Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förvärv av bolag i kris

Colebring, Johanna ; Leijonhielm, Johan and Paciorek, Amanda (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att analysera och utvärdera due diligence som företeelse i förvärvsprocessen av bolag som genomför en rekonstruktion. Detta för att undersöka huruvida det förekommer skillnader från traditionella företagsförvärv. Metod: Vår uppsats utgår från en deduktiv ansats med en kvalitativ undersökningsdesign. Utifrån detta genomfördes fem öppna intervjuer med respondenter som har stor erfarenhet av företagsförvärv, företagsrekonstruktioner och due diligence. Studien utgår från köparens perspektiv och begränsas till finansiella och legala problem i samband med företagsförvärv. Praktisk referensram: Den teoretiska referensramen inleds med lagen om företagsrekonstruktion, detta för att enkelt kunna beskriva händelsens förlopp och dess... (More)
Syfte: Syftet är att analysera och utvärdera due diligence som företeelse i förvärvsprocessen av bolag som genomför en rekonstruktion. Detta för att undersöka huruvida det förekommer skillnader från traditionella företagsförvärv. Metod: Vår uppsats utgår från en deduktiv ansats med en kvalitativ undersökningsdesign. Utifrån detta genomfördes fem öppna intervjuer med respondenter som har stor erfarenhet av företagsförvärv, företagsrekonstruktioner och due diligence. Studien utgår från köparens perspektiv och begränsas till finansiella och legala problem i samband med företagsförvärv. Praktisk referensram: Den teoretiska referensramen inleds med lagen om företagsrekonstruktion, detta för att enkelt kunna beskriva händelsens förlopp och dess restriktioner. Vidare presenteras incitament till företagsförvärv och hur uppköpsobjekt generellt värderas. De avslutande teorierna beskriver due diligence vid uppköp samt förvärvsprocessens alla faser. Empiri: Det empiriska avsnittet består av fem öppna intervjuer med två rekonstruktörer, en jurist, två konsulter och en investment manager på ett private equity-bolag. Applicerat på utvalda teorier ska resultatet från intervjuerna diskuteras i analysen, för att dra slutsatser och svara på valda problemformuleringar. Resultat: Vår slutsats är att en due diligence vid företagsförvärv alltid är relevant, oavsett om företag är i obestånd eller inte. Genomförandet borde dock vara mer utförligt då riskerna är större vid förvärv av ett rekonstruktionsobjekt. Den huvudsakliga faktorn som påverkar granskningen av rekonstruktionsobjekt är bristen på tid. Även köparens förtroende för rekonstruktören och rekonstruktionsrapporten utgör ett problem. Dessutom skiljer sig värderingen av rekonstruktionsobjekt jämfört med vanliga förvärv oavsett om det aktuella bolaget är lönsamt eller inte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Colebring, Johanna ; Leijonhielm, Johan and Paciorek, Amanda
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rekonstruktion, företagsförvärv, due diligence, ackord, företagsvärdering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1454255
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:47:35
@misc{1454255,
 abstract   = {{Syfte: Syftet är att analysera och utvärdera due diligence som företeelse i förvärvsprocessen av bolag som genomför en rekonstruktion. Detta för att undersöka huruvida det förekommer skillnader från traditionella företagsförvärv. Metod: Vår uppsats utgår från en deduktiv ansats med en kvalitativ undersökningsdesign. Utifrån detta genomfördes fem öppna intervjuer med respondenter som har stor erfarenhet av företagsförvärv, företagsrekonstruktioner och due diligence. Studien utgår från köparens perspektiv och begränsas till finansiella och legala problem i samband med företagsförvärv. Praktisk referensram: Den teoretiska referensramen inleds med lagen om företagsrekonstruktion, detta för att enkelt kunna beskriva händelsens förlopp och dess restriktioner. Vidare presenteras incitament till företagsförvärv och hur uppköpsobjekt generellt värderas. De avslutande teorierna beskriver due diligence vid uppköp samt förvärvsprocessens alla faser. Empiri: Det empiriska avsnittet består av fem öppna intervjuer med två rekonstruktörer, en jurist, två konsulter och en investment manager på ett private equity-bolag. Applicerat på utvalda teorier ska resultatet från intervjuerna diskuteras i analysen, för att dra slutsatser och svara på valda problemformuleringar. Resultat: Vår slutsats är att en due diligence vid företagsförvärv alltid är relevant, oavsett om företag är i obestånd eller inte. Genomförandet borde dock vara mer utförligt då riskerna är större vid förvärv av ett rekonstruktionsobjekt. Den huvudsakliga faktorn som påverkar granskningen av rekonstruktionsobjekt är bristen på tid. Även köparens förtroende för rekonstruktören och rekonstruktionsrapporten utgör ett problem. Dessutom skiljer sig värderingen av rekonstruktionsobjekt jämfört med vanliga förvärv oavsett om det aktuella bolaget är lönsamt eller inte.}},
 author    = {{Colebring, Johanna and Leijonhielm, Johan and Paciorek, Amanda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förvärv av bolag i kris}},
 year     = {{2009}},
}