Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kritikrätten i Sverige och Danmark - en jämförelse av rätten att kritisera arbetsgivaren länderna emellan

Hellström, Fredrik (2009)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Kritikrätten handlar enligt det arbetsrättsliga synsättet om arbetstagarnas rätt att kritisera sin arbetsgivare. I den här uppsatsen berörs den externa kritikrätten, dvs. rätten att kritisera arbetsgivaren inför utomstående. Sådan kritik är naturligtvis känsligt för arbetsgivaren då den kan tillfoga skada i renomméhänseende. Syftet med uppsatsen är att jämföra kritikrätten i Sverige och Danmark med fokus dels på privat anställda, dels på offentligt anställda, för att se om det finns några skillnader mellan länderna. Anledningen till uppdelningen på sektorer är att de lyder under olika regler. Även om privat anställda har rätt till yttrandefrihet som ges enligt grundlagen och Europakonventionen inträder i och med anställningskontraktet en... (More)
Kritikrätten handlar enligt det arbetsrättsliga synsättet om arbetstagarnas rätt att kritisera sin arbetsgivare. I den här uppsatsen berörs den externa kritikrätten, dvs. rätten att kritisera arbetsgivaren inför utomstående. Sådan kritik är naturligtvis känsligt för arbetsgivaren då den kan tillfoga skada i renomméhänseende. Syftet med uppsatsen är att jämföra kritikrätten i Sverige och Danmark med fokus dels på privat anställda, dels på offentligt anställda, för att se om det finns några skillnader mellan länderna. Anledningen till uppdelningen på sektorer är att de lyder under olika regler. Även om privat anställda har rätt till yttrandefrihet som ges enligt grundlagen och Europakonventionen inträder i och med anställningskontraktet en lojalitetsplikt i vilken det inkluderas en generell tystnadsplikt, en tystnadsplikt som finns i alla anställningsavtal. Denna ska visa sig begränsa yttrandefriheten och därmed rätten att kritisera arbetsgivaren för privat anställda. Enligt lojalitetsplikten är det nämligen förbjudet att skada arbetsgivaren t.ex. genom uttalanden med känsligt innehåll eller genom häftig kritik. Överskrids kritikrätten riskerar arbetstagaren uppsägning eller avskedande. Denna begränsning av kritikrätten som följer av anställningsavtalet finns i både svensk och dansk rätt. För offentligt anställda förhåller det sig annorlunda. För dessa är grundlagen och Europakonventionen fullt tillämplig och offentligt anställdas yttrandefrihet och kritikrätt kan endast begränsas genom lag. Med andra ord blir den tystnadsplikt som följer av lojalitetsplikten utan betydelse för offentligt anställda. Istället finns det regler om tystnadsplikt i lag. Även för offentligt anställda gäller liknande regler för Danmark och Sverige. Således finns samma uppdelning i Danmark där offentligt anställda har väsentligt vidare kritikrätt än privat anställda. Denna brist på yttrandefrihet för privat anställda har kritiserats. I en dom från början av seklet erkänner Europadomstolen att artikel 10 om yttrandefrihet även kan ha betydelse mellan privata rättssubjekt, alltså mellan en privat arbetsgivare och arbetstagare. Beroende på hur domen tolkas skulle det kunna innebära större rättigheter och därmed en vidare kritikrätt för privat anställda men exakt hur domen ska tolkas är i dagsläget oklart. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellström, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sverige, Danmark, tystnadsplikt, Lojalitetsplikt, kritikrätt, meddelarrätt, Europakonventionen över de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1454269
date added to LUP
2009-06-11 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:31
@misc{1454269,
 abstract   = {{Kritikrätten handlar enligt det arbetsrättsliga synsättet om arbetstagarnas rätt att kritisera sin arbetsgivare. I den här uppsatsen berörs den externa kritikrätten, dvs. rätten att kritisera arbetsgivaren inför utomstående. Sådan kritik är naturligtvis känsligt för arbetsgivaren då den kan tillfoga skada i renomméhänseende. Syftet med uppsatsen är att jämföra kritikrätten i Sverige och Danmark med fokus dels på privat anställda, dels på offentligt anställda, för att se om det finns några skillnader mellan länderna. Anledningen till uppdelningen på sektorer är att de lyder under olika regler. Även om privat anställda har rätt till yttrandefrihet som ges enligt grundlagen och Europakonventionen inträder i och med anställningskontraktet en lojalitetsplikt i vilken det inkluderas en generell tystnadsplikt, en tystnadsplikt som finns i alla anställningsavtal. Denna ska visa sig begränsa yttrandefriheten och därmed rätten att kritisera arbetsgivaren för privat anställda. Enligt lojalitetsplikten är det nämligen förbjudet att skada arbetsgivaren t.ex. genom uttalanden med känsligt innehåll eller genom häftig kritik. Överskrids kritikrätten riskerar arbetstagaren uppsägning eller avskedande. Denna begränsning av kritikrätten som följer av anställningsavtalet finns i både svensk och dansk rätt. För offentligt anställda förhåller det sig annorlunda. För dessa är grundlagen och Europakonventionen fullt tillämplig och offentligt anställdas yttrandefrihet och kritikrätt kan endast begränsas genom lag. Med andra ord blir den tystnadsplikt som följer av lojalitetsplikten utan betydelse för offentligt anställda. Istället finns det regler om tystnadsplikt i lag. Även för offentligt anställda gäller liknande regler för Danmark och Sverige. Således finns samma uppdelning i Danmark där offentligt anställda har väsentligt vidare kritikrätt än privat anställda. Denna brist på yttrandefrihet för privat anställda har kritiserats. I en dom från början av seklet erkänner Europadomstolen att artikel 10 om yttrandefrihet även kan ha betydelse mellan privata rättssubjekt, alltså mellan en privat arbetsgivare och arbetstagare. Beroende på hur domen tolkas skulle det kunna innebära större rättigheter och därmed en vidare kritikrätt för privat anställda men exakt hur domen ska tolkas är i dagsläget oklart.}},
 author    = {{Hellström, Fredrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kritikrätten i Sverige och Danmark - en jämförelse av rätten att kritisera arbetsgivaren länderna emellan}},
 year     = {{2009}},
}