Advanced

Finanskrisens effekt på strategier och intern styrning- en fallstudie av Swedbank, Karlskrona

Bäcklund, Fredrik; Bisanovic, Jasmina and Bergström, Johanna (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Finanskrisens effekt på strategier och intern styrning- en fallstudie av Swedbank Karlskrona. Seminariedatum: 4 juni 2009. Ämne/Kurs: FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Johanna Bergström, Jasmina Bisanovic, Fredrik Bäcklund. Handledare: Ola Mattisson, Ulf Ramberg. Nyckelord: Finanskrisen, intern styrning, strategi, osäker omvärld, begränsande faktor. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den lokala ledningen på Swedbank, Karlskrona uppfattar finanskrisens effekt på det lokala bankkontoret, för att analysera vilken påverkan den har haft på de implementerade strategierna och den interna styrningen. Metod: Vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod med abduktiv ansats och semistrukturerade... (More)
Titel: Finanskrisens effekt på strategier och intern styrning- en fallstudie av Swedbank Karlskrona. Seminariedatum: 4 juni 2009. Ämne/Kurs: FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Johanna Bergström, Jasmina Bisanovic, Fredrik Bäcklund. Handledare: Ola Mattisson, Ulf Ramberg. Nyckelord: Finanskrisen, intern styrning, strategi, osäker omvärld, begränsande faktor. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den lokala ledningen på Swedbank, Karlskrona uppfattar finanskrisens effekt på det lokala bankkontoret, för att analysera vilken påverkan den har haft på de implementerade strategierna och den interna styrningen. Metod: Vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod med abduktiv ansats och semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: De teorier vi använder oss av är ramverk för strategiimplementering och situationellt synsätt, vilka vi har kombinerat i en utvidgad modell. Empiri: Empirin bygger på en personlig intervju, en telefonintervju samt kompletterande företagsintern information från Swedbank. Slutsats: Swedbanks interna styrning har varken blivit påverkad av eller anpassad till den rådande finanskrisen. Däremot har en av fyra strategier blivit påverkad vilket resulterade i att detta strategiarbete tillfälligt stannade upp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bäcklund, Fredrik; Bisanovic, Jasmina and Bergström, Johanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finanskrisen, intern styrning, strategi, osäker omvärld, begränsande faktor, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1458559
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:49:36
@misc{1458559,
 abstract   = {Titel: Finanskrisens effekt på strategier och intern styrning- en fallstudie av Swedbank Karlskrona. Seminariedatum: 4 juni 2009. Ämne/Kurs: FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Johanna Bergström, Jasmina Bisanovic, Fredrik Bäcklund. Handledare: Ola Mattisson, Ulf Ramberg. Nyckelord: Finanskrisen, intern styrning, strategi, osäker omvärld, begränsande faktor. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den lokala ledningen på Swedbank, Karlskrona uppfattar finanskrisens effekt på det lokala bankkontoret, för att analysera vilken påverkan den har haft på de implementerade strategierna och den interna styrningen. Metod: Vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod med abduktiv ansats och semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: De teorier vi använder oss av är ramverk för strategiimplementering och situationellt synsätt, vilka vi har kombinerat i en utvidgad modell. Empiri: Empirin bygger på en personlig intervju, en telefonintervju samt kompletterande företagsintern information från Swedbank. Slutsats: Swedbanks interna styrning har varken blivit påverkad av eller anpassad till den rådande finanskrisen. Däremot har en av fyra strategier blivit påverkad vilket resulterade i att detta strategiarbete tillfälligt stannade upp.},
 author    = {Bäcklund, Fredrik and Bisanovic, Jasmina and Bergström, Johanna},
 keyword   = {Finanskrisen,intern styrning,strategi,osäker omvärld,begränsande faktor,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finanskrisens effekt på strategier och intern styrning- en fallstudie av Swedbank, Karlskrona},
 year     = {2009},
}