkommit ett mer djupgående resultat.
Teorin har i vår studie fungerat som en utgångspunkt för att bättre förstå H&M och branschens framtida CSR-strategier. Teorierna har vi sedan applicerat på vår analys och diskussion för att öka trovärdigheten i vårt resultat. Empirin består av det data vi har samlat in samt det externa material som var relevant för vår studie. I vår studie har vi kommit fram till att ett genomgående CSR-arbete har utvecklats från att vara frivilligt till att bli en avgörande faktor för att förbli ett framgångsrikt företag. Vidare har vår studie påvisat att informationsspridningen har förbättrats och miljömedvetenheten ökat. Idag innehar konsumenter en större inblick i företagens verksamhet vilket ökar pressen på att arbeta för en hållbar utveckling. Det finns en tydlig indikation på att efterfrågan på miljövänliga kläder kommer öka med tiden vilket ger H&M ännu en anledning att utöka sitt sortiment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jörvall, Fanny ; Westregård, Henrik and Hellners Käck, Axel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, hållbar utveckling, ekologiska kläder, H&M och miljö, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1440129
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:47:14
@misc{1440129,
 abstract   = {{Vårt syfte är att från olika synvinklar spegla hur H&M kommer att anpassa eller tvingas anpassa sin verksamhet till de nya förhållanden som råder. CSR har expanderat de senaste åren och H&M har satsat på att implementera CSR i hela organisationen och är idag marknadsledande, men har fortfarande långt kvar. Vårt syfte är att se hur denna CSR-strategi uppfattas av utomstående.
En kvantitativ metod där vi samlat in data i form av enkäter för att kunna se ett bredare statistiskt samband bland konsumenter. Detta har kompletterats med en kvalitativ metod där vi genom intervjuer åstadkommit ett mer djupgående resultat.
Teorin har i vår studie fungerat som en utgångspunkt för att bättre förstå H&M och branschens framtida CSR-strategier. Teorierna har vi sedan applicerat på vår analys och diskussion för att öka trovärdigheten i vårt resultat. Empirin består av det data vi har samlat in samt det externa material som var relevant för vår studie. I vår studie har vi kommit fram till att ett genomgående CSR-arbete har utvecklats från att vara frivilligt till att bli en avgörande faktor för att förbli ett framgångsrikt företag. Vidare har vår studie påvisat att informationsspridningen har förbättrats och miljömedvetenheten ökat. Idag innehar konsumenter en större inblick i företagens verksamhet vilket ökar pressen på att arbeta för en hållbar utveckling. Det finns en tydlig indikation på att efterfrågan på miljövänliga kläder kommer öka med tiden vilket ger H&M ännu en anledning att utöka sitt sortiment.}},
 author    = {{Jörvall, Fanny and Westregård, Henrik and Hellners Käck, Axel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{CSR i tiden - hur påverkas klädesbranschen och dess konsumenters köpbeteende av den ökade miljömedvetenheten?}},
 year     = {{2009}},
}